Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuTargi “International Exhibition for Logistics, Mobility, IT and Supply Chain Management” (Szanghaj, czerwiec 2016) i Polski w kontekście wdrażania koncepcji “One Belt One Road”.

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Maria Ryszkowska | 2016-01-25 06:41:53
transport, logistyka, one belt one road

W dniach 14-16 czerwca br. odbędzie się w Szanghaju kolejna edycja targów poświęconych logistyce we wszystkich jej aspektach pn. International Exhibition for Logistics, Mobility, IT and Supply Chain Management (dalej zwanych: targi Logistics).

Te odbywające się co 2 lata tragi przeznaczone są dla usługodawców logistycznych, przewoźników lotniczych, kolejowych i samochodowych, dostawców infrastruktury i usług portowych, oraz podmiotów oferujących usługi IT dla logistyki/spedycji. Poprzednia edycja (z roku 2014) zgromadziła ok. 800 wystawców z 47 krajów i regionów. Pawilony narodowe zaprezentowały Niemcy, Czechy, Włochy, Łotwa, Rosja i Hiszpania. Jednym z wystawców była także Polska, a nasz kraj reprezentowany był przez Biuro Pomorskie w Szanghaju i 4 firmy logistyczno-spedycyjne z Pomorza. Targi odwiedziło 25 tyś. gości z 69 krajów, z których większość stanowili przedstawiciele przemysłu wytwórczego a w dalszej części reprezentanci firm spedycyjnych, międzynarodowi przewoźnicy oraz firmy o profilu importowo – eksportowym.

Edycji targów z 2014 r. towarzyszyło szereg seminariów, konferencji oraz wydarzeń tematycznych (łącznie 34 imprezy), w których wzięło udział ponad 4500 gości.

W czerwcu 2014 r. tak intensywnie teraz promowana i stopniowo wdrażana chińska idea „One Belt-One Road” czyli „Pas i Szlak” była znana pod nazwą „Nowy Jedwabny Szlak” i znajdowała się na bardzo wczesnym etapie formułowania koncepcji tego pomysłu.

Projekt „Pasa i Szlaku" to inicjatywa polegająca na rozbudowie połączeń gospodarczych między Europą a Azją wzdłuż dwóch osi, którą przebiegają nitki nowego jedwabnego szlaku. Szczególną rolę ma do odegrania rozwój połączeń transportowych. Wizja ta, którego inicjatorem jest chiński prezydent Xi Jinping, obejmuje swym zasięgiem 65 państw, w których zlokalizowana jest 1/3 światowej gospodarki. Wzmocnienie połączeń ma przede wszystkim być istotnym impulsem dla dalszego rozwoju chińskiej gospodarki, jak i pozwolić na zwiększenie udziału chińskich firm na światowych rynkach. Siłą rzeczy wzrost ilości i poprawa jakości połączeń miedzy Chinami i Europą odbędzie się także z korzyścią dla państw europejskich. Polska, jako największy kraj Europy Centralnej i najistotniejszy partner handlowy Chin w tej części kontynentu, ma do odegrania istotną rolę. Już obecnie nasz kraj łączą z Chinami trasy morskie, kolejowe i lotnicze. Polska, z uwagi na bardzo dobre relacje polityczne z Chinami, jak i rosnące obroty handlowe, ma realne szanse stać się hubem transportowym dla chińskich i europejskich towarów transportowanych koleją. Już teraz działają dwa połączenia kolejowe Łódź-Chengdu (przedłużona niedawno do Xiamen) oraz Warszawa-Suzhou. Polski przewoźnik kolejowy PKP Cargo to natomiast drugi największy przewoźnik kolejowy w Europie, natomiast Szanghaj ma połączenie morskie z Gdańskiem. Do roli poważnego partnera polskich portów urasta także Ningbo, drugi, po Szanghaju, port morski w ChRL pod względem wielkości przeladunków kontenerów.

W kontekście targów Logistics priorytetem strategii "One Belt One Road" jest projekt stworzenia sieci połączeń infrastrukturalnych "interconnections of infrastructure" obejmujących sieci kolejowe, sieci autostrad, porty morskie, lotniska i łączących najważniejsze gospodarczo punkty Azji i Europy z wiodącą rolą Chin po azjatyckiej stronie. Przewidywana pula wydatków na infrastrukturę transportową na najbliższe 5 lat to ponad 5 bln USD, a już ogłoszone przez Chiny projekty przewyższają wartość 100 mld USD. Polska przystąpiła do banku AIIB (Asian Infrastructure Investment Bank), nowej organizacji finansowej zainicjowanej przez administrację ChRL. AIIB ma być jednym z poważnych instrumentów realizacji omawianej koncepcji „Pasa i Szlaku”.

Istotnym elementem, który ma sprzyjać rozbudowie infrastruktury m.in. transportowej, jest współpraca naszego kraju z ChRL w ramach platformy „16 + 1”, czyli ugrupowania 16 krajów Europy Centralnej i Wschodniej z Chinami. Istotną rolę do odegrania ma w tej koncepcji polska infrastruktura portowa, jak i kolejowa. W ciągu ostatnich siedmiu lat eksport z Polski do ChRL uległ podwojeniu. Wzrost dwustronnego handlu warunkuje tempo wdrażania koncepcji „Pasa i Szlaku”. O zainteresowaniu polskich władz rozwojem współpracy gospodarczej z ChRL mówił szeroko Prezydent RP Andrzej Duda w czasie wizyty w Chinach w listopadzie 2015 roku. Z rozwijającą się szybko infrastrukturą transportową Polska ma realne szanse stać się centrum obsługi handlu Europa Centralna - Azja w europejskich korytarzach transportowych „Północ – Południe” czy „Wschód – Zachód”. Do dominujących przez szereg lat i znanych chińskim dostawcom europejskich portów północnej Europy typu Hamburg, Antwerpia czy Rotterdam może dołączyć kompleks przeładunkowy Trójmiasta. Coraz więcej chińskich spedytorów wie, iż istotnym węzłem kolejowym w Europie jest terminal w Małaszewiczach i nitka kolejowa prowadząca do Łodzi.

Jest zatem szereg przesłanek, by współpraca w zakresie transportu, spedycji morskiej, kolejowej czy lotniczej nabrała jeszcze szerszego zasięgu. Ten kierunek trzeba promować na miejscu w Chinach, prezentując możliwie szeroką gamę ofert i propozycji dla chińskich spedytorów i eksporterów. Targi Logistics są profesjonalnym forum, by takie kolejne wysiłki podjąć, tym bardziej, iż organizowane są one w Szanghaju, mieście, które jest kluczowym azjatyckim centrum transportu i spedycji.

Biorąc powyższe argumenty pod uwagę Placówka zachęca przedstawicieli firm z branż, które obejmuje profil targów Logistics do kontaktu z Wydziałem. Adres mailowy: shanghai@trade.gov.pl

W przypadku zainteresowania udziałem w tej ekspozycji, Placówka planuje organizację stoiska narodowego naszego kraju, które będzie kolejnym potwierdzeniem zainteresowania współpracą z ChRL w zakresie transportu i spedycji, jak i będzie miejscem dla poszczególnych firm do zaprezentowania swoich ofert i koncepcji współpracy z chińskimi partnerami. Oczywiście ostateczna decyzja będzie zależała od skali zainteresowania firm z branży udziałem w tej imprezie. Istnieje także, rzecz jasna, możliwość organizacji własnego stoiska przez poszczególnych polskich wystawców.

Szczegóły dotyczące indywidualnego uczestnictwa w imprezie znaleźć można odwiedzając stronę internetową targów Logistics: www.tl-c.cn

Firmy zainteresowane przyjazdem do Szanghaju i zaprezentowaniem swoich ofert w ramach proponowanego przez Placówkę stoiska prosimy o możliwie niezwłoczny kontakt (najpóźniej w terminie do 15.02.2016 roku).

Liczymy na zainteresowanie tą propozycją.

 

Opr.

WPHI Szanghaj