Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuPerspektywy rozwoju dla miasta Szanghaj w 2016 r.

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Maria Ryszkowska | 2016-02-12 00:55:43
szanghaj, plan 5letni

W dniu 24 stycznia 2016 roku po zakończeniu rocznej sesji Kongresu Ludowego miasta Szanghaj (Shanghai Municipal People’s Congress), podczas której przyjęto nowy 13 plan pięcioletni na lata 2015-2020, mer miasta – Pan Yang Xiong przedstawił Raport władz lokalnych na temat dotychczasowego stanu gospodarki, jak również perspektyw rozwoju Szanghaju na najbliższe lata.

Zdaniem mera, pomimo spowolnienia wzrostu PKB do 6,9% (ok. 2,5 tryliona RMB), postęp w rozwoju miasta jest wciąż imponujący. W 2015 r. podaż nowych miejsc pracy podniosła się do ok. 600 tyś nowych ofert. Poziom bezrobocia wyniósł 4,1%, natomiast wielkość konsumpcji wzrosła ok. 2,4% w stosunku do roku ubiegłego. Stwierdzono znaczny rozwój sektora usług (jego wartość to około 68% PKB miasta), w tym w szczególności usług w sektorze e-commerce. W stosunku do poprzedniego roku, liczba transakcji on-line wzrosła o 20%.

Szanghaj jest dziś uznawany za jednego z liderów światowych aglomeracji pod względem rozwoju gospodarczego, finansowego i handlowego, stanowi również zasadniczą oś procesów integracyjnych i koordynacji organizmu gospodarczego obszaru Delty Rzeki Jangcy. Miasto zostało włączone w proces rozwoju inicjatywy „One belt one road”/”Pas i Szlak”, której zadaniem jest promowanie polityki otwarcia, zwiększanie udziału chińskich firm w globalnej gospodarce w tym poprzez wsparcie budowy połączeń handlowych, inwestycyjnych i transportowych w myśl koncepcji rewitalizującej dawny Jedwabny Szlak. Ważny element implemetacji tej koncepcji zajmuje aktywność sektora finansowego, który jest jednym z wiodących sektorów w profilu gospodarczym miasta. Szanghaj odnotowuje postęp zarówno w sferze handlu zagranicznego, jak i w ramach poziomu realizowanych i planowanych inwestycji zagranicznych. Wg analiz w ubiegłym roku otwarto tu główne siedziby kolejnych 535 międzynarodowych korporacji.

Zaprezentowany w styczniu br. raport nie tylko ocenia dotychczasową kondycję gospodarczą miasta, ale także wyznacza cele na kolejne lata. Do najważniejszych zaliczono m.in.:

- zachowanie poziomu wzrostu PKB w 2016 r. w wysokości 6,5-7%, jak również utrzymanie go na poziomie 6,5% do 2020 r.;

- utrzymanie wzrostu przychodów budżetu miasta w wysokości ok 7%;

- zwiększenie wydatków na badania i rozwój do wysokości 3,5% PKB;

- kontrola poziomu bezrobocia w wysokości nieprzekraczającej 4,4%;

- utrzymanie poziomu nakładów na inwestycje związane z ochroną środowiska w wysokości 3% PKB;

- zachowanie na stabilnym poziomie pozostałych wskaźników ekonomicznych, jak np. wzrost poziomu przychodów PKB per capita, czy indeksu cen konsumenckich.

Dalsze plany rozwoju mają zostać w dużej mierze oparte o wzrost innowacyjności. Rozwój własnych i pozyskiwanie nowych technologii, rozszerzenie bazy badawczo-rozwojowej – to kluczowe kierunki dalszego doskonalenia konkurencyjności gospodarczej Szanghaju, który już obecnie posiada bardzo dobrze rozwiniętą sieć parków technologicznych, instytucji wspierających mikro firmy, czy też klastrów sprzyjających sprawnemu wdrażaniu nowych rozwiązań technologicznych. Należy też oczekiwać większej liczby projektów wieloletnich i rozszerzenia współpracy z zagranicznymi ośrodkami/firmami oferującymi nowoczesne rozwiązania w zakresie zaawansowanych technologii. Istotne znaczenie mieć będzie baza szkolnictwa, w tym wyższego. Szanghajskie uniwersytety (np. uniwersytet Jiaotong) należą do czołówki chińskich szkół wyższych posiadających wysoki poziom edukacji, jak i prowadzących szereg prac badawczych. Władze miasta będą inwestować w wynalazców, jak również w projekty start-up owe firm. Przewiduje się zagwarantowanie jeszcze większego wsparcia finansowego dla młodych przedsiębiorców zamierzających wdrożyć swoje nowatorskie pomysły. W 2015 roku wsparciem w dziedzinie nauki i technologii objęto ok. 400 wynalazców. Trend ten ma być w następnych latach kontynuowany. Centra inkubacji biznesu w Szanghaju współpracują z licznymi ośrodkami w Europie i USA., w tym m.in. z „Doliną Krzemową”. Jak podano powyżej, na badania i rozwój skierowanych zostanie 3,5% PKB. Warto wspomnieć, iż kwietniowe targi innowacyjności i nowoczesnych technologii w Szanghaju, to jedna z najbardziej promowanych imprez organizowanych w tym mieście.

Istotną kwestią podnoszoną przez władze Szanghaju jest także kwestia ochrony środowiska, w tym problem walki z zanieczyszczeniem powietrza. W ramach nowego planu 5 letniego rząd chiński, jako cel wyznaczył redukcję do 2020 r. poziomu PM 2.5 do 42 mikrogramów na metr przestrzeni publicznej. Będzie to oznaczało wzmożone kontrole samochodów, obszarów znajdujących się w fazie budowy, jak również fabryk odpowiedzialnych za produkcję dużej ilości zanieczyszczeń. Wzrosną również nakłady na inwestycje w ramach sektora medycznego. Ochrona zdrowia będzie kluczowym aspektem polityki nakierowanej na zwiększenie liczby urodzeń (oczekuje się w tym zakresie wzrostu o ok. 50 tyś.). Mer miasta zapowiedział również wzrost poziomu inwestycji deweloperskich, szczególnie w odniesieniu do mieszkań małych i średnich, celem zapewnienia lokali mieszkańcom włączanym do struktury miejskiej w związku z postępującymi procesami urbanizacyjnymi i wzrostem liczby ludności.

O profilu gospodarczym Szanghaju coraz bardziej decyduje sfera usług w tym finanse, obsługa handlu międzynarodowego, transport, logistyka, sektor wystawienniczy (targi i wystawy), nowoczesne projektowanie,

W kolejnych latach w strukturze gospodarczej miasta wiodącą rolę zachowa nadal 6 następujących sektorów /tzw. filarów przemysłu tj: samochodowy, biomedyczny, maszynowy, rafineryjny, stali szlachetnych i elektroniki.