Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuPrzedsiębiorstwo o 100% kapitale zagranicznym (WFOE) w ChRL.

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Maria Ryszkowska | 2015-11-22 01:17:40
biznes, 100% kapitału zagranicznego

W ostatnich latach, na skutek elastyczniejszego podejścia władz chińskich do skali partycypacji zagranicznego kapitału w podmiotach gospodarczych kraju, popularną formą prowadzenia działalności w Chinach jest przedsiębiorstwo o 100% kapitale zagranicznym

W ostatnich latach, na skutek elastyczniejszego podejścia władz chińskich do skali partycypacji zagranicznego kapitału w podmiotach gospodarczych kraju, popularną formą prowadzenia działalności w Chinach jest przedsiębiorstwo o 100% kapitale zagranicznym, tzw. Wholly Foreign-Owned Enterprise - WFOE (czasami spotyka się formę WOFE, która choć łatwiejsza do wymówienia jest niepoprawna). WFOE jest również często stosowane ze względu na fakt, iż jednorodna struktura kapitałowa podmiotu ułatwia zarządzanie firmą i przyspiesza proces decyzyjny. Zachęcamy do lektury szerszej informacji o tych podmiotach, których liczba w Chinach stale rośnie.

WFOE są odpowiednikami polskich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością założonymi i prowadzonymi w całości przez kapitał zagraniczny, bez potrzeby udziału kapitału chińskiego. WFOE to firmy prowadzące działalność produkcyjną ulokowane w specjalnych chińskich strefach gospodarczych bądź też różnego rodzaju firmy usługowe, handlowe, doradcze, IT/ICT. Trzeba tu wyraźnie podkreślić, że WFOE nie są w rozumieniu chińskiego prawa filią przedsiębiorstwa zagranicznego (takim jest bowiem Representative Office) a samodzielnym podmiotem gospodarczym.

Przy decydowaniu się na założenie WFOE najważniejsze jest precyzyjne określenie celu działalności gospodarczej. Firma może legalnie zajmować się tylko tym, co wpisała jako cel aktywności gospodarczej. Zakres działalności znajduje swoje odzwierciedlenie w dokumencie poświadczającym zarejestrowanie działalności gospodarczej (business licence), a intencja zmiany zakresu działalności musi być najpierw zgłoszona do odpowiedniego urzędu, który wprowadzi stosowne zmiany w dokumentach rejestracyjnych firmy.

Dla WFOE kluczowe jest określenie i opłacenie zarejestrowanego kapitału. Minimalny kapitał rejestrowy wymagany dla różnego rodzaju WFOE zależy od miejsca i polityki lokalnych, chińskich władz. Generalnie, kapitał ten mieści się w poniższych rzędach wielkości:

 

Doradcze WFOE RMB 100,000 ~ RMB 300,000 (ok. 16,000- 50,000 USD)

Usługowe WFOE RMB 100,000 ~ RMB 300,000 (ok. 16,000- 50,000 USD)

Hi-Tech WFOE RMB 100,000 ~ RMB 300,000 (ok. 16,000- 50,000 USD)

Handlowe WFOE RMB 300,000 ~ RMB 1 mln (ok. 50,000- 160,000 USD)

Spożywcze WFOE RMB 500,000 ~ RMB 1 mln (ok. 80,000- 160,000 USD)

Produkcyjne WFOE RMB 500,000+ (ok. 80,000 USD i więcej)

 

W ciągu 3 miesięcy od wydania zgody na prowadzenie WFOE, kapitał powinien być opłacony minimum w 20%, a następnie uzupełniony do pełnej wysokości w ciągu 2 lat. WFOE jest finansowane z zarejestrowanego kapitału do czasu osiągnięcia pierwszych zysków.

W dużym skrócie, WFOE pozwala na:

- pozostawanie częścią „firmy matki” bez potrzeby wprowadzania chińskiego kapitału,

- pełną kontrolę nad firmą ograniczoną jedynie przepisami chińskimi,

- możliwość rozliczania się w RMB i w walucie obcej,

- łatwiejsze zarządzanie prawami do znaku towarowego, patentów i innych praw autorskich,

- ponoszenioe odpowiedzialności ograniczoej do wysokości kapitału zarejestrowanego,

- stosunkowo łatwe założenie i likwidację działalności.

Podstawową wadą WFOE jest prawne ograniczenie możliwości działania tego typu podmiotów do ściśle określonych pól działalności oraz ograniczony dostęp do rządowego wsparcia.

Przy zatrudnianiu pracowników stosuje się chińskie przepisy prawa pracy, nawet jeżeli chodzi o pracownika zagranicznego. Zagraniczny pracownik zatrudniony w WFOE musi mieć pozwolenie na pracę i zostać zgłoszony do ubezpieczenia społecznego w ciągu 30 dni. Do lokalnej administracji podatkowej WFOE jest zobowiązane do wysyłania raportów miesięcznych, kwartalnych i rocznych. Dodatkowo każda firma musi co roku przejść audyt wykonany przez stronę trzecią. Koszt takiego audytu to ok. 5 tyś zł.

 

Procedura rejestracji WFOE krok po kroku

1. Należy przedłożyć proponowaną nazwę firmy do zatwierdzenia lokalnej Administracji Przemysłu i Handlu (State Administration for Industry and Commerce - SAIC), przy czym czasami istnieje wymóg podania w dokumentach nazwy preferowanej oraz dwóch „zamienników”.

2. Jeżeli WFOE będzie starać się o nabycie/leasing ziemi lub planuje zainwestować znaczny kapitał, niezbędne jest uzyskanie „wstępnej zgody” Krajowej Komisji Rozwoju i Reform (National Development and Reform Commission - NDRC).

3. W zależności od branży w jakiej ma zamiar prowadzić działalność WFOE, może być potrzebne uzyskanie kolejnych zaświadczeń i zgód (np. w przypadku edukacji, zdrowia, ale też produkcji związanej z emisją dużych ilości zanieczyszczeń).

4. Wniosek o rejestrację WFOE składa się do Miejskiej Komisji Handlu (Municipal Commission of Commerce - MOC) i zawiera on:

- wcześniej zaakceptowaną przez SAIC nazwę firmy,

- krótki opis działalności WFOE,

- analiza wykonalności przedsięwzięcia (Feasibility study),

- poświadczenie kredytu obrotowego od banku,

- kopie paszportów: dyrektora WFOE, prawnego reprezentanta WFOE, nadzorującego WFOE,

- umowa na najem powierzchni,

- inne zaświadczenia w zależności od podejmowanej działalności.

5. Po rejestracji w MOC należy wystąpić ponownie do SAIC o wydanie business licence/pozwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej..

6. Po otrzymaniu „business licence” należy jeszcze:

- wyrobić i oficjalnie zarejestrować pieczęć firmową w Biurze Bezpieczeństwa Publicznego,

- zawnioskować o Organization Code Certificate do Biura Nadzoru Technicznego,

- zarejestrować się w biurze podatkowym i uzyskać Taxation Registration Certificate,

- zarejestrować się a Administracji Zagranicznej Wymiany Walut (Administration of Foreign Exchange) dla otworzenia w banku konta w zagranicznej walucie,

- otworzyć konto bankowe,

- uzyskać potwierdzenie od chińskiego biura księgowego, iż kapitał został opłacany w wymaganym zakresie,

- zarejestrować się w biurze statystyki,

- uzyskać certyfikat rejestracyjny od Biura Finansów,

- wystąpić o certyfikat umożliwiający import-eksport od lokalnego Urzędu Celnego.

 

Założenie WFOE trwa od 4 do 6 miesięcy, przy czym zależne jest to od ilości certyfikatów, jakie należy przedstawić, a więc w zasadzie od typu WFOE.

 

Koszty

Mimo, iż WFOE, jak sama nazwa wskazuje, jest tworem mającym ułatwić funkcjonowanie w Chinach kapitałowi zagranicznemu wszystkie dokumenty należy przedkładać i wypełniać w języku chińskim. Z tego też powodu dość rozbudowany jest rynek usługodawców ułatwiających zarejestrowanie WFOE. Koszt takiej usługi jest bardzo zróżnicowany: od 8.000 RMB do 100.000 RMB. Do tego należy doliczyć opłaty urzędowe, jak poniżej:

 

 

Koszt wynajęcia powierzchni biurowej w Szanghaju również jest bardzo zróżnicowany i podobnie jak gdzie indziej na świecie zależy od lokalizacji i standardu budynku. Jako cenę odniesienia dla tego rodzaju powierzchni można przyjąć 50.000 RMB miesięcznie za ok. 130 m2 realnej powierzchni użytkowej liczonej wg. polskich norm (wg. chińskich norm do powierzchni użytkowej włącza się także wewnętrzne ściany oraz część korytarza leżącego przed biurem).

Jeżeli chodzi o powierzchnie handlowe w centrach handlowych to ceny także są zróżnicowane. Np. w branży meblowej wynajęcie powierzchni w centrum handlowym w którym funkcjonują tylko firmy z branży meblowej waha się od 108 do 128 RMB za m2 za miesiąc.