Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuKlaster Eksport Promocja Azja (EPA)

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Daniel Matusiak | 2015-12-22 10:22:42
polska, chiny

Idea Dostrzegając potencjał związany z eksportem i promocją polskich wyrobów i usług na rynkach azjatyckich, a w szczególności na rynku chińskim w zakresie eksportu polskiej żywności oraz uznając za wartościową koncepcję zorganizowania współpracy instytucji w Polsce w formie klastra, Polskie Centrum Logistyczne Xijiao w Szanghaju, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Detal Holding Sp. z o.o. i PNO Consultants Sp. z o.o. sformułowały i zainicjowały współpracę w ramach Klastra Eksport-Promocja-Azja.

Idea
Dostrzegając potencjał związany z eksportem i promocją polskich wyrobów i usług na rynkach azjatyckich, a w szczególności na rynku chińskim w zakresie eksportu polskiej żywności oraz uznając za wartościową koncepcję zorganizowania współpracy instytucji w Polsce w formie klastra, Polskie Centrum Logistyczne Xijiao w Szanghaju, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Detal Holding Sp. z o.o. i PNO Consultants Sp. z o.o. sformułowały i zainicjowały współpracę w ramach Klastra Eksport-Promocja-Azja.
Celem przedsięwzięcia jest stworzenie sieci współpracy pomiędzy producentami, dystrybutorami, jednostkami badawczymi i instytucjami z otoczenia biznesu oraz administracją dla uzyskania wartości dodanej w wyniku zintegrowanego użycia zasobów ludzkich, materialnych, finansowych i informacyjnych dla skutecznej realizacji eksportu na rynek chiński i inne rynki azjatyckie. Klaster funkcjonuje jako wspólne przedsięwzięcie Partnerów.
Partnerem Klastra może zostać instytucja, firma lub organizacja, prowadząca działalność zgodną z celem Klastra lub oferująca usługi skierowane do osób i podmiotów z zakresie Eksport-Promocja-Azja. Klaster jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych, a zwłaszcza dla polskich producentów żywności, szczególnie tych, którzy mają w swojej ofercie produkty ze znakiem Poznaj Dobrą Żywność lub uczestniczą w innych programach promocyjnych pod patronatem Ministerstwa Rolnictwa. Uczestnictwo w Klastrze jest oparte na zasadach dobrowolności i woli współpracy. Każdy z Partnerów Klastra uczestniczy w nim na równych prawach.
Główne cele działalności klastra to :
Główne cele działalności klastra to:

- Wspólna promocja, baza informacyjna, portal internetowy, udział w targach i misjach
gospodarczych ukierunkowany na eksport polskiej żywności na rynek chiński i inne rynki azjatyckie,
- Organizowanie szkoleń, seminariów i konferencji,
- Wspieranie i ubieganie się o dofinansowanie projektów naukowo-badawczych i
wdrożeniowych Klastra z uwzględnieniem środków finansowych UE, rządowych i samorządowych,
- Wspólne prowadzenie badań i projektów innowacyjnych,
- Wydawanie wspólnych publikacji,
- Wspieranie członków Klastra poprzez transfer wiedzy z instytutów badawczych do jednostek gospodarczych,
- Integracja wszystkich członków Klastra poprzez wymianę know-how, szkolenia,
konferencje.

Działania Klastra, a w szczególności realizowany przez Klaster
system promocji polskich artykułów spożywczych na rynku chińskim
ma na celu:

- doprowadzenie do obecności żywności wytworzonej w Polsce w koszyku
zakupów chińskich konsumentów,
- wzrost świadomości chińskich konsumentów w kwestii wysokiej jakości i bezpieczeństwa żywności produkowanej w Polsce,
- zaistnienie w świadomości chińskich konsumentów polskiej marki żywności,
- promowanie Polski, jej walorów turystycznych, kultury i tradycji oraz atrakcyjnego miejsca dla lokowania inwestycji zagranicznych.

 

Działania Klastra mają doprowadzić do:

-wzrostu udziału produktów polskich firm spożywczych w rynku chińskim i innych rynkach azjatyckich,
- wzrostu wartości i ilości sprzedaży artykułów spożywczych wytworzonych w Polsce,
- wzrostu przychodów i zysków firm spożywczych z Polski.

Korzyści z uczestnictwa i współpracy w ramach Klastra dla jego członków:

- dostęp do informacji o konsumentach chińskich, ich potrzebach, rynku oraz łańcuchu dostaw,
- możliwość nawiązania współpracy z chińskimi przedsiębiorstwami z łańcucha dostaw,
- możliwość udziału we wspólnych projektach Klastra oraz wspólnej strategii promocyjnej wyrobów z Polski; promowaniu i budowaniu pozytywnego wizerunku członków Klastra,
- wykreowanie marki polskiej żywności jako wartości dla konsumentów i inwestorów,
-poprawa konkurencyjności i innowacyjności polskich firm spożywczych,
-wzmocnienie pozycji rynkowej polskich firm spożywczych w stosunku do globalnych marek.

Inicjatorzy utworzenia Klastra:
Polskie Centrum Handlu i Dystybucji Produktów Rolno- Spożywczych ( PLC Xijiao ) w Szanghaju. Hall 32,F.2nd,No. 1500,Rd.XinFuZhong, Qingpu District, Shanghai, China
Pierwsze polskie stoisko wystawienniczo-sprzedażowe oferujące chińskim konsumentom polskie artykuły spożywcze funkcjonujące w Centrum Logistycznym Xijiao International położonym w płd.wsch. części Szanghaju, w odległości około godziny jazdy samochodem od centrum miasta.
Strona internetowa: http://www.xjgj.com/en/Index_en.aspx
Strona operatora http://plchk.hk
Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur (IBRKK) – instytut badawczy z siedzibą w Warszawie zajmujący się badaniami ekonomicznymi m.in. z dziedziny współpracy gospodarczej z zagranicą nadzorowany przez Ministerstwo Gospodarki. Działalność naukowo-badawcza Instytutu jest ściśle związana z praktyką gospodarczą. Poza raportami i ekspertyzami wykonywanymi dla centrum gospodarczego Instytut świadczy także usługi w zakresie analiz rynkowych i finansowo-ekonomicznych. Jest inicjatorem i organizatorem krajowych i międzynarodowych seminariów i konferencji będących forum wymiany poglądów dla naukowców, biznesmenów i przedstawicieli administracji rządowej. Instytut jest członkiem Stowarzyszenia Europejskich Instytutów Koniunktury Gospodarczej (AIECE )
Strona internetowa : http://www.ibrkk.pl
Polecana publikacja: Rynki zagraniczne dla polskiego biznesu: Kraje Azji - Korea Południowa, Malezja, Wietnam. Warszawa 2011, str.132 .ISBN :978-83-61284-33-8 http://ibrkk.pl/book/338
Detal Holding sp. z o.o. ul. Gryfińska 105, 70 – 772 Szczecin
Firma DETAL HOLDING powstała w 2008 roku i jest częścią grupy dystrybucyjno – logistycznej-Lodimex. Specjalizuje się w magazynowaniu, dystrybucji i promocji polskich produktów w Europie i na świecie.
Strona internetowa : http://detalholding.pl
PNO Consultants Sp. z o. o. PROMENADA ul. Ostrobramska 75c 04 -175 Warszawa
Wiodąca, europejska firma doradztwa dotacyjnego koncentrująca swoje działaniana na wspieraniu inwestorów w Europie Środkowej.
Strona internetowa : http://www.pnocee.com/pl/pl/page/pno

Formy działania:
Inicjatorzy utworzenia Klastra rozpoczęli jego działania od wypracowania i upowszechnienia koncepcji stoiska wystawienniczo-sprzedażowego w Szanghaju jako nowej formy promocji i rozwoju eksportu, łączącej wysiłek poszczególnych przedsiębiorców (w formie działania grupowego) ze wsparciem ze strony państwa oraz wykorzystaniem programów i funduszy promocyjnych dla potrzeb wdrażania wybranych elementów funkcjonowania jego struktury organizacyjnej i planu gospodarczego oraz współfinansowania kosztów promocji realizowanej przez przedsiębiorców.
Rynek chiński oraz miasto Szanghaj zostały wybrane przez inicjatorów utworzenia Klastra jako priorytetowe miejsce działania, ze względu na posiadanie dużego potencjału chłonności na polskie produkty spożywcze w układzie sektorowo-produktowym.
Taka forma działania powinna umożliwić:
1. wzmocnienie kapitałowe podejmowanych przez polskich przedsiębiorców działań promocyjnych poprzez połączenie wysiłków wielu zainteresowanych podmiotów,
2. zwiększenie efektywności działań finansowanych ze środków publicznych kierowanych na promocję i rozwój eksportu,
3. zwiększenie konkurencyjności polskiej oferty eksportowej, poprzez:
4. przejęcie marż pośredników i możliwość obniżenia cen,
5. bezpośredni kontakt z odbiorcą końcowym, zarówno hurtowym jak i detalicznym,
6. zwiększenie stopnia penetracji wybranych segmentów rynku, będących przedmiotem zainteresowania uczestników Klastra ,
7. zwiększenie rozmiarów eksportu w skali poszczególnych przedsiębiorstw działających w ramach Klastra jak i w skali kraju.

Polskie Centrum Logistyczne Xijiao w Szanghaju stanowi dla Klastra bazową jednostkę realizującą zadania promocyjne i handlowe (detal i hurt) na chińskim rynku spożywczym w odniesieniu do:
• produktów i usług uczestników Klastra,
• produktów i usług innych przedsiębiorców polskich zainteresowanych dostępem do rynku chińskiego (zadania zlecone),
• innych podmiotów polskich zainteresowanych wykorzystaniem PLC Xijiao jako platformy do działań promujących Polskę.
Polskie Centrum Logistyczne Xijiao w Szanghaju we współpracy z WPHI w Szanghaju i w Pekinie

obejmuje zakresem swoich działań promocyjnych i handlowych również inne targi i wystawy produktów spożywczych w Chinach takie jak:
-SIAL Szanghaj 2012 9-11.05.2012
- Targi artykułów konsumpcyjnych w Ningbo (prowincja Zhejiang) 08.06 - 11.06.2012
- Targi Harbińskie 15-18.06.2012
- Targi artykułów spożywczych w Xiamen (prowincja Fujian) 29.06 - 01.07.2012
- Food Expo Hong Kong - Międzynarodowe Targi Spozywcze w Hong Kongu 16-20.08.2012
- Targach Agriexpo w Yangzhou organizowane przez CCPIT Jiangsu 19-22.09.2012
prezentując produkty spożywcze, materiały reklamowe i katalogi firm uczestniczących w stałym stoisku wystawienniczym PLC Xijiao w Szanghaju.
Klaster Expo Promocja Azja
W ramach promocji polskiej oferty żywności dla Chin planuje zorganizowanie wystawy
„Polish food products offer for China” w czasie China Expo w Polsce w dniach 20-22.09.2012,
połączonej z seminarium : „ Chiny nowy atrakcyjny rynek eksportowy dla polskiej żywności”.
oraz Konferencji – Chiny szansą dla dla rozwoju eksportu polskiej żywności planowany termin 2ga połowa października 2012.

Przewodniczący Rady Klastra Eksport-Promocja-Azja:
dr hab. Ryszard Michalski - Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur
Zarząd Klastra Eksport-Promocja-Azja:
Przewodniczący - Mariusz Borawski - Detal Holding Sp. z o.o.
Wiceprzewodniczący - dr Jerzy Rzymanek - Polskie Centrum Logistyczne Xijiao w Szanghaju
Sekretarz - Hanna Kępka - Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur
Informacji na temat działalności Klastra, jego Partnerów oraz procedury związanej z przystąpieniem do Klastra udziela Pani Magdalena Borawska: biuro@klaster-azja.eu
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY