Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuGłówne kierunki projektu planu rozwoju społeczno – gospodarczego ChRL 2016-2020

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Maria Ryszkowska | 2015-12-29 02:05:56
plan 5 letni, gospodarka, demografia

W czasie V sesji plenum Komunistycznej Partii Chin, która zakończyła się 29 października 2015 roku dyskutowano nad założeniami 13-go planu społeczno-gospodarczego rozwoju kraju na lata 2016 – 2020. Projekt planu, który ma zostać zatwierdzony w marcu 2016 w czasie posiedzenia CPPC (Chinese People’s Political Consultative Conference) odzwierciedla wizje i koncepcje obecnego kierownictwa kraju, jak też jest istotnym źródłem informacji dla przedsiębiorców w odniesieniu do kierunków rozwoju ChRL i głównych akcentów gospodarczych i społecznych.

W czasie V sesji plenum Komunistycznej Partii Chin, która zakończyła się 29 października 2015 roku dyskutowano nad założeniami 13-go planu społeczno-gospodarczego rozwoju kraju na lata 2016 – 2020. Jest to pierwszy plan pięcioletni w całości stworzony pod przywództwem obecnego prezydenta kraju Xi Jinpinga. Projekt planu, który ma zostać zatwierdzony w marcu 2016 w czasie posiedzenia CPPC (Chinese People’s Political Consultative Conference) odzwierciedla wizje i koncepcje obecnego kierownictwa kraju, jak też jest istotnym źródłem informacji dla przedsiębiorców w odniesieniu do kierunków rozwoju ChRL i głównych akcentów gospodarczych i społecznych.

Wspomniany projekt zakłada, iż Chiny będą się rozwijać w tempie przyrostu PKB na poziomie rocznym conajmniej 6,5%. Wyczerpują się dotychczasowe proste czynniki i zasoby (np. tania siła robocza, niskie stawki wynajmu gruntu pod inwestycje itp.), które dotychczas zapewniały Chinom szybki wzrost gospodarczy na przestrzeni ostatnich trzydziestu lat. Obecna faza rozwoju gospodarczego kraju, nazwana przez przywódców ChRL „new normal” to przede wszystkim okres transformacji kraju z modelu opartego na inwestycjach i eksporcie do przyznania konsumpcji wewnętrznej zasadniczego znaczenia w napędzaniu gospodarki. Ważnym wyznacznikiem „new normal” jest także wymóg „zrównoważonego wzrostu’ i podniesienie poziomu technologicznego chińskiej gospodarki.

Projekt planu na 2016 – 2020 zakłada zatem kontynuację szeregu kierunków rozwoju kraju zainicjowanych w kończącej się pięciolatce, pojawiają się natomiast akcenty szczególnie zarysowane przez obecne władze kraju. Dla zapewnienia podanego w projekcie średniego tempa wzrostu konieczne będzie dalsze „otwarcie gospodarki” i jej większe urynkowienie. W tym kierunku dalszych działań mieści się m.in. dalsze ograniczanie bezpośredniej roli (ingerencji) państwa w regulowaniu np. cen na rynku, dążenie do doprowadzenia wymienialności chińskiej waluty czy stopniowe wprowadzanie dalszych refom w strukturze firm państwowych (SOEs – State Owned Enteprises). Utrwalenie w planie na kolejne lata założenia, iż o rozwoju gospodarki chińskiej ma w zasadniczym stopniu decydować konsumpcja wewnętrzna, pozwala przedsiębiorcom z wielu branż myśleć o długofalowych działaniach na chińskim rynku, w tym o tworzeniu systemowych rozwiązań w Chinach (rejestracja podmiotów zależnych, inwestycje w ChRL itp.) zapewniających stałą obecność gospodarczą w Państwie Środka.

Zasadniczym elementem jest kwestia podniesienia poziomu technologicznego kraju. „Innowacyjność i pozyskiwanie/rozwój technologii mają zapewnić Chinom tworzenie struktury gospodarczej, która zagwarantuje krajowi w roku 2020 status średnio-zamożnej gospodarki. W przypadku realizacji tego celu PKB na głowę mieszkańca w 2020 roku podwoi się w stosunku do roku 2010. Chiny będą także rozbudowywać własną bazę badawczo-rozwojową. „Innowacyjność” to także realizacja programów „Internet Plus” (zintegrowanie internetu z tradycyjnymi branżami przemysłu), czy Made in China 2025, program podniesienia poziomu technologicznego gospodarki i wdrażania „inteligentnych procesów” w przemyśle.

Drugim wyznacznikiem działań jest „otwartość” co w praktyce oznacza, iż firmy chińskie będą coraz bardziej obecne na globalnych rynkach, w tym w zakresie inwestycji (bezpośrednich czy też transakcji „fuzji i przejęć”). Zauważalna jest rosnąca aktywność instytucji finansowych ChRL zmierzająca do wsparcia działań chińskich firm za granicą. W tej koncepcji mieści się także realizacja wizji „Pasa i Szlaku”, działań w przyszłym roku przez bank AIIB czy realizacja zadań przez fundusz „Jedwabnego Szlaku”. Realizacja wymogu „otwartości” powinna oznaczać także większą aktywność na rynkach państw Europy Centralnej w ramach formuły współpracy „16 + 1”. Dopiero z biegiem czasu będzie można określić na ile wdrożenie wymogu „otwartości” odnosi się także do uwzględnienia przez administrację ChRL postulatów przedsiębiorców z Unii Europejskiej co do zwiększenia możliwości dostępu do rynku chińskiego lub wyrównywania szans z podmiotami chińskimi w zakresie źródeł finansowania, rynku zamówień publicznych, ochrony własności intelektualnej.

Kolejnym istotnym elementem planu jest „zielony rozwój”, a więc zapewnienie poprawy stanu ekologii, jak też uwzględnianie w planach dalszego rozwoju troski o ochronę środowiska. Wyzwaniem będzie połączenie wymogu ochrony środowiska z postępującą urbanizacją kraju, ktora ma być istotnym instrumentem w dokonaniu cywilizacyjnego skoku społeczno-gospodarczego. W najbliższych latach ponad 100 milionów mieszkańców terenów wiejskich przeniesie się do ośrodków miejskich, zakłada się, iż w 2020 roku ponad 60% obywateli ChRL będzie mieszkało w miastach. Istotnym elementem będzie także kwestia produkcji czystej energii z węgla, gdyż to paliwo, mimo, że Chiny rozwijają sektor elektrowni jądrowych i branżę energetyki odnawialnej, będzie wciąż odgrywało zasadniczą rolę w bilansie energetycznym kraju. Ochrona środowiska, trudna sytuacja w wiodących aglomeracjach miasta, gdzie wskaźniki zanieczyszczenia środowiska kilkukrotnie przekraczają dopuszczalne normy, to szczególnie palący problem społeczny.

Kolejną cechą proponowanych działań społeczno-gospodarczych jest ich „koordynacja”. Chodzi o dbanie o harmonijny rozwój kraju, w tym o zrównoważony wzrost poszczególnych prowincji ChRL, stopniowe zmniejszanie różnic w poziomie ich zamożności. Istotnym elementem będzie również skuteczniejsze koordynowanie procesów rozwojowych poszczególnych sektorów gospodarki, jak i „koordynacja” rozwoju obszarów miejskich i wiejskich.

W projekcie planu podkreślana jest także kategorycznie konieczność kierowania się interesem społecznym i wymogiem zaspokajania rosnących potrzeb chińskich obywateli. Ten wymóg to „inclusive growth/rozwój uwzględniający potrzeby szerokich grup społecznych”. Chodzi o wyeliminowanie wciąż istniejących obszarów biedy, poprawienie dostępu do wyższej edukacji, podniesienie jakości opieki medycznej, usług publicznych czy opieki nad ludźmi starszymi, bądź rozwój systemu ubezpieczeń społecznych. Za tymi deklaracjami mają pójść także kroki stopniowo liberalizujące dostęp do rynku dla zagranicznych podmiotów. W kontekście kształtowania odpowiedniego profilu demograficznego kraju kluczowe znaczenie miała niedawna decyzja wladz kraju co do odstąpienia od polityki „jednego dziecka”. Tworząca się klasa średnia w głównych prowincjach Wschodu i Południa Chin zgłasza, obok już sygnalizowanych spraw związanych z ekologią, szczególnie istotne potrzeby m.in. w zakresie zaopatrzenia w zdrową i bezpieczną żywność czy usługi (bankowość, opieka medyczna, turystyka, e-commerce)

Ostateczny kształt planu, jak wspomniano, ma zostać zatwierdzony w marcu 2016 roku natomiast już teraz można stwierdzić, iż z pewnością szereg przyjętych w projekcie kierunków świadczy o stopniowym wdrażaniu jednej z głównych koncepcji prezydenta Xi Jinping, jaką jest spełnienie „chińskiego marzenia”, tj. powrót Chin do kluczowej roli w świecie, jaką kraj ten zajmował parę wieków temu (za czasów panowania dynastii Ming). Z pewnością realizacja założeń chińskiego planu mieć będzie spore znaczenie dla tempa wzrostu całej światowej gospodarki. Prognozy Międzynarodowego Funduszu Walutowego wskazują, iż w latach 2016 – 2020 gospodarka chińska wzrośnie o 44%.

Dla przedsiębiorców powyżej zarysowane kierunki rozwoju chińskiej gospodarki oznaczają, iż branżami szczególnie istotnymi z punktu widzenia możliwości wzrostu eksportu do Chin są między innymi: przemysł rolno-spożywczy (półprodukty, gotowe wyroby rynkowe), maszynowy (maszyny górnicze i technologie/bezpieczeństwo ekspolatacji węgla/chemia węgla), ochrona środowiska (sprzęt i technologie/ochrona wody i powietrza, gospodarka komunalna), farmacja i sprzęt medyczny, oprogramowanie, systemy wspierania sprzedaży on-line (w Chinach jest ponad 600 milionów internautów), gry video, inne towary rynkowe (np. biżuteria bursztynowa, kosmetyki). Coraz istotniejszego znaczenia nabierać będzie sfera usług, w tym transport i spedycja, finanse, obsługa imprez wystawienniczych, usługi prawnicze, marketing on-line. Szereg z wymienionych branż znajduje się w programie promocyjnym WPHI Szanghaj (imprezy wystawiennicze/seminaria) przewidzianym do realizacji w 2016 roku.

Opr. Szanghaj, 19.12.2015 roku

Andrzej Pieczonka

I Radca/WPHI Szanghaj

Pliki do pobrania

plan
image | 1003.6 KB
Pobierz

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Eastchem Ltd, supplier of chemical raw materials, Potassium carbonate K2CO3, Potassium sulphate K...

Firma Eastchem Sp. z o. o. powstała w 2004r. w Zawierciu, spółka Eastchem jest bezpośrednim impor...
Polska - Zawiercie (miasto) 2020-11-24 Dodał: Pozostałe wyroby chemiczne, Wyroby chemiczne w formach podstawowych, Przemysł chemiczny i kosmetyczny Zobacz ofertę

Produkcja podzespołów i elementów miedzianych

Przedsiębiorstwo ELECTRIS świadczy usługi w zakresie produkcji elementów i części z miedzi dla m....
Polska - Maków Podhalański 2020-11-23 Dodał: Magdalena Sikora Transport i logistyka, Energia i surowce odnawialne, Produkcja i przetwórstwo metali, Górnictwo i przemysł wydobywczy Zobacz ofertę

Pellet - EnPlus A1 (6/8mm)

Wood pellets - wholesale
Polska - WROCŁAW 2020-11-23 Dodał: Albert Kerno Energia i surowce odnawialne Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert