Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuCharakterystyka prowincji Anhui

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Maria Ryszkowska | 2015-11-26 07:10:12
anhui

charakterystyka

Prowincja Anhui ma powierzchnię 139.600 km,2 a liczba ludności wynosiła w 2013 r. niemal 60 mln osób. Rzeka Yangcy i rzeka Huaihe dzielą ziemie prowincji na 3 odmienne geograficznie obszary: na północ od rzeki Huaihe, obszar między obydwoma rzekami, oraz obszar na południe od rzeki Yangcy. Południowy obszar prowincji jest zdecydowanie górzysty. W tej części prowincji znajduje się m.in. jedna ze świętych chińskich gór – Huangshan (Żółta Góra) oraz najwyższy punkt prowincji zwany Lotus Peak (1860 m n.p.m.). Północna część prowincji to z kolei żyzne gleby równiny Huaibei. Obszar przeznaczony pod uprawy wynosi ponad 5,7 mln ha (57000 km2). Lasy zajmują obszar ok. 12% prowincji. Występuje tu ponad 300 gatunków drewna i ok. 2100 gatunków ziół. Prowincja jest również bogata w surowce mineralne. Dotychczas zidentyfikowano 138 rodzajów minerałów, wśród których 38 uznanych jest za szczególnie istotne dla chińskiej gospodarki, m.in.: węgiel, żelazo, miedź, siarka i ałunit.
W 2013 r. PKB prowincji wyniosło 1.90389 biliona yuanów i było wyższe o 10,4% od PKB 2012 r. Na PKB złożyły się następujące wartości:
- 234.81 mld yuanów, (wzrost o 3.5% w por. do 2012 r.) – pierwszy sektor gospodarki
- 1.0404 biliona yuanów (wzrost o 12.4% w por. do 2012 r.) – drugi sektor gospodarki
- 628.68 mld yuanów, (wzrost o 9,5% w por. do 2012 r.) – trzeci sektor gospodarki
Proporcje trzech sektorów przedstawiają się więc następująco 12.3 : 54.6 : 33.1 podczas gdy w 29012 r. było to odpowiednio 12.7 : 54.6 : 32.7.

PKB per capita wyniosło w 2013 r. 31,684 yuan (ok. 5,116 USD) co oznacza wzrost w por. do 2012 r. o 2,892 RMB.

Prowincja Anhui jest zdominowana przez tradycyjny przemysł. W porównaniu do sąsiadujących z nią prowincji odnosi się wrażenie, że wręcz pozostała poza rozwojem ekonomicznym jaki stał się udziałem Wschodniego Wybrzeża Chin (np. PKB per capita wynosi niemal 1/3 tego co w prowincjach Zhejiang i Jiangsu). Ponadto prowincja jest bardzo niejednolita pod kątem dochodu na mieszkańca, który jest wysoki w zasadzie tylko w Hefei, Wuhu, Anqing i Ma'anshan.

Table 1: PKB prowincji Anhui (2013)

Unit: 100 mln juanów

Produkt

Wielkość

Zmiana w por. do 2012 r.

PKB

19038.9

10.4

Pierwszy sektor

2348.1

3.5

Drugi Sektor

10404.0

12.4

Przemysł

8928.0

13.3

Budownictwo

1476.0

6.7

Trzeci sektor

6286.8

9.5

Handel hurtowy i detaliczny

1355.5

9.3

Oficjalnie zarejestrowanych bezrobotnych w prowincji było 3,41%.

Rolnictwo

 

Rolnictwo w Anhui zależy w dużej mierze od regionu Anhui: północny region znany jest z uprawy słodkich ziemniaków, podczas gdy na południu uprawia się głównie ryż. Podstawą rolnictwa w Anhui jest uprawa powszechnie pszenica i różne warzywa.

Główne produkty rolnicze Anhui (2013)

Jednostka: 10.000 ton

 

Produkt

Wielkość

Zmiana w por. do 2012 r.

zboża

3279.6

-0.3

Rośliny oleiste

225.4

-1.0

bawełna

25.1

-14.6

tytoń

4.2

20.5

herbata

10.1

5.8

warzywa

2418.0

3.9

owoce

905.1

2.2

 

Jeżeli chodzi o hodowlę to dominuje trzoda chlewna. Pod koniec 2013 r. ponad 16 mln świń hodowano w Anhui (wzrost o 3,7% w por. do 2012 r.) Produkcja mięsa wyniosła ponad 4 mln ton (wzrost o 1,5% w por. do 2012 r.: głównie wieprzowina, wołowina i baranina.

 

Jeżeli chodzi o sprzęt używany w rolnictwie to w użyciu było m.in. 2,43 mln traktorów (spadek o 2,5% w por. do 2012 r.) i 675 tyś. maszyn transportowych. Użycie nawozów wzrosło o 1,5 % do 3,3 mln ton.

 

Przemysł i budownictwo

 

Główne produkty przemysłowe Anhui przedstawiają się następująco (dane za 2013 r.):

Produkt

Jednostka

Wielkość

Zmiana w por. do 2012 r. (%)

przędza

10,000 ton

90.0

7.9

tekstylia

100 mln metrów

10.0

2.2

włókna chemiczne

10,000 ton

32.7

17.1

napoje alkoholowe

100 mln litrow

22.1

2.4

papierosy

100 mln

1313.4

2.1

telewizory

10,000

561.8

-8.0

pralki domowe

10,000

1697.8

13.2

lodówki domowe

10,000

2973.9

14.8

klimatyzatory

10,000

3046.7

1.8

diesel

10,000 ton

225.1

24.4

surowa stal

10,000 ton

2787.5

13.1

walcowana stal

10,000 ton

3138.6

10.5

cement

10,000 ton

12131.4

12.3

szkło

10,000 ton

3346.8

40.1

kwas siarkowy

10,000 ton

584.2

17.6

soda ash

10,000 ton

54.7

10.7

nawozy chemiczne

10,000 ton

325.8

5.3

pestycydy

10,000 ton

19.8

-20.8

detergenty

10,000 ton

89.7

13.5

maszyny do cięcia metalu

10,000

7.2

19.6

samochody

10,000

103.1

-5.0

kable energetyczne

Million metrów

2841.0

-11.2

opony samochodwe

10,000

2944.7

17.0

 

Wykorzystywane przemysłowo zasoby naturalne prowincji to żelazo (w Ma’anshan), węgiel (w Huainan) i miedź (w Tongling). Wokół tych ośrodków wytworzył się cały przemysł związany z danym surowcem (np. przemysł stalowy w Ma’anshan). Najsłynniejszą firmą pochodzącą z Anhui jest producent samochodów Chery, ulokowany w Wuhu. Największymi firmami prowincji są także:

- Anhui Conch Cement Company - producent i dystrybutor cementu,

- Guoyang Securities Co – usługi finansowe,

- Ma’anshan Iron & Steel – producent stali i żelaza.

Podsumowując, przemysł prowincji Anhui jest zdominowany przez przemył ciężki, który wytwarza 71% wartości całej produkcji przemysłowej (dane za 2011 r.)

Wartość dodana główych gałęzi przemysłu (2012)

 

Sektor

Udział procentowy w sektorze przemsyłowym

artykuły elektryczne i maszyny

11.2

górnictwo węgla

8.8

Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych

6.2

hutnictwo

5.7

produkty chemiczne

5.2

motoryzacja

5.2

przetwórstwo żywności

4.6

 

Usługi i handel

 

Głównymi rynkami konsumencki są miasta Hefei, Anqing, Fuyangi i Wuhu. W 2012 r. roczny dochód per capita w gospodarstwach domowych miejskich wyniósł ok. 21.000 RMB (wzrost o 13% w por. do roku ubiegłego).

Struktura wydatków gospodarstw domowych miejskich (%)

 

 

2000

2012

Żywność

45.7

38.7

Ubrania

10.3

10.3

Artykuły AGD

7.1

5.4

Lekarstwa i usługi medyczne

4.3

7.6

Transport

7.3

12.1

Wypoczynek i turystyka

12.0

12.9

opłaty mieszkaniowe

8.8

9.3

W 2013 r. sprzedaż towarów konsumpcyjnych osiągnęła wartość 648 mld RMB (wzrost o 14% w por. do 2012 r.). Zdecydowana większość, bo 528 mld RMB to sprzedaż w ośrodkach miejskich. Jeżeli chodzi o grupy produktowe, to największy wzrost sprzedaży w por. do 2012 r. zanotowały:

- żywność (o 21,7%), ubrania (o 18,8%* i artykuły codziennej potrzeby (18,3%)

- mięso (o 27.6)

- kosmetyki (o 20,2%)

- biżuteria (o 28,9%)

- meble (o 29,1%)

Wymiana zagraniczna

Bilans zagranicznej wymiany handlowej wyniósł w 2013 r. 45,63 mld USD, co stanowi wzrost o 16,2% w stosunku do roku 2012. Wartość exportu z Anhui wyniosła 28,25 mld USD (wzrost o 16,2%) a wartość dóbr importowanych wyniosła 17,38 mld USD (wzrost o 38,6%). W 2013 r. otworzono w Anhui 246 nowych podmiotów gospodarczych z zagranicznym kapitałem (wzrost o 26,8% w por. do 2012 r.). W chwili obecnej kapitał zagraniczny w prowincji wynosi więc ponad 10 mld USD. Z TOP 500 zagranicznych firm o globalnym zasięgu w Anhui obecne jest 67. W wymianie handlowej dominuje eksport maszyn elektrycznych, pojazdów, tekstyliów, żelaza, stali oraz wyrobów gumowych. W imporcie przeważają rudy metali i odpady metalowe oraz maszyny przemysłowe. Głównymi krajami importowymi były: Chile, Australia, Japonia, Niemcy i USA.

Główne rynki eksportowe prowincji Anhui (2012)

 

 

Wartość (mln USD)

Przyrost (%)

USA

3,921

71.1

Japonia

1,159

10.1

Malezja

913

162.8

Niemcy

948

27.4

Wielka Brytania

791

63.7

 

Hong jest największym źródłem inwestycji zagranicznych w Anhui. W 2012 r. firmy z Hong-Kongu podpisały 78 kontraktów (40% całości) na łączną kwotę prawie 1,5 mld USD.

Krótka charakterystyka najważniejszych miast Anhui

Jak wspomniano wyżej najważniejszymi miastami prowincji są: Hefei, Wuhu, Anqing i Ma’anshan.

Wskaźniki gospodarcze głównych miast prowincji (2012)

 

Miasta

PKB
(mld RMB)

PKB Per Capita
(RMB)

Wartość dodana przemysłu
(mld RMB)

Sprzedaż detaliczna
(mld RMB)

Eksport
(mln USD)

Hefei

416.4

55,182

179.8

129.4

13,628

Wuhu

187.3

52,453

107.2

49.0

3,370

Anqing

135.9

25,592

48.4

46.1

1,005

Maanshan

123.4

56,306

48.4

26.3

1,200

Hefei jest głównym ośrodkiem życia gospodarczego prowincji i jego stolicą. Samo miasto jest dość młode jak na chińskie warunki, liczy sobie bowiem ok. 2000 lat. W ciągu całej swojej historii pełniło funkcje stołeczne i administracyjne dla najbliższych obszarów, a przeciętnemu Chińczykowi Hefei znane jest jako ważne miejsce z epoki „Trzech Królestw” (220-265 n.e.). Od przeszło 20 lat Hefei dynamicznie się rozwija. W 2012 r. PKB Hefei wyniosła 416 mld RMB, a wzrost PKB jest stale bardziej dynamiczny niż prowincji jako całości. W tej liczącej 7,5 mln mieszkańców metropolii, PKB per capita wynosi ok. 25 tys. zł. Wymiana handlowa osiągnęła w 2011 r. wartość ponad 12 mln USD (eksport 7,8 mln USD, import 4,4 mln USD). Hefei jest także nazywane miastem nauki i edukacji, bowiem znajduje się tu jedna z najlepszych w całych Chinach uczelnia techniczna - University of Science and Technology. Filarami gospodarczymi miasta są przemysł motoryzacyjny, maszynowy, IT i przetwórstwo żywności. Hefei aktywnie przyciąga też inwestorów. W 2011 r. wartość zagranicznych inwestycji wzrosła o 16%, zarejestrowano także 66 nowych inwestycji z obcym kapitałem. W Hefei funkcjonują dwie strefy ekonomiczne: Hefei Economic & Technological Development Area (elektronika użytkowa, motoryzacja, maszyny, chemia, przetwórstwo żywności) oraz Hefei High-tech Industrial Development Zone (technologie informatyczne, bioinżynieria i medycyna, zaawansowane maszyny). W Hefei kluczowych jest 8 branż: motoryzacyjna, wytwórstwa sprzętu AGD, wytwórstwo maszyn, przemysł chemiczny w tym produkcja opon, IT, przemysł nowych materiałów, biotechnologia, żywność i przetwórstwo żywności. Głównymi firmami w Hefei są JAC (produkcja ciężarówek), Meiling (sprzęt AGD), Royalstar (sprzęt AGD), Hitachi (produkcja wind), Gt Tire (produkcja opon).

Wuhu jest drugim najważniejszym miastem prowincji. W 2012 r. PKB wyniosło 188 mld RMB (wzrost o 13,8% w por. do 2011 r.). Miasto liczy niemal 4 mln mieszkańców a PKB per capita wynosi ok. 23 tys. zł. Wartość konsumpcji indywidualnej wynosi ok. 49 mld RMB. (wzrost o 16% w por. do 2011 r.). Miasto ma korzystne warunki dla rozwoju logistyki, głównie z uwagi na jeden z ważniejszych portów na rzece Yangcy, w tym ostatni głębokowodny. Miasto skupia przede wszystkim przemysł (ciężki i lekki) specjalizując się zwłaszcza w motoryzacji, częściach samochodowych, elektronice użytkowej oraz urządzeniach domowych. W 2011 r. inwestycje zagraniczne w mieści zwiększyły się o 31,4%. W Wuhu funkcjonują dwie strefy przemysłowe: Wuhu Economic & Technological Development Zone i Wuhu Export Processing Zone (obie o tym samym profilu: motoryzacja, elektronika użytkowa, materiały budowlane). Miasto jest siedzibą koncernu motoryzacyjnego Chery, który produkuje około 1 mln samochodów rocznie. Także w Wuhu ma siedzibę Conch Group, czołowy producent cementu (12.000 ton dziennie)

Anqing to kolejne ważne miasto na mapie prowincji Anhui, leżące na południu prowincji nad brzegiem rzeki Yangcy. W 2012 r. PKB miasta wyniosło 136 mld RMB. W 2010 r. liczyło ponad 6 mln ludności z PKB per capita w wysokości ok. 10 tyś zł. Sprzedaż towarów konsumpcyjnych osiągnęła w 2012 r. wartość 46 mld RMB (wzrost o 16,1% w por. do 2011 r.). Anqing jest ważnym portem na rzece Yangcy. Klimat sprzyja uprawie, toteż miasto jest ważnym producentem żywności w tym produktów typu „see food” (co w Chinach obejmuje także ryby, nawet te słodkowodne). Port służy także do obsługi towarów takich jak miedź, rudy żelaza, srebro, ołów i wapień, w które także obfituje miasto. W 2011 r. PKB Anqing wzrosło o 13,2%. Podstawą rozwoju gospodarczego jest przemysł petrochemiczny, produkcja maszyn i części (głównie dla motoryzacji i przemysłu okrętowego) oraz wytwórstwo tekstyliów. Zagraniczne inwestycje wzrosły w Anqing w 2012 r. o 23,6% w por. do poprzedniego roku. Obecnie w Anqing funkcjonuje ponad 140 firm z kapitałem zagranicznym.

Ma’anshan jest ostatnim istotnym gospodarczo miastem prowincji Anhui. Przy populacji liczącej 1,28 mln mieszkańców, PKB per capita wynosi ok. 15 tys. zł. Miasto ze względu na dogodne położenie jest ważnym centrum transporotowym. W 2011 r. PKB Ma’anshan wzrósł o 12,1%. Kluczowymi przedsiębiorstwami są firmy z branż: wydobywczej (żelazo), motoryzacyjnej, materiałów budowlanych, tekstyliów i chemicznej. Inwestycje zagraniczne wrosły w 2011 r. o 18%.

Wymiana handlowa Anhui z Polską

W 2013 r. wymiana handlowa z prowincją Anhui zanotowała znaczny wzrost w porównaniu do 2012 r. po stronie eksportu z Polski (o 203,06%) i zauważalny spadek importu do Polski (o 15,18%).

 

Poland→City

 

City→Poland

Anhui

USD

 

USD

2012

5 340 221

 

210 654 884

2013

16 184 010

 

178 672 794

 

203,06%

 

-15,18%

Zauważyć jednak należy, że wymiana handlowa z Anhui cechuje się najmniejszym wolumenem ze wszystkich prowincji obsługiwanych przez Placówkę. Do tego stanu przyczynia się zarówno oddalenie Anhui od wybrzeża (jest to jedyna prowincja ściśle lądowa na terenie działania Placówki) oraz znacznie mniejsza zamożność mieszkańców tej prowincji (dochód per capita to ok. 1/3 dochodu mieszkańców np. Zhejiang). Z drugiej jednak strony przyrost eksportu wskazuje na bardzo duże możliwości stojące przed polskimi przedsiębiorcami.

Pośród najpopularniejszych polskich towarów eksportowych znalazły się:

 

Polska do Anhui w 2013 r.

Wartość w USD

Trend

Wartość w 2012 r.

1

Kauczuk i produkty z kauczuku

11 845 960

11782,80%

99 690

2

Miedź i art. pochodne

1 371 101

1289,37%

98 685

3

Mięso

1 250 791

-20,93%

1 581 794

4

Maszyny, wyposażenie mechaniczne, części do maszyn

701 641

-35,11%

1 081 347

5

Urządzenia elektryczne i części

233 823

-42,42%

406 110

O polskim eksporcie do Anhui decyduje w zasadzie kauczuk i produkty z kauczuku. Reszta grup produktowych ma marginalne znaczenie. Wachlarz polskich produktów dla prowincji Anhui przedstawia się dość skromnie na tle pozostałych prowincji. W regionie tym Polska jest obecna jedynie w ramach 14 grup towarów (wg. klasyfikacji zgodnej z nomenklaturą chińską), podczas gdy np. dla prowincji Fujian w ramach 41, natomiast dla Szanghaju w ramach 68. Trudno powiedzieć, czy wynika to bardziej z profilu prowincji (stosunkowo uboga, oddalona, o innej strukturze gospodarki niż Wschodnie Wybrzeże), czy z obiektywnych trudności prowadzenia tam działań promocyjnych przez Placówkę. Mimo stosunkowo małego wolumenu pojawia się w TOP 9 mięso (1.250.791 USD).

Pośród najpopularniejszych towarów importowanych do Polski znalazły się:

Anhui do Polski w USD

178 672 794

6

Produkty chemii organicznej

7 638 245

9

Plastik i wyroby z plastiku

6 392 483

5

Tekstylia

9 355 141

3

Odzież inna niż w punkcie powyżej

14 838 111

8

Szkło i produkty za szkła

6 569 899

1

Maszyny, wyposażenie mechaniczne, części do maszyn

27 807 610

2

Urządzenia elektryczne i części

26 323 272

7

Pojazdy inne niż kolejowe i części do nich

7 044 238

4

Meble, pościel, materace, lampy itp

12 169 291

Podobnie jak w przypadku Szanghaju i Jiangsu wyraźnie widać przewagę maszyn i produktów elektrycznych nad pozostałymi grupami produktowymi.

W porównaniu do 2012 r. wyraźnie widać, że polski import do tej prowincji ma charakter niemal przypadkowy i często jednorazowy. O ile w 2012 r. o wartości polskiego importu decydowały w dużej mierze mięso i nabiał, o tyle w 2013 r. nabiał w ogóle nie występuję w wymianie handlowej, a udział mięsa wyraźnie spadł. Pojawiła się natomiast pozycja „kauczuki” i to od razu z bardzo dużym udziałem. Na tej podstawie można wysnuć wniosek, iż większość wymiany handlowej między PL a Anhui jest działem polskich małych i średnich przedsiębiorstw, które mają duże trudności z silniejszym zaistnieniem na rynku lokalnym (zjawisko jednego kontraktu). Eksport z Anhui do Polski jest dużo bardziej zróżnicowany z wyróżniającym się udziałem produktów sektora energetycznego i maszynowego, oraz elementów wyposażenia wnętrz (materace, lampy itp.). W przeciwieństwie do importu charakter eksportu nie uległ zmianie w stosunku do 2012 r. Nadal wyraźnie dominują te same 3 pozycje. Świadczy to o stałej i dobrej współpracy między chińskimi producentami a polskimi odbiorcami.

WNIOSKI

Profil gospodarczy prowincji Anhui wydaje się być zbliżony do profilu polskiej gospodarki. Brak bezpośredniego połączenia z morzem sprawia, że promowanie żywności – jakkolwiek ważne –powinno zostać w zasadzie ograniczone do Hefei, najzamożniejszego i najbardziej poddającego się nowym trendom miasta prowincji. Dominujące w Anhui tradycyjne dziedziny przemysłu, czynią ten rynek atrakcyjnym zwłaszcza dla polskich maszyn (zwłaszcza rolniczych, górniczych i tekstylnych). Szerokiej rzeszy mieszkańców Anhui Polska jest mało znana, nie należy więc oczekiwać, że kojarzy się z dobrej jakości produktami, dlatego warto działania promocyjne uzupełniać o szeroki aspekt poznawczy. Prowincję Anhui warto postrzegać jako swojego rodzaju „bramę” do środkowych Chin, bowiem mieszkańcom interioru zdecydowanie bliżej do swojskich klimatów Anhui niż do dynamicznego Wschodniego Wybrzeża.

 

Galeria


Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Eastchem Ltd, supplier of chemical raw materials, Potassium carbonate K2CO3, Potassium sulphate K...

Firma Eastchem Sp. z o. o. powstała w 2004r. w Zawierciu, spółka Eastchem jest bezpośrednim impor...
Polska - Zawiercie (miasto) 2020-11-24 Dodał: Pozostałe wyroby chemiczne, Wyroby chemiczne w formach podstawowych, Przemysł chemiczny i kosmetyczny Zobacz ofertę

Produkcja podzespołów i elementów miedzianych

Przedsiębiorstwo ELECTRIS świadczy usługi w zakresie produkcji elementów i części z miedzi dla m....
Polska - Maków Podhalański 2020-11-23 Dodał: Magdalena Sikora Transport i logistyka, Energia i surowce odnawialne, Produkcja i przetwórstwo metali, Górnictwo i przemysł wydobywczy Zobacz ofertę

Pellet - EnPlus A1 (6/8mm)

Wood pellets - wholesale
Polska - WROCŁAW 2020-11-23 Dodał: Albert Kerno Energia i surowce odnawialne Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert