Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuWspółpraca gospodarcza Polski z Chińską Republiką Ludową w 2014 r.

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Użytkownik | 2016-04-13 05:17:26
wphi

dane

1. Wartość obrotów handlowych

 

Według danych polskich, wymiana handlowa między Polską a Chinami wyniosła w roku 2014 25,5 mld USD (w 2013 r. 21,6 mld USD), z czego Polski eksport do Chin osiągnął wartość 2,3 mld USD (w 2013 - 2,1 mld USD) a import 23,3 mld USD (2013 r. - 19,5 mld USD). Oznacza to, że w 2014 r. wielkość obrotów zwiększyła się o 18,4% w porównaniu do 2013 roku. Ogólnie zauważana jest tendencja wzrostu obrotów na przestrzeni ostatnich 6 lat (z wyjątkiem spadku w 2012 roku). Polski eksport w całym 2014 roku był o 6% większy niż w 2013 roku, podczas gdy o 21% wzrosła wartości polskiego eksportu do Chin z roku 2013 w stosunku do 2012 roku. Import z ChRL do Polski zanotował 19% wzrost wartości (2014/2013). Deficyt handlowy w 2014 wzrósł o 21% osiągając 21,04 mld USD.

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Gospodarki

 

Według danych chińskich[1], wymiana handlowa między Polską a Chinami w 2014 roku wyniosła 17,2 mld USD (w 2013 roku 14,8 mld USD), z czego Polski eksport do Chin osiągnął wartość 2,94 mld USD (w 2013 r. - 2,24 mld USD) a import 14,26 mld USD (2013 r. - 12,58 mld USD). W porównaniu roku 2014 do roku poprzedniego obroty handlowe wzrosły o 16,1%. Stan ten wynika ze wzrostu wartości polskiego eksportu do Chin o 31,3% w stosunku do 2013 roku oraz wzrostu importu z ChRL do Polski o 13,4%. Deficyt handlowy w tym samym okresie zmniejszył się o 10% osiągając poziom 11,32 mld USD.

Pod względem obrotów udział Chin w handlu zagranicznym Polski wynosi 5,8% (5,3% w 2013) i plasuje się jedynie za Niemcami (24%) oraz Rosją (7,4%). Eksport do Chin stanowi 1,03% eksportu z Polski ogółem (1,04% w 2013), zajmując 21. miejsce na liście polskich rynków eksportowych, ale już drugie w regionie Azji, zaraz po Turcji. Z kolei import z Chin stanowi 10,5% całkowitego importu do Polski (9,4% w 2013 i 8,9% w 2012). Chiny są trzecim największym polskim partnerem pod tym względem ustępując jedynie Niemcom (21,9%) i Rosji (11%).

Wymiana handlowa z Polską stanowi niewielki procent handlu zagranicznego Chin. W 2014 r. udział Polski w całości chińskiej wymiany zagranicznej przedstawiał się następująco (według danych chińskich):

  • Eksport z Polski do Chin: 0,15% (0,11% w 2013);
  • Import z Chin do Polski: 0,62% (0,57% w 2013);
  • Obroty handlowe: 0,40% (0,36% w 2013);

Pod względem obrotów handlowych z Chinami Polska zajmuje 8. miejsce w Unii Europejskiej, za Niemcami, Wielką Brytanią, Holandią, Francją, Włochami, Hiszpanią oraz Belgią, a także zajmuje 1. miejsce w Europie Środkowo Wschodniej przed Czechami, Węgrami, Rumunią oraz Słowacją.

 

2. Struktura towarowa obrotów handlowych wg. danych polskich

Według danych Ministerstwa Gospodarki RP w polskim eksporcie największy udział mają wyroby metalurgiczne oraz wyroby przemysłu elektromaszynowego i chemicznego. Łącznie wymienione trzy kategorie stanowią 68,9 % (79,6% w 2013 r.) eksportu z Polski. Na liście najważniejszych towarów w naszym eksporcie do Chin pierwsze miejsce zajmuje miedź i wyroby z miedzi, kolejne miejsca zajmują takie sekcje jak „reaktory jądrowe, kotły, maszyny i urządzenia mechaniczne oraz ich części”, „maszyny i urządzenia elektryczne, rejestratory i odtwarzacze dźwięku, obrazu i ich części”, „meble, pościel, materace itp., lampy, reklamy świetlne itp. budynki prefabr.”, „kauczuk i wyroby z kauczuku”.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Ministerstwa Gospodarki

 

Według polskich danych, 53,6% importu z Chin stanowią wyroby przemysłu elektromaszynowego. Ważnymi kategoriami towarowymi są także wyroby przemysłu lekkiego (11%), wyroby różne (w tym meble) które stanowią 8%, a także przemysłu chemicznego (6,5%). Na liście najważniejszych towarów w naszym imporcie z Chin znajdują się takie sekcje jak: „maszyny i urządzenia elektryczne, rejestratory i odtwarzacze dźwięku, obrazu i ich części” (32%), „reaktory jądrowe, kotły, maszyny i urządzenia mechaniczne oraz ich części” (21,6%), „zabawki, gry i artykuły sportowe, ich części i akcesoria” (3,8%), a także „Odzież i dodatki odzieżowe” (4,3%), „meble, pościel, materace itp., lampy, reklamy świetlne itp. budynki prefabr.” (3,7%).

Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Ministerstwa Gospodarki

 

3. Struktura towarowa obrotów handlowych wg. danych chińskich

Według danych China’s Customs Statistics w polskim eksporcie największy udział mają wyroby nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych, wyroby przemysłu elektromaszynowego takie jak urządzenia mechaniczne i elektryczne, urządzenia do rejestracji i odbioru dźwięku, pojazdy, statki powietrzne, jednostki pływające; urządzenia oraz wyroby przemysłu chemicznego. Łącznie wymienione trzy kategorie stanowią 80% eksportu z Polski. Na liście najważniejszych towarów w naszym eksporcie do Chin pierwsze miejsce zajmuje miedź i wyroby z miedzi (38%).

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z China’s Customs Statistics

 

Według chińskich danych, 54,5% importu z Chin stanowią wyroby przemysłu maszynowego. Ważnymi kategoriami są także materiały i wyroby włókiennicze (15,4%), a także wyroby metalurgiczne (10,3%). Na liście najważniejszych towarów w naszym imporcie z Chin czołowe miejsca zajmują wyroby przemysłu elektronicznego, urządzenia telekomunikacyjne oraz materiały i wyroby włókiennicze.

Źródło: Opracowanie na podstawie danych z China Customs

 

Tabela 1: Podstawowe dane makroekonomiczne o gospodarce Chin

Wyszczególnienie

2010

2011

2012

2013

2014

Liczba ludności (mln)

1 341

1 347,4

1 344,13

1 360,76

1 355,69

Stopa wzrostu PKB (%)

10,3

9,2

7,9

7,7

7,5

PKB (mld USD)

5 939

6 988*

7 298

9 300

9240

PKB (per capita w USD)

4 382*

5 183*

2 634

2 993

3 583

Udział rolnictwa i leśnictwa w PKB (%)

9,5

10,6

10,1

10

9.7

Udział przemysłu w PKB (%)

48,1

46,8

45,3

43,9

43.9

Udział sektora usług w PKB (%)

42,3

43,1

44,6

46,1

46.4

Inflacja CPI – ceny towarów konsumpcyjnych (%)

3,3

5,4

2

2,6

1,6

Stopa bezrobocia (bezrobotni zarejestrowani w miastach) (%)

4,1

4,1

4,1

4,1

4,1

Obroty handlowe (mld USD)

2 972,8

3 642,1

3 866,8

4 160,31

4303,04

Stopa wzrostu obrotów handlu zagranicznego (%)

34,7

18,4

6,2

7,6

3,4

Eksport (mld USD)

1 577,9

1 898,6

2 048,9

2 210,02

2 342,7

Stopa wzrostu eksportu (%)

31,3

20,3

7,7

7,9

6,1

Import (mld USD)

1 394,8

1 743,5

1 817,9

1 950,29

1 960,29

Stopa wzrostu importu (%)

38,7

24,9

4,3

7,3

0,4

Saldo (mld USD)

170,4

155,1

231,4

259,73

382,47

Zrealizowane bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Chinach (mld USD)

105,7

116

111,7

117,59

 

Bezpośrednie inwestycje Chin za granicą (w mld USD) (z wyłączeniem inwestycji stricte kapitałowych)

59

60,1

77,22

90,17

 

Liczba nowych projektów z udziałem kapitału zagranicznego

2 7406

27 712

28 813

22 773

 

Rezerwy dewizowe (mld USD)

2 850

3 181,10

3 311,00

3820

 

Kurs walutowy USD/RMB

6,77

6,3

6,28

6,15

6,19

 

 

Tabela 2: Obroty handlowe wybranych państw Unii Europejskiej z Chinami

Kraje UE

Obroty handlowe w 2014

Obroty handlowe w 2013

Eksport do Chin w 2014

Eksport do Chin w 2013

Import z Chin w 2014

Import z Chin w 2013

UE

619 380 998,94

559 040 301

248 496 659

220 055 309

370 884 340

338 984 992

Niemcy

177 752 629,01

161 551 513

105 040 352

94 203 900

72 712 277

67 347 613

Wielka Brytania

80 872 433,92

70 040 174

23 729 000

19 090 867

57 143 434

50 949 307

Holandia

74 282 588,32

70 147 392

9 351 196

9 830 574

64 931 392

60 316 818

Francja

55 796 800,79

49 831 644

27 088 647

23 113 115

28 708 154

26 718 529

Włochy

48 044 808,06

43 334 259

19 286 365

17 577 794

28 758 443

25 756 465

Hiszpania

27 714 282,80

24 913 453

6 206 038

5 983 795

21 508 245

18 929 658

Belgia

27 277 204,91

25 430 934

10 059 635

9 867 131

17 217 570

15 563 803

Polska

17 193 662,65

14 812 427

2 936 641

2 236 884

14 257 022

12 575 543

Szwecja

13 962 083,62

13 782 687

6 793 594

6 983 542

7 168 489

6 799 145

Czechy

10 981 224,53

9 452 092

2 986 700

2 614 244

7 994 524

6 837 848

Dania

10 605 467,47

9 087 856

4 056 198

3 375 709

6 549 269

5 712 147

Finlandia

9 154 287,41

9 740 969

4 055 256

3 909 271

5 099 032

5 831 698

Węgry

9 024 462,96

8 408 222

3 259 929

2 715 481

5 764 534

5 692 741

Austria

8 252 158,97

7 068 492

5 855 152

5 030 313

2 397 007

2 038 179

Irlandia

6 533 834,49

6 672 523

3 733 467

4 195 388

2 800 368

2 477 135

Słowacja

6 205 227,15

6 542 508

3 376 064

3 458 159

2 829 163

3 084 349

Portugalia

4 800 586,15

3 906 523

1 663 750

1 398 969

3 136 836

2 507 554

Rumunia

4 749 697,01

4 030 927

1 524 276

1 208 178

3 225 421

2 822 749

Grecja

4 531 001,88

3 651 097

345 887

433 372

4 185 115

3 217 725

Malta

3 784 379,26

3 239 811

591 422

725 238

3 192 957

2 514 573

Słowenia

2 323 390,25

2 137 050

331 632

302 842

1 991 758

1 834 208

Luksemburg

2 252 710,61

2 064 572

303 961

256 631

1 948 750

1 807 941

Bułgaria

2 165 542,20

2 079 538

986 932

962 653

1 178 611

1 116 885

Litwa

1 815 367,87

1 811 258

157 190

124 669

1 658 178

1 686 589

Łotwa

1 463 666,69

1 473 404

146 896

99 158

1 316 770

1 374 246

Estonia

1 371 538,86

1 309 564

225 446

199 683

1 146 093

1 109 881

Chorwacja

1 127 935,80

1 495 000

100 653

104 951

1 027 283

1 390 049

Cypr

1 100 221,74

1 024 412

62 577

52 798

1 037 645

971 614

Źródło: China Customs Statistics 2014, w tys. USD

 


[1] Polskie i chińskie statystyki różnią się znacznie, co wynika głównie ze: (i) znacznego handlu prowadzonego za pośrednictwem krajów trzecich (w tych przypadkach towar klasyfikowany jest w kraju eksportera jako wysyłany do kraju trzeciego, a w kraju importera na podstawie świadectwa pochodzenia jako import z drugiego z krajów); (ii) w mniejszym stopniu, z międzyokresowych różnic w czasie pomiędzy wysyłką a otrzymaniem towaru (np. towar wyeksportowany z jednego z krajów w grudniu dociera do drugiego kraju w styczniu).

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Sprzedaż Drób Halal

Jako bezpośredni producent drobiu halal oferujemy sprzedaż hurtową tuszek z kurczaka i kury oraz ...
Polska - Warszawa 2020-09-09 Dodał: Adan Hassan Handel, Pozostałe produkty spożywcze, Wyroby z mięsa i ryb, Przetwórstwo spożywcze, Mięso Zobacz ofertę

Domki na wodzie

Domki na wodzie są produkowane w głównej mierze w Polsce. Profesjonalne stocznie są rozlokowane w...
Polska - Kolonia Rybacka 2020-11-28 Dodał: Kamil Tyszko Turystyka, sport i rekreacja, Statki i łodzie Zobacz ofertę

Czarter jachtów motorowych

Początki firmy Wypożyczalnia Mazury sięgają roku 2010, kiedy właściciel firmy zdecydował się na z...
Polska - Kolonia Rybacka 2020-11-28 Dodał: Kamil Tyszko Turystyka, sport i rekreacja, Statki i łodzie Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert