Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuUsługi WPHI

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Krzysztof Kuciński | 2015-03-06 16:11:17
chiny, wphi, usługi

Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad i Konsulatów RP (WPHI) promują polski eksport i inwestycje za granicą. Ponadto, nieodpłatnie świadczą usługi polskim przedsiębiorcom.

Strategiczne cele

 

 • Udzielanie wsparcia polskim, szczególnie małym i średnim, przedsiębiorstwom w nawiązywaniu kontaktów za granicą. 
 • Dostarczanie aktualnych informacji rynkowych potrzbne do planowania, organizowania eksportu i/lub inwestycji poza granicami Polski, rozpoznania lokalnego ryzyka rynkowego, oraz udziału w przedsięwzięciach promocyjnych.


Zasady współpracy WPHI z polskimi przedsiębiorcami

 

 • Równe, partnerskie traktowanie przedsiębiorców, bez względu na skalę ich działania.
 • Postępowanie zgodne zasadami etyki, w tym nieujawnianie tajemnic przedsiębiorstwa, czyli m.in. informacji technicznych, technologicznych, handlowych, organizacyjnych, statystycznych lub innych, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa.
 • Przedsiębiorca powinien otrzymać informację od WPHI najpóźniej w ciągu 14 dni.
 • Oczekuje się, iż przedsiębiorcy korzystający ze wsparcia WPHI będą przekazywać zwrotne informacje na temat ocen uzyskanego wsparcia oraz efektów, np. kontraktów. Chodzi o wypełnianie ankiet.


Co znajdziemy na e-stronach WPHI


Materiały informacyjne po polsku:

 • Podstawowe informacje o kraju, o gospodarce, w tym wskaźniki makroekonomiczne, wymianę handlową.
 • Informator rynkowy zawierający: opis specyfiki rynku, kwestie dostępu do rynku, zasady i formy rejestracji, prowadzenia działalności gospodarczej, system celny i bariery pozataryfowe, politykę zamówień publicznych, ochronę własności intelektualnej, system podatkowy, rozstrzyganie sporów i windykację, rynek pracy, informacje praktyczne, ważne adresy i linki.
 • Wykaz najważniejszych przedsięwzięć targowo-wystawienniczych.
 • Opracowania i analizy rynkowe.
 • Bieżące informacje o wydarzeniach gospodarczych.
 • Informacje o instytucjach z otoczenia biznesu, izbach handlowych, organizacjach branżowych, instytucjach wpierających przedsiębiorczość.

Źródłowe informacje mogą być przekazywane w języku obcym, wraz z komentarzem.

 

Bezpłatne usługi WPHI

 

 

 

Inicjowanie kontaktów i współpracy między polskimi przedsiębiorcami a podmiotami operującymi na rynkach zagranicznych (matchmaking), w tym:

 •  udostępnienie polskiemu przedsiębiorcy kontaktów do zagranicznych przedsiębiorstw
 •  rozpowszechnianie ofert polskich przedsiębiorców zainteresowanych eksportem, np. rozesłanie do lokalnych instytucji otoczenia biznesu i organizacji samorządu gospodarczego
 •  rozpowszechnianie zapytań ofertowych zagranicznych firm zainteresowanych importem polskich towarów oraz informacji o wybranych przetargach

 

UWAGA: wsparcie dotyczy wszystkich przedsiębiorców z siedzibą w Rzeczpospolitej Polskiej (w przypadku osób fizycznych posiadający miejsce zamieszkania na terenie RP), którzy prowadzą działalność eksportową lub inwestycyjną poza granicami Polski, bądź planują jej rozpoczęcie.