Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuOdnawialne źródła energii w Chinach

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Daniel Matusiak | 2015-12-22 08:58:22
polska, chiny

W ustawie „Prawo energetyczne”, źródła energii odnawialnej zdefiniowano jako „źródła wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także z biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych”. Odnawialne źródła energii odgrywają coraz wieksza rolę na całym świecie, szczególnie w związku z zagrożeniami spowodowanymi postepującym zanieczyszczeniem środowiska naturalnego.

WSTĘP

W ustawie „Prawo energetyczne”, źródła energii odnawialnej zdefiniowano jako „źródła wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także z biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych”. Odnawialne źródła energii odgrywają coraz wieksza rolę na całym świecie, szczególnie w związku z zagrożeniami spowodowanymi postepującym zanieczyszczeniem środowiska naturalnego.
Także w Chinach, wraz z niezwykle szybkim rozwojem, urbanizacją i wzrostem uprzemysłowienia, coraz większą wagę przywiązuje się do rozwoju technologii w zakresie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. W swoim niedawnym wystąpieniu na forum konferencji ONZ w Nowym Jorku (22 września 2009 roku) zwołanej przed klimatycznym szczytem w Kopenhadze, prezydent Chin Hu Jintao potwierdził, iż ChRL dołoży wszelkich starań dla znacznego obniżenia do 2020 roku emisji dwutlenku węgla na jednostkę PKB. Ponadto mówca podkreślił, iż administracja państwa zakłada, iż do roku 2020 roku 15% wytwarzanej energii pochodzić będzie ze źródeł odnawialnych i z energetyki jądrowej. Mając na względzie rosnące potrzeby energetyczne szybko rozwijającej się gospodarki ChRL, znaczne redukcje emisji oznaczają w praktyce konieczność stosowania czystszych technologii spalania węgla i rozszerzania wykorzystania źródeł energii odnawialnej. ChRL dokonała w ostatnich latach szczególnie dużego postępu technologicznego w zakresie wykorzystania np. energii wiatrowej i słonecznej, o czym w skrócie piszemy poniżej.

Energia słoneczna w Chinach

Regiony z obfitą ilością energii słonecznej zajmują 2/3 terytorium Chin. Roczna ilość promieniowania wynosi tu ponad 6000MJ/m2. Produkowana energia wiatrowa wynosi około 3.2 miliarda kW.
Unia Europejska ustanowiła jako cel by do 2020 roku 20% produkowanej energii pochodziło ze źródeł odnawialnych. Jak wspomniano, Chiny planują do tego czasu produkować 15% swoich zasobów energetycznych przy użyciu odnawialnych źrodeł energii. Według szacunków ekspertów z branży działających na rynku chińskim koszty produkcji energii słonecznej będą w najbliższych latach znacznie spadać, co w perspektywie kilku lat spowoduje wzrost opłacalności inwestycji w tej branży. W planach rządu Chin są znaczne inwestycje i dofinansowanie działań
obszarze wykorzystywania energii słonecznej. Jako przykład można podać plany
montowania kolektorów słonecznych na dachach budynków w wielu miastach. W najbliższym okresie planowane są m.in. spore inwestycje w tym zakresie w Szanghaju

Energia wiatrowa w Chinach
Coraz większa liczba krajów na całym świecie planuje inwestycje w obszarze rozwoju technologii pozyskiwania energii wiatrowej. Na poniższym wykresie przedstawiono zmiany wydajności w uzyskiwanej energii wiatrowej w Chinach w latach 1997-2007.

Rysunek 1: Zmiany wydajności w uzyskiwanej energii wiatrowej w latach 1997-2007

Źródło: Chińskie Stowarzyszenie Energii Wiatrowej

Według Chińskiego Stowarzyszenia Utylizacji Zasobów (China Association of Resources Comprehensive Utilization (CARCU) w ChRL istnieje możliwość instalacji wiatrowych generujących 1.4 miliarda kw energii. Do roku 2008 wydajność chińskich instalacji wiatrowych wyniosła 6 milionów kW. Szereg wiodących firm chińskich o ustalonej reputacji poszerzyło w ostatnich latach swoją ofertę o elementy instalacji wiatrowych.

Gospodarowanie zanieczyszczoną woda w Chinach

W ostatnim okresie w ChRL drastycznie rośnie popyt na wodę, tym bardziej, iż z naturalnych względów (stosunkowo niewiele rzek i zbiorników wodnych) bilans wodny kraju jest bardzo napięty. W tym kontekście oczyszczanie ścieków jest strategicznym wyzwaniem technologiczym dla współczesnych Chin.
Do roku 2006 wśród 661 chińskich miast, 383 posiadało łącznie 792 zakłady utylizacji zanieczyszczonej wody. Stopień utylizacji wody wzrósł z 34% w roku 2000
do 52%. Pomimo to rozwój technologii w zakresie utylizacji zanieczyszczonej wody nie może nadążyć za coraz to większą skalą jej zużycia.
Chiny planują zmianę systemu zarządzania zasobami wodnymi i gospodarowania zanieczyszczona wodą. ChRL zamierza zainwestować 300 miliardów RMB (prawie 50 miliardów USD) w technologie utylizacji zanieczyszczonej wody w miastach.

Podsumowanie:

Potrzeby energetyczne ChRL, jak i podejmowane zobowiązania na forum międzynarodowym w zakresie ograniczenia emisji dwutlenku węgla powodują, iż z pewnością coraz większe znaczenie chińska administracja przywiązywać będzie do rozwoju odnawialnych źródeł energii. Z pewnością bardzo istotnym kierunkiem będzie również rozwój czystych technologii spalania węgla. Postępująca urbanizacja kraju powoduje, iż istotnym problemem stanie się kwestia gospodarki ściekowej, w tym budowa oczyszczalni ścieków. Powyższe branże powinny być kierunkiem dalszej współpracy inwestycyjno – technologicznej i handlowej między Polską a ChRL.

Inwestycje w rozbudowę infrastruktury ochrony środowiska, jak i w technologie energetyczne są również elementem programu podtrzymywania tempa rozwoju gospodarki chińskiej w warunkach światowego spowolnienia gospodarczego. Dla wsparcia rozwoju energetyki odnawialnej Chiny wprowadziły w dniu 1 stycznia 2006 roku Ustawę o Energii Odnawialnej („Renewable Energy Law”).


Wydział Promocji Handlu i Inwestycji KG RP w Szanghaju podejmować będzie szereg działań promocyjnych wspierających kontakty polskich i chińskich firm z branży energii odnawialnej i technologii ochrony środowiska. Placówka posiada kontakty ze zrzeszeniami przedsiębiorców działającymi w branży odnawialnych źródeł energii. Szczególnie w Rejonie Wschodniego Wybrzeża ChRL znajduje się sporo firm produkcyjnych (głównie wytwarzających sprzęt dla energetyki wiatrowej i słonecznej), jak też instytucji zajmujących się rozwojem technologii. WPHI KG RP w Szanghaju zamierza zaprezentować informacje o perspektywach rozwoju polskiej energetyki i kierunkach możliwej współpracy na zbliżających się targach zrównoważonego rozwoju w Hangzhou (31.10 – 2.11.2009 roku) i na targach przemysłowych „Industry Fair – EPTES (w dniach 3.11 – 07.11.2009 roku) w Szanghaju, w ramach których Placówka organizuje własne stoiska.


Tematyka wykorzystania odnawialnych źródeł energii, szczególnie w związku z postępującą urbanizacją ChRL, będzie jednym z istotnych tematów przyszłorocznej Wystawy Światowej Shanghai Expo 2010. Hasło przewodnie imprezy brzmi „Better City – Better Life”, zatem w naturalny sposób kwestie ochrony środowiska, gospodarki komunalnej i produkcji „czystej energii” będą w centrum zainteresowania szeregu państw promujących kierunki dalszej współpracy z Chinami. Nasz kraj jest znany w ChRL jako wieloletni dostawca sprzętu dla górnictwa węgla kamiennego, wyposażenia energetycznego, polskie firmy posiadają też referencje w zakresie budowy oczyszczalni ścieków w Chinach. W programie działań promocyjnych podejmowanych przed Expo 2010 uwzględniono również organizację misji polskich firm z branży energii odnawialnej i ochrony środowiska. Zrzeszenia przedsiębiorców i firmy zainteresowane podjęciem współpracy w opisanych w niniejszym tekście obszarach (energia odnawialna, oczyszczalnie ścieków, ochrona powietrza – w tym technologie „czystego spalania węgla”) proszone są o przekazywanie informacji o swojej ofercie lub szczegółowych zapytań na adres:

Consulate General of the Republic of Poland
Trade and Investment Promotion Section
Rooms 1906 – 1907, Tower B
City Center of Shanghai, 100 Zunyi Road
200051 Changning, Shanghai, P.R.C.
Tel: (0086 – 21) 6375 8035
Fax: (0086 – 21) 6375 8233

www.shanghai@trade.gov.pl

e-mail: shanghai@trade.gov.pl
lub w przypadku przekazywania większych plików na:
e-mail: counsellor@polandtrade.org

Zachęcamy do współpracy i do okresowych wizyt na stronie internetowej WPHI KG RP w Szanghaju.

Andrzej Pieczonka
I Radca