Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuZasady działania WPHI w Pekinie przy okazji targów w Chinach (dobór wydarzeń, zasady rekrutacji uczestników)

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Artur Siejka | 2017-02-06 08:18:30
chiny, pekin, targi, wystawy, imprezy

Jednym z podstawowych instrumentów WPHI w Pekinie, który ma na celu rozwój polskiego eksportu do Chin i przyciągnięcie chińskich inwestycje do Polski, jest udział w targach w Chinach oraz organizacja wydarzeń wokół targów. WPHI w Pekinie corocznie bierze udział w ponad dziesięciu imprezach targowych. Poniżej prezentujemy zasady działania WPHI w Pekinie w tym zakresie.

WPHI w Pekinie bierze bezpośrednio udział w targach w Chinach rezerwując powierzchnię wystawienniczą i organizując wydarzenia towarzyszące targom - są to najczęściej seminaria i spotkania B2B z chińskimi przedsiębiorstwami (lista targów, w których bierze udział WPHI w Pekinie jest dostępna na tej stronie).

Z uwagi na to, że w Chinach odbywa się ponad 8 tysięcy imprez targowych rocznie, mają one różny charakter (B2B/B2C) lub obejmują różne branże wybór danych wydarzeń zależy od wielu czynników (informacje na temat rodzajów targów w Chinach są dostępne na tej stronie).

Wybór danych targów zależy od ich stopnia umiędzynarodowienia (międzynarodowe/lokalne), branży (spożywcza, górnicza etc.), charaktery (B2B, B2C etc.), miejsca organizacji i oceny danego wydarzenia przez WPHI lub firmy wcześniej biorące w nich udział.

1. Rodzaj targów (B2B/B2C)

WPHI w Pekinie stara się wykorzystać możliwości związane z imprezami targowymi, biorąc udział głównie w targach typu B2B, gdzie jednostka WPHI w Pekinie wynajmuje powierzchnię targową i przekazują ją do dyspozycji przedstawicieli polskich firm związanych z daną branżą. Powierzchnia takich stoisk wynosi zazwyczaj od 9 do 18 m². Udział w targach B2B ma na celu zebranie kontaktów wśród przedsiębiorców odwiedzających targi oraz dostarczenie przedstawicielom polskich firm możliwości do znalezienia partnerów handlowych w Chinach. Zapotrzebowanie ze strony chińskich firm są dostępne do wglądu dla polskich przedsiębiorców w systemie Zapytania Ofertowe na Portalu Promocji Eksportu.

WPHI w Pekinie bierze także udział w niektórych wydarzeniach typu B2C, co ma na celu promocję Polski i polskich produktów wśród osób odwiedzających targi.

Z zasady WPHI w Pekinie nie wykupuje powierzchni targowej na wydarzeniach B2C z uwagi na to, że takie wydarzenia mają mniejszy wymiar biznesowy (B2B). Tego typu wydarzenia są jednak często wspierane przez chińskie instytucje rządowe zainteresowane przyciąganiem zagranicznych przedsiębiorców, dlatego powierzchnia wystawowa zostaje przekazana przez organizatorów nieodpłatnie. Przy odpowiednio dobrych warunkach udziału w targach typu B2C WPHI bierze w nich udział w celu promocji wizerunku polskiej gospodarki i polskich produktów. Na targach B2C WPHI otrzymuje powierzchnię nawet do 200m².

Przy okazji targów typu B2C WPHI w Pekinie oczekuje od organizatorów przekazania powierzchni wystawienniczej bez opłaty, którą z kolei może przekazać zainteresowanym firmom, które mogą na miejscu prowadzić działania promocyjne lub sprzedaż polskich produktów. Udziałem w takich targach zainteresowane są w szczególności firmy, które posiadają partnerów w Chinach, takich jak lokalni importerzy dostarczających towar do sprzedaży. Najczęściej są to firmy prowadzące handel artykułami spożywczymi lub biżuterią bursztynową. Zaletą udziału w targach B2C z perspektywy WPHI jest promocja Polski i polskich produktów wśród chińskich konsumentów. Przykładem targów typu B2C są wcześniej wspomniane targi CISMEF. Ponadto udział w tego typu targach pomaga WPHI w budowaniu relacji przedstawicielami lokalnej władzy, którzy starają sie promować dane wydarzenia.

Na targach B2C WPHI w Pekinie wykupuje powierzchnię targową, które następnie bezpłatnie przekazuje do użytku polskich firmom zainteresowanym w udziale w danym wydarzeniu lub koordynuje udział misji biznesowych z Polski.

2. Tematyka targów

WPHI w Pekinie wybiera targi, udział w których może przynieść największe szanse na wzrost polskiego eksportu do Chin lub lub przyciągnięcie chińskich inwestycji do Polski. Branżą, która jest najszerzej wspierana przez jednostkę WPHI w tym zakresie jest branża spożywcza. Wynika to z kilku czynników:

  1. dużego zainteresowania rynkiem chińskim wśród polskich producentów i eksporterów żywności (ok. 90 procent ogółu zapytań kierowanych do WPHI ze strony polskich przedsiębiorców dotyczy tej branży),
  2. większej gotowości do wspólnego udziału w targach ze strony firm spożywczych (producenci i eksporterzy żywności z Polski są grupą najaktywniej działającą na rynku chińskim - zarówno jeżeli chodzi o przedsiębiorców przyjeżdżających do Chin w ramach delegacji, jak też przedstawicieli polskich firm spożywczych na stałe przebywających w Chinach),
  3. pozytywnego wpływu promocji polskich artykułów spożywczych, jako towaru konsumpcyjnego, na zwiększenie ogólnej rozpoznawalności Polski w Chinach (w Chinach jest duży popyt na importowaną żywność, a Chińczycy są miłośnikami kuchni. Poza tym rozpoznawalność Polski nie jest wystarczająca).

WPHI w Pekinie promuje polską branżę spożywczą na wydarzeniach B2B - zapewniając udział producentów i eksporterów z Polski, jak i B2C, zapraszając do udziału importerów polskiej żywności, którzy mogą ją promować i dystrybuować na miejscu.

Kolejną ważną grupą produktów z Polski, którą WPHI wspiera na targach jest biżuteria bursztynowa. Cieszy się ona w Chinach dużą popularnością. Oprócz znaczenia handlowego, szczególnie ważnym powodem wsparcia promocji biżuterii bursztynowej w tym kraju jest fakt, że jest to jeden z najbardziej kojarzonych z Polska produktów i budzi on szczególnie pozytywne skojarzenia. WPHI w Pekinie wspiera polskie firmy z branży bursztynowej głównie na wydarzeniach typu B2C, gdyż osiągnięty efekt promocyjny jest największy.

WPHI w Pekinie bierze także udział w wydarzeniach w branży wysokich technologii (targi China Hi-Tech w Shenzhen), maszyn rolniczych (targi China International Modern Agriculture Exhibition) czy maszyn górniczych (China Coal & Mining Expo).

WPHI w Pekinie nie wykupuje powierzchni targowej na wydarzeniach, na których planowany jest udział misji biznesowych z Polski lub w których bierze udział wystarczająco duża liczba polskich firm. Wśród przykładów można wymienić Anufood China i HKTDC Foodexpo. Podczas tych wydarzeń WPHI organizuje najczęściej seminaria lub spotkania B2B, w których mogą wziąć udział przedstawiciele wszystkich polskich firm biorących udział w targach.​

3. Geografia targów

WPHI w Pekinie bierze udział w targach w najważniejszych miastach i ośrodkach gospodarczych na terytorium podległym jednostce – są to głównie Pekin, Kanton w Chinach południowych i Chengdu w środkowej części kraju. W każdych z tych miast WPHI organizuje udział w minimum dwóch imprezach targowych rocznie. Przy okazji wydarzeń w Kantonie i Chengdu jednostka współpracuje organizacyjnie z polskimi konsulatami w tych miastach.

WPHI w Pekinie bierze także udział w pojedynczych wydarzeniach w innych miastach Chin - są to Hongkong, Harbin, Chongqing, Shenzhen, Tangshan, Tai'an.

Jednostka bierze także corocznie udział w jednej-dwóch imprezach targowych w Mongolii, która również znajduje się na terytorium podległym WPHI w Pekinie.

4. Zasady naboru do udziału w targach na stoisku WPHI w Pekinie

Przedsiębiorcy mogą się zgłaszać do udziału w targach na powierzchni organizowanej przez WPHI w Pekinie w odpowiedzi na informacje o rozpoczętym naborze, który jest ogłaszany każdorazowo na stronie www.china.trade.gov.pl. Linki do tych wiadomości umieszczane są także w mediach społecznościowych prowadzonych przez WPHI w Pekinie (WPHI w Pekinie prowadzi konto na Facebooku, konto na Twitterze „WPHI_Pekin” oraz konto publiczne w aplikacji Wechat - „WPHIPekin”.

W informacji o rekrutacji określane są zasady udziału w danym wydarzeniu. W przypadku ograniczonego miejsca na stoisku WPHI decydującym kryterium naboru jest najczęściej czas zgłoszenia.

5. Organizacja wydarzeń towarzyszącym targom

Przy okazji niektórych targów - w zależności od miejsca ich organizacji, branży oraz liczby firm z Polski - WPHI w Pekinie organizuje wydarzenia towarzyszące, głównie seminaria promocyjne i spotkania B2B, które mają na celu dostarczenie polskim firmom dodatkowych możliwości do nawiązania kontaktu z chińskimi przedsiębiorcami. Tego typu wydarzenia są także dodatkowo promowane przez WPHI w chińskich mediach.

Seminaria i spotkania B2B, które są organizowane w Pekinie, odbywają się najczęściej w Ambasadzie RP w Pekinie. Przy odpowiedniej liczbie wystawców i firm z Polski WPHI w Pekinie organizuje wydarzenie o nazwie Dzień Polsko-Chińskiego Biznesu. Podczas Dnia mogą odbyć się warsztaty dla przedstawicieli polskich firm, seminarium promocyjne, podczas którego polskie firmy prezentują ofertę specjalnie dobranych i zaproszonym przedsiębiorcom z Chin oraz rozmowy B2B (Relacja z Dnia Polsko-Chińskiego Biznesu jest dostępna na tej stronie).

 

<< Wróć do menu głównego przewodnika

<< Wróć do rozdzału 5. "Lista targów, w których w 2017 r. planuje udział WPHI w Pekinie",