Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji Eksportu  Biuro przedstawicielskie (RO)

  Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Dorota Kazimierczak | 2015-06-18 10:19:17
  chiny, spółki, prawo, podatki

  Jednym z najprostszych i najtańszych sposobów prowadzenia działalności przez cudzoziemców jest biuro przedstawicielskie. Nie wymaga początkowo znacznych nakładów, ale wiąże się z wieloma ograniczeniami.

  Biuro przedstawicielskie nie posiada osobowości prawnej, nie może prowa­dzić bezpośredniej działalności generującej dochód, a co za tym idzie - nie może wysta­wiać faktur. Innym elementem charakterystycznym dla tej formy prowadzenia działalności gospodarczej jest opodatkowanie na bazie ponoszonych kosztów.

   

   

  W większości wypadków podatek ten wynosi 10 proc. ogólnej sumy kosztów. RO nie mo­że także samodzielnie zatrudniać miejscowych pracowników, a jedynie poprzez autoryzo­wane chińskie agencje pośrednictwa pracy.

  Pierwszym krokiem przy założeniu biura przedstawicielskiego jest jego zatwierdzenie przez właściwe władze. Następnie należy zarejestrować się w lokalnym oddziale Państwo­wej Administracji ds. Przemysłu i Handlu (ang. State Administration of Industry and Com-merce - SAIC).

  Certyfikat zatwierdzający (ang. Approval Certificate) zwykle wydawany jest w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku. Dalszym krokiem jest sporządzenie pieczęci firmowych oraz rejestracja w lokalnym Biurze Bezpieczeństwa Publicznego (ang. Public Security Buro - PSB). Następne etapy to: wystąpienie do lokalnego Biura Nadzoru Jakościowego i Technicznego o tzw. Enterprise Code, rejestracja w lokalnym urzędzie podatkowym oraz w Centralnym Urzędzie Podatkowym, otwarcie rachunku bankowego oraz rejestracja w lokalnym urzędzie Foreign Service Ltd.

  Aby otrzymać zezwolenie na rozpoczęcie naboru miejscowych pracowników, należy złożyć wniosek do Urzędu Pracy i Ubezpieczeń Socjalnych. Karty pobytu (ang. residence permit) oraz wizy dla zagranicznego personelu otrzymuje się w oparciu o wnioski złożone do Biura Bezpieczeństwa Publicznego. Rejestracja przedstawicielstwa zajmuje dwa-trzy miesięcące. Certyfikat zatwierdzający biuro przedstawicielskie jest ważny przez trzy lata. Rejestracja jest ważna przez 1 rok i każdorazowo wymaga odnawiania.