Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji Eksportu



Zaproszenie na międzynarodowe targi technologiczne w Szanghaju (kwiecień 2016)

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Maria Ryszkowska | 2016-01-18 06:14:26
maszyny, technologia, ochrona środowiska

Plany rozwoju gospodarki chińskiej zakładają istotne podwyższenie poziomu technologicznego. W założeniach planu rozwoju społeczno – gospodarczego kraju na lata 2016 – 2020 kwestia ta jest jednym z wiodących elementów. Nowoczesne technologie mają sprzyjać zarówno wzrostowi konkurencyjności chińskiej oferty eksportowej, jak i rozwiązaniu szeregu istotnych wyzwań społeczno – gospodarczych kraju, jak np. degradacja środowiska naturalnego, procesy urbanizacyjne, czy ochrona zdrowia.

Plany rozwoju gospodarki chińskiej zakładają istotne podwyższenie poziomu technologicznego. W założeniach planu rozwoju społeczno – gospodarczego kraju na lata 2016 – 2020 kwestia ta jest jednym z wiodących elementów. Nowoczesne technologie mają sprzyjać zarówno wzrostowi konkurencyjności chińskiej oferty eksportowej, jak i rozwiązaniu szeregu istotnych wyzwań społeczno – gospodarczych kraju, jak np. degradacja środowiska naturalnego, procesy urbanizacyjne, czy ochrona zdrowia.

Komponent technologiczny jest zatem coraz częstszym elementem transakcji handlowo – inwestycyjnych. Trendom tym towarzyszy także rozwój imprez wystawienniczych, które prezentują najnowsze osiągnięcia technologiczne z różnych krajów. Jednym z wiodących wydarzeń na liście wspomnianych imprez są coroczne targi technologiczne w Szanghaju. W dniach 23-25 kwietnia 2015 roku odbyła się w centrum wystawienniczym Shanghai World Expo Exhibition & Convention Center trzecia edycja tej imprezy, której pełna nazwa brzmi: Międzynarodowe Targi Technologiczne (CSITF – China /Shanghai International Technology Fair – www.csitf.cn). Targi te wpierane są organizacyjnie m.in. przez Ministerstwo Handlu ChRL, Ministerstwo Nauki i Technologii, władze Szanghaju, a także UNIDO.

Podczas ubiegłorocznej edycji targów swoje oferty zaprezentowały 984 firmy oraz instytuty badawcze i uniwersytety z przeszło 20 krajów i regionów. Obecne były także podmioty z 30 chińskich prowincji. Podczas targów odbyły się 22 fora tematyczne, a także 31 innego rodzaju wydarzeń, wśród których pewna część poświęcona było ofercie z Czech. Edycja CSITF 2015, była bowiem pierwszą, podczas której wprowadzono tytuł „gościa honorowego” a zostały nim Czechy. Kraj ten reprezentowała 300 osobowa delegacja, a czeska oferta została zaprezentowana w pawilonie narodowym tego kraju o powierzchni 1500 m2. Oprócz Czech, stoiska narodowe zorganizowały m.in.: Japonia, Włochy, Tajwan, Wielka Brytania, USA, Iran, Niemcy, Francja, Szwajcaria, Południowa Korea oraz Rosja i Holandia.

Targi były podzielone tematycznie na 3 części:

  1. Strefa innowacji technologicznych - poświęcona nowym technologiom i produktom (267 wystawców)

  2. Strefa profesjonalnych technologii - poświęcona sektorom IT/ICT, maszynom do produkcji różnorodnych towarów, ochronie środowiska i energetyce oraz biotechnologii (643 wystawców)

  3. Strefa usług handlowych - poświęcona ofertom „około-technologicznym”, tj. platformy wymiany wiedzy, agencje IPR, finansowanie inwestycji (74 wystawców).

Targi odwiedziło 44.800 gości z 30 krajów i regionów. Według danych udostępnionych przez organizatorów zdecydowana większość odwiedzających interesowała sią Pawilonem 2 ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań IT/ICT oraz maszynami produkcyjnymi.

Targi CSITF to jedna z wielu imprez (także w Szanghaju) wpisująca się w promocję rozwoju technologicznego w Chinach. Potrzeba podniesienia poziomu technologicznego chińskiej gospodarki została zauważona już wiele lat temu, ale konkretne odniesienie znalazło się już w 12 planie 5 letnim na lata 2011-2015. Do wiodących sektorów, gdzie oczekiwany jest szczególnie szybki wzrost zaawansowania technologicznego należą: biotechnologia, inżynieria materiałowa, alternatywne, przyjazne dla środowiska napędy samochodowe, technologie informatyczne, produkcja czystej energii, robotyzacja, technologie ochrony środowiska, konstrukcje nowoczesnych maszyn i urządzeń. O utrzymującej się wysokiej randze tego zagadnienia świadczy wpisanie go także do założeń 13-go planu społeczno-gospodarczego rozwoju kraju na lata 2016 – 2020, który ma być formalnei zatwierdzony w marcu 2016 roku.

Aktualnie dostępny projekt 13-go planu pięcioletniego zakłada, iż Chiny będą się rozwijać w tempie przyrostu PKB na poziomie rocznym co najmniej 6,5%. Władze ChRL dostrzegają bowiem wyczerpywanie się dotychczasowych, prostych zasobów (np. tania siła robocza, niskie stawki wynajmu gruntu pod inwestycje itp.), które zapewniały Chinom szybki wzrost gospodarczy na przestrzeni ostatnich trzydziestu lat. Innowacyjność i pozyskiwanie/rozwój nowoczesnych technologii mają zapewnić Chinom możliwości stworzenia struktury gospodarczej, która zagwarantuje krajowi w roku 2020 status średnio-zamożnej gospodarki. Chiny będą także w dalszym ciągu kontynuować rozbudowywanie własnej bazy badawczo-rozwojowej. Ważnymi elementami rozwoju technologicznego będzie także realizacja programów „Internet Plus”, czyli integracji rozwiązań on-line z tradycyjnymi procesami produkcyjnymi oraz zielony rozwój, a więc zapewnienie poprawy stanu ekologii, jak też uwzględnianie w planach dalszego rozwoju troski o ochronę środowiska. Wyzwaniem będzie połączenie wymogu ochrony środowiska z postępującą urbanizacją kraju, która ma być istotnym instrumentem w dokonaniu cywilizacyjnego skoku społeczno-gospodarczego. Istotnym elementem będzie także kwestia produkcji czystej energii z węgla, gdyż to paliwo, mimo, że Chiny rozwijają sektor elektrowni jądrowych i branżę energetyki odnawialnej, będzie wciąż odgrywało zasadniczą rolę w bilansie energetycznym kraju. Ochrona środowiska, trudna sytuacja w wiodących aglomeracjach miasta, gdzie wskaźniki zanieczyszczenia środowiska kilkukrotnie przekraczają dopuszczalne normy, to także palący problem społeczny.

Kolejna edycja targów China (Shanghai) International Technology Fair odbędzie się w dniach 21-23 kwietnia 2016 r. Tym razem organizatorzy targów złożyli propozycję zorganizowania polskiego stoiska na tej imprezie i przyjazdu misji przedsiębiorców z naszego kraju.

WPHI w Szanghaju notuje postępujące zainteresowanie firm w obszarze technologicznym, aczkolwiek szereg podmiotów z Europy, w tym z naszego kraju, posiadających nowoczesne technologie obawia się współpracy z ChRL w tym zakresie ze względu na liczne przykłady w Chinach naruszania zasad ochrony własności intelektualnej. Zagrożeń tych da się jednak przy odpowiednim przygotowaniu uniknąć, tym bardziej, iż kraj ten dokonał znaczącego postępu w doskonaleniu prawa w zakresie rejestracji znaków handlowych, ochrony patentów itp. Warto wspomnieć, iż jedną z instytucji wspierających opisywane targi jest chiński urząd ds. ochrony IPR (State Intelectual Property Office). Z pewnością na współpracę technologiczną z ChRL trzeba patrzeć jak na bardzo perspektywiczny i wieloletni proces. Jeśli chodzi o technologie to Polska ma już w wybranych sektorach wyrobioną markę w Chinach (np. branża maszyn górniczych), natomiast obecnie zachodzące procesy w gospodarce chińskiej coraz bardziej wymuszać będą uwzględnianie kwestii technologii w całokształcie współpracy gospodarczej z tym krajem.

Po raz pierwszy w historii Placówki, stoisko WPHI pojawiło się na targach przemysłowych China International Industry Fair w listopadzie 2015 r. Zaprezentowały na nim swoją ofertę 2 firmy z Polski. Szerzej o tym wydarzeniu piszemy tu:

https://china.trade.gov.pl/pl/aktualnosci/160354,polska-oferta-na-miedzynarodowych-targach-przemyslowych-w-szanghaju.html