Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuGospodarka

Wyślij Drukuj Pobierz
artykuł nr 0 PL

Ganso Dream World – innowacyjny projekt w branży dziecięcej otwarty dla partn...

Firma Shanghai Ganso planuje budowę pierwszej, innowacyjnej i wielofunkcyjnej platformy dziecięcej - łączącej edukację, rozrywkę, kulturę, sztukę, naukę przez zabawę i doświadczenie, jak również kontakt z przyrodą i możliwość wspólnego spędzania wolnego czasu w gronie rodziny. Ganso Dream World ma zostać otwarty pod koniec 2017 roku, w związku z czym, już w chwili obecnej rozpoczęto intensywne poszukiwania partnerów oferujących produkty i usługi skierowane do dzieci, zarówno na chińskim rynku, jak i rynkach zagranicznych. Dodał : Maria Ryszkowska | 08.01.2016 branża dziecięca, Ganso Dream World, zabawki, akcesoria, produkty dla matki i dziecka, dzieci

artykuł nr 1 PL

Reforma chińskich spółek skarbu państwa

W czasie V sesji plenum Komunistycznej Partii Chin, która zakończyła się 29 października 2015 roku dyskutowano nad założeniami 13-go planu społeczno-gospodarczego rozwoju kraju na lata 2016 – 2020. Projekt ten zakłada kontynuację szeregu kierunków rozwoju kraju zainicjowanych w kończącej się pięciolatce, pojawiają się natomiast nowe akcenty szczególnie akcentowane przez obecne władze kraju. Dodał : Maria Ryszkowska | 29.12.2015 gospodarka, plan pięcioletni, Chiny

zdjęcie domyślne

Why Shanghai?

Charakterystyka pozycji i kluczowych czynników budujących sukces Szanghaju. Dodał : Daniel Matusiak | 22.12.2015 Polska, Chiny

zdjęcie domyślne

Charakterystyka parków przemysłowych i technologicznych w Szanghaju

W Szanghaju jak i na obszarze całego Wschodniego Wybrzeża Chin parki przemysłowe rozwijają się w niezwykłym tempie. Rozwój tych instytucji stanowi potwierdzenie wagi jaką przywiązuje się w Chinach do rozwoju inwestycji, innowacji i przedsiębiorczości. Zaczyna dominować branżowy, specjalistyczny profil parków. Dodał : Daniel Matusiak | 22.12.2015 Polska, Chiny

zdjęcie domyślne

DELTA RZEKI JANGCY - GŁOWA GOSPODARCZEGO SMOKA

„Feng shui”, co znaczy dokładnie „wiatr i woda”, jest sztuką geomancji, czyli interpretacji ziemi w celu wyboru pomyślnych miejsc dla ludzkich siedzib. Należy do jednej z najbardziej popularnych na Zachodzie sztuk chińskiej cywilizacji. Dodał : Daniel Matusiak | 22.12.2015 Polska, Chiny

zdjęcie domyślne

Gospodarka morska Chin – infrastruktura, rozwój, perspektywy

ChRL, ze względu na położenie geograficzne, skalę kraju i szybko rozwijającą się bazę wytwórczą, stała się światowym liderem w zakresie szeroko pojętej gospodarki morskiej, szczególnie jeśli chodzi o budowę statków i obsługę transportu oceanicznego Dodał : Daniel Matusiak | 22.12.2015 Polska, Chiny

zdjęcie domyślne

Odnawialne źródła energii w Chinach

W ustawie „Prawo energetyczne”, źródła energii odnawialnej zdefiniowano jako „źródła wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także z biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych”. Odnawialne źródła energii odgrywają coraz wieksza rolę na całym świecie, szczególnie w związku z zagrożeniami spowodowanymi postepującym zanieczyszczeniem środowiska naturalnego. Dodał : Daniel Matusiak | 22.12.2015 Polska, Chiny

artykuł nr 7 PL

Główne kierunki projektu planu rozwoju społeczno – gospodarczego ChRL 2016-2020

W czasie V sesji plenum Komunistycznej Partii Chin, która zakończyła się 29 października 2015 roku dyskutowano nad założeniami 13-go planu społeczno-gospodarczego rozwoju kraju na lata 2016 – 2020. Projekt planu, który ma zostać zatwierdzony w marcu 2016 w czasie posiedzenia CPPC (Chinese People’s Political Consultative Conference) odzwierciedla wizje i koncepcje obecnego kierownictwa kraju, jak też jest istotnym źródłem informacji dla przedsiębiorców w odniesieniu do kierunków rozwoju ChRL i głównych akcentów gospodarczych i społecznych. Dodał : Maria Ryszkowska | 29.12.2015 plan 5 letni, gospodarka, demografia

artykuł nr 8 PL

Baza transportowa Delty Rzeki Jangcy

Wśród najważniejszych uczestników wymiany towarowej Delty należy wyróżnić m.in. miasta Szanghaj, Ningbo, Nankin, Suzhou. Ze względu na swoje położenie geograficzne w okolicy ujścia rzeki Jangcy, Szanghaj i Ningbo są zdecydowanymi liderami wymiany handlowej. Dodał : Maria Ryszkowska | 26.11.2015 delta rzeki Jangcy, transport

artykuł nr 9 PL

Chiński plan budowy Nowego Jedwabnego Szlaku

Funkcjonujący od około III wieku p.n.e. do XVII wieku n.e. „Jedwabny szlak” stanowił ważny węzeł w handlu pomiędzy Chinami, Europą i Bliskim Wschodem. Dziś poszukując rynków zbytu i możliwości rozwoju ekonomicznego miast w głębi terytorium kraju, Chiny planują utworzenie nowego połączenia pomiędzy Azją Środkową a Europą, stymulującego handel i rozwój przedsiębiorczości oraz stanowiącego alternatywę transportową dla dotychczasowych połączeń morskich i lotniczych. Dodał : Maria Ryszkowska | 22.11.2015 nowy jedwabny szlak

artykuł nr 10 PL

Szanghaj stolicą nowoczesnego projektowania

W 2010 r. Szanghaj został okrzyknięty przez UNESCO „miastem designu”. Ta metropolia stanowi dziś w Chińskiej Republice Ludowej „inkubator” i „spiritus movens” dla kreatywnego przemysłu i innowacyjnych trendów w projektowaniu. Dodał : Maria Ryszkowska | 22.11.2015 design, projektowanie

artykuł nr 11 PL

UnionPay International rozbudowuje globalną siec usług

UnionPay jest światowym potentatem na rynku kart płatniczych, wyprzedzając pod względem liczby wydanych kart-Visę i MasterCarda. Chińczycy mają ambicje stać się w przyszłości największą globalną marką na rynku płatności kartami płatniczymi. Dodał : Maria Ryszkowska | 27.11.2015 karty płatnicze, finanse

artykuł nr 12 PL

Rola yuana w międzynarodowym systemie walutowym

Od przełomu tysiąclecia nowa waluta- renminbi (RMB) lub chiński yuan, zaczyna odgrywać coraz istotniejszą role. Wzrost znaczenia RMB jest konsekwencją zachodzącej ewolucji w światowej makrogospodarce, która przesuwa ciężar ekonomiczny z rynków rozwiniętych (Europy, Japonii i Stanów Zjednoczonych) na rynki wschodzące (tzw. „emerging markets”) z wiodącą rolą Chin. Dodał : Maria Ryszkowska | 22.11.2015 finanse, yuan, RMB

artykuł nr 13 PL

„Stock Connect” krokiem w kierunku integracji rynku kapitalowego CHRL.

Szanghaj i Hongkong to dwa największe centra finansowe i giełdowe współczesnych Chin. W nieodległej przyszłości zwiększenie zakresu wymienialności i zakładane umiędzynarodowienie chińskiego yuana będzie miało dodatkowy, znaczący wpływ na rozwój tych ośrodków. Dodał : Maria Ryszkowska | 22.11.2015 Stock Connect, finanse, yuan

artykuł nr 14 PL

European Business in China Position Paper 2014/2015

Position paper to coroczna analiza przygotowana przez Izbę Handlową Unii Europejskiej na temat sytuacji klimatu biznesowego w Chińskiej Republice Ludowej. Dodał : Maria Ryszkowska | 22.11.2015 china position paper

artykuł nr 15 PL

„New Normal” – jako odpowiedź na zachodzące zmiany w chińskiej gospodarce

Koncepcja „New Normal” to z jednej strony przewidywana od dłuższego czasu zapowiedź utrwalających się zmian spowolnienia gospodarczego z poziomu „dynamicznego” do „średniego”, z drugiej zaś nowy termin przyjęty w chińskiej polityce oznaczający, że chińscy rządzący zaczynają dostrzegać potrzebę przejścia z modelu charakteryzującego się wysokim wzrostem wskaźników o znaczeniu ilościowym do modelu o znaczeniu jakościowym i wydajnościowym. Dodał : Maria Ryszkowska | 22.11.2015 new normal

artykuł nr 16 PL

Próby integracji gospodarczej miast w Delcie Rzeki Jangcy

Obszar Delty Rzeki Jangcy, zwany „Złotym Trójkątem” albo „dolną częścią rzeki Jangcy”, to najbardziej dynamiczny pod względem ekonomicznym oraz inwestycyjnym obszar w Chinach. Debatę nad możliwością integracji gospodarczej w tym regionie rozpoczęto jeszcze w 1992 roku, a jej celem było przezwyciężenie regionalnej polityki protekcjonizmu i segmentacji na poszczególnych obszarach. Dodał : Maria Ryszkowska | 27.11.2015 integracja miast

artykuł nr 17 PL

Polska i Chiny wyznaczają nowe kierunki współpracy podczas wydarzeń promocyjn...

Polska, jako kluczowy dla Chin reprezentant grupy 16 państw EŚW oraz ważny partner handlowych, została szczególnie wyróżniona, otrzymując w tym roku zaszczytne miano gościa honorowego pierwszej edycji targów. Do uczestnictwa w ekspozycji zaproszonych zostało 35 polskich firm, które zaprezentowały najlepsze polskie produkty z branży jubilerskiej (bursztyn), spożywczej, kosmetycznej, odzieżowej i artykułów luksusowych. Dodał : Maria Ryszkowska | 21.11.2015 16+1, Ningbo

artykuł nr 18 PL

Postęp technologiczny priorytetem w rozwoju chińskiej gospodarki

W ciągu ostatnich kilku lat region Azji i Pacyfiku przeszedł proces wielu głębokich zmian. Był to okres szybkiego rozwoju gospodarczego szeregu państw Azji Południowo-Wschodniej. W globalnych relacjach rośnie znaczenie krajów położonych w tej części świata. Szczególnie zauważalne i poważne zmiany nastąpiły w największej gospodarce tego regionu tj. Chińskiej Republice Ludowej. Dzięki niezwykłemu wzrostowi w wyjątkowo krótkim czasie stała się ona drugą największą gospodarką świata. Dodał : Maria Ryszkowska | 27.11.2015 technologia, gospodarka, postęp, innowacje

artykuł nr 19 PL

Szanghaj stolicą finansową Chin o międzynarodowych aspiracjach

Wraz ze wzrostem siły chińskiego gospodarczego smoka, Szanghaj jako najbardziej rozwinięte i zaludnione miasto regionu pretenduje do miana globalnego centrum biznesowego oraz finansowego. Takie postrzeganie roli Szanghaju jest także zgodne z wizją władz w Pekinie, które upatrują w nim głównego ośrodka finansowego tej części świata. Dodał : Maria Ryszkowska | 21.11.2015 finanse, szanghaj, instytucje finansowe, giełda

Poprzednia
z 2

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Pianotwory

Marka HU HU to produkty przeznaczone dla najmłodszych fanów kolorowej i pachnącej kąpieli. Z weso...
Polska - ZIELONA GÓRA 2022-06-22 Dodał: Grzegorz Chodacki Kosmetyki Zobacz ofertę

Kule do kąpieli

Kąpiel w towarzystwie Hydrozaura to nie lada gratka dla Twojego gagatka! Wraz z dzieckiem odkryj ...
Polska - ZIELONA GÓRA 2022-06-22 Dodał: Grzegorz Chodacki Kosmetyki Zobacz ofertę

Perfumy do prania

W naszej ofercie znajdziesz produkty do prania i pielęgnacji pralki: kapsułki do prania, odkamien...
Polska - ZIELONA GÓRA 2022-06-22 Dodał: Grzegorz Chodacki Pozostałe wyroby chemiczne Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert