Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuNiepewność pomiaru - PRZEWODNIKpl
Udostępnij Drukuj Pobierz PDF
Osoba kontaktowa
Julia Żarczyńska
info@bnt-sigma.pl
Tel: 616242722
www.bnt-sigma.pl

Język komunikacji:
Angielski, Polski,

Opis przedmiotu zamówienia

Poszukujemy partnerów biznesowych – firmy działające na rynku szkoleniowym (szkolenia dla laboratoriów badawczych), auditorów PCA, pracowników uczelni wyższych, celem wspólnego opracowania przewodnika poruszającego tematykę szacowania niepewności pomiaru.
Wydawcą przewodnika byłoby Biuro Naukowo-Techniczne SIGMA. Więcej na temat działalności BNT SIGMA w omawianym zakresie oraz kontakt: PRZEWODNIK NIEPEWNOŚĆ POMIARU.
Informacje uzupełniające

Podstawowe informacje na temat projektu.

Adresaci przewodnika
Przewodnik adresowany jest do osób, które muszą samodzielnie oszacować niepewność pomiaru lub niepewność metody badawczej (pracownicy laboratoriów badawczych, studenci), posiadają bardzo podstawową wiedzę z zakresu statystyki, natomiast nie potrafią wykonać operacji obliczeniowych prowadzących do oszacowania niepewności pomiaru.

Tematyka podejmowana przez przewodnik
Co to jest niepewność pomiarowa? W jaki sposób obliczyć niepewność pomiaru fizycznego, chemicznego, badania mikrobiologicznego? Co to jest niepewność standardowa? Jak obliczyć niepewność standardową typu a? Jak obliczyć niepewność standardową typu b?
Co to jest rozkład trójkątny? Co to jest rozkład prostokątny? Co to jest rozkład normalny? Jak obliczana jest niepewność złożona? Co to jest niepewność względna? Zasady przeliczania niepewności złożonej na niepewność rozszerzoną. Co to jest budżet niepewności? Przykłady budżetu niepewności w laboratoriach wykonujących pomiary chemiczne. Metodyka walidacji poboru prób i zasady obliczania niepewności pomiarowej wynikającej z operacji pobierania, przechowywania i transportu próbek do laboratorium. Jaka może być maksymalna niepewność pomiaru lub maksymalna niepewność metody badawczej? W jaki sposób przekonać się, że w budżecie niepewności uwzględniłem wszystkie wymagane składniki niepewności i poprawnie oszacowałem niepewność? W jaki sposób odczytywać wyniki udziału w badaniach biegłości, aby przekonać się że poprawnie oszacowałem niepewność metody badawczej? Jakie są rodzaje błędów? W jaki sposób obliczyć błąd systematyczny i jak wyznaczyć poprawkę? W jaki sposób uwzględnić informację o niedokładności wyznaczenia poprawki w budżecie niepewności? Jaka jest zależność miedzy błędem a niepewnością metody badawczej?

Termin rozpoczęcia prac nad przewodnikiem
Czwarty kwartał 2018 – drugi kwartał 2019.

Format i model dystrybucji przewodnika:
Dokument pdf. Do nieopłatnego pobrania.CPV


  • Usługi edukacyjne i szkoleniowe
Typ oferty
Kooperacja
Kraj
Polska
Termin składania ofert
19.10.2018
Ważna od
22.04.2018
Branże
Farmacja i biotechnologia, Doradztwo/consulting/edukacja, Przemysł chemiczny i kosmetyczny,
Nabywcy poza granicami kraju
NIE