Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuCzego wymaga fiskus

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Dorota Kazimierczak | 2015-06-18 10:22:02
chiny, podatki, vat

Chiński system podatkowy podlegał w ostatnich latach istotnym zmianom, czemu sprzyjała coraz większa liczba inwestycji z udziałem przedsiębiorców zagranicznych.

 

 

Reformy przyniosły ujednolicenie stawek celnych dla firm z kapitałem zagranicznym i firm chińskich, jak też stopniowo przybliżają chiński system podatkowy do międzynarodowych standardów.

Dwie instytucje regulujące system podatkowy Chin to: State Administration of Taxation (SAT) i Ministry of Finance (MOF). Chiny stosują system dwóch poziomów podatkowych, tj. system podatków centralnych (np. VAT, podatek dochodowy od firm z kapitałem zagranicznym) i podatki lokalne ( podatki od osób fizycznych).

Poniżej informacje na temat podatków przygotowane przez KPMG i opublikowane w raporcie "Inwestowanie w Chinach. KPMG China Practice w Polsce" dostępnym na stronie http://www.kpmg.com/.

Główne podatki, które dotyczą firm z kapitałem zagranicznym:

  • Business Tax(BT) – od 3 proc. do 20 proc.
  • Value Added Tax (VAT) (małe/średnie przedsiębiorstwa – 6 proc.; Commercial Business Enterprise
    – 4 proc.; prywatna osoba – 17 proc.)
  • podatek od dochodów firm (EIT) – 25 proc.
  • podatek od towarów luksusowych (CT) – dotyczy sprzedaży, czy importu takich artykułów,
    jak wyroby tytoniowe, alkohole, kosmetyki, biżuteria, produkty petrochemiczne, luksusowe zegarki itp. – od 3 proc. do 5 proc.
  •  

Opodatkowanie działalności gospodarczej podmiotów zagranicznych

 

Ministerstwo Finansów odpowiada za określenie polityki gospodarczej oraz rozwijanie legislacji podatkowej. Ogólnochińskie Zgromadzenie Przedstawicieli Ludowych uchwala przepisy podatkowe, a Rada Państwa ogłasza przepisy uzupełniające i tymczasowe.

Państwowa Administracja Podatkowa (SAT) interpretuje i wdraża uchwalone przepisy i regulacje podatkowe, publikując Okólnik Podatkowy.

 

Podatek dochodowy

 

W marcu 2007 roku Chiny przyjęły nową Ustawę o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych (Ustawa CIT), która zastępuje Ustawę o Podatku Dochodowym od Przedsiębiorstw Zagranicznych (FEIT) dotyczącą przedsiębiorstw będących inwestycją zagraniczną (FIE) oraz przedsiębiorstw zagranicznych.

Nowa ustawa zastępuje także Ustawę o Podatku Dochodowym od Przedsiębiorstw (EIT), która miała zastosowanie wobec firm krajowych (DE, domestic enterprises). Ustawa CIT weszła w życie 1 stycznia 2008 roku, a Przepisy Wykonawcze do Ustawy CIT zostały opublikowane przez Radę Państwa w grudniu 2007 roku.

Z dniem 1 stycznia 2008 roku podatek CIT dla firm krajowych oraz przedsiębiorstw będących inwestycją zagraniczną został ujednolicony do wysokości 25 proc. Firmy, które zgodnie z przepisami Ustawy CIT są uprawnione do ulg podatkowych, mogą z nich korzystać przez okres pięciu lat, po czym będą objęte normalną stawką podatkową 25 proc.

Dodatkowo, Ustawa CIT znosi ulgi istniejące w ustawie FEIT (dwuletnie zwolnienie od podatku i trzy lata podatku równego połowie normalnej stawki). Firmy, które są uprawnione do „wakacji podatkowych” istniejących w ustawie FEIT, zachowują swoje uprawnienia zgodnie z przepisem o pięcioletnim okresie wyłączenia z nowych przepisów („grandfathering provision”).

 

Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

 

ChRL podpisała umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania dochodu z większością swych najważniejszych partnerów handlowych. Większość z tych umów jest wzorowana na Konwencji Modelowej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) z 1977 roku, a różnice występują w szczegółach.

Do końca 2010 roku ChRL podpisała umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z ponad 90 krajami, w tym z Polską. ChRL poczyniła również ustalenia podatkowe z Hong Kongiem i Makao, które zapewniają wzajemną ochronę przed podwójnym opodatkowaniem.

 

VAT

 

Podatek VAT jest naliczany od dostaw towarów, od umów o usługach naprawy, wymiany i przetwarzania w ChRL oraz od importu towarów do ChRL. Podatek VAT jest naliczany na każdym etapie produkcji towarów i usług, a każdy dostawca ma prawo do odliczenia zapłaconego VAT, dzięki czemu podatek ten jest płacony przez odbiorcę końcowego.

VAT jest zazwyczaj naliczany co miesiąc lub co kwartał. Jeśli w danym okresie podatek naliczony przewyższa podatek należny, nadwyżka ta podlega przeniesieniu na kolejny okres w celu zmniejszenia podatku należnego w kolejnym okresie. Od roku 2009 możliwe są odliczenia od podatku należnego, który został zapłacony podczas nabycia aktywów trwałych. Odliczenie VAT nie obowiązuje w przypadku dóbr lub usług nabytych w celu wyprodukowania towarów nieopodatkowanych lub zwolnionych z podatku.

Normalna stawka VAT wynosi 17 proc., jednakże pewne produkty są opodatkowane stawką wynoszącą 13 proc. lub 0 proc. Firmy działające w branżach, uznanych przez władze za mające mniejsze znaczenie, mogą być uprawnieni do niższego VAT, ale nie do całkowitego jego odliczenia.

Towary i usługi eksportowane są na ogół zwolnione z VAT, jednakże istnieją ograniczenia, co do prawa do zwolnienia z VAT z tytułu nabycia dóbr, które będą eksportowane.

 

Podatek od działalności gospodarczej

 

Wszystkie podmioty oraz osoby fizyczne świadczące usługi (za wyjątkiem usług przetwórstwa, wymiany lub naprawy) lub które dokonują transferu wartości niematerialnych i prawnych lub majątku nieruchomego w ChRL podlegają opodatkowaniu od działalności gospodarczej (BT, business tax). Usługi podlegające opodatkowaniu obejmują między innymi transport, budownictwo, finanse i ubezpieczenia, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, działalność kulturalną i sportową oraz przedsięwzięcia i usługi rozrywkowe.

Stawka ogólna podatku od działalności gospodarczej wynosi 5 proc. W przypadku branż takich jak transport i budownictwo stawka podatku BT może wynosić 3 proc. Z drugiej strony podatek ten dla usług rozrywkowych może sięgać nawet do 20 proc.

Podatek od działalności gospodarczej jest formą podatku obrotowego, przy którym w całym łańcuchu dostaw nie są dozwolone żadne odpisy. Co więcej, podatek ten obowiązuje nawet wówczas, gdy tylko jedna strona transakcji - dostawca bądź odbiorca usługi mieszczą się w Chinach.

Rząd proponuje reformy podatku od działalności gospodarczej w niedalekiej przyszłości, które mają polegać na połączeniu podatku BT i VAT i stworzeniu jednego Podatku od Dóbr i Usług, którym będzie objęta całość obrotów.

 

Inne podatki

 

Dodatkowy podatek konsumpcyjny jest nakładany na produkcję, przetwarzanie i import określonych dóbr luksusowych. Stawka podatkowa waha się od 3 proc. do 45 proc. w zależności od poszczególnych kategorii dóbr. Podatek konsumpcyjny jest nakładany dodatkowo obok VAT.

W ChRL istnieje szeroki wachlarz innych obciążeń podatkowych różnych przedsięwzięć lub inwestycji, w tym między innymi Miejski Podatek Konserwacji i Budowy (Urban Maintenance & Contruction Tax), Podatek Edukacyjny (Education Levy), opłata skarbowa, podatek od działalności kulturowej (Cultural Business Levy), podatek od umów prawnych (Deed Tax), podatek od nieruchomości, podatek od wzrostu wartości gruntu (Land Appreciation Tax) oraz różne podatki związane z górnictwem, podatki samochodowe oraz składki na ubezpieczenie społeczne.

Dodatkowo, firmy zagraniczne, które nie posiadają placówek w Chinach podlegają podatkowi potrącanemu u źródła na poczet dochodów uzyskanych w ChRL, w tym odsetek, dywidend, dochodów z wynajmu, tantiem oraz zysków kapitałowych. Dywidendy uzyskane przez inwestorów zagranicznych z przedsiębiorstw będących inwestycjami zagranicznymi podlegają opodatkowaniu potrącanemu u źródła za zyski uzyskane po dniu 1 stycznia 2008.

Chińskie przepisy podatkowe są skomplikowane i zaleca się skorzystanie z profesjonalnych usług doradczych przed przystąpieniem do jakiegokolwiek przedsięwzięcia lub ustaleń finansowych.

 

 

 

Cła

 

Generalna Administracja Celna Chińskiej Republiki Ludowej jest organem zarządzającym eksportem i importem towarów do i z ChRL. Biura celne pobierają cła i podatki importowe (w tym podatek od wartości dodanej oraz podatek konsumpcyjny) od towarów importowanych do ChRL. Postępując zgodnie z wymaganiami WTO, począwszy od 2002 roku chińskie władze celne stopniowo zmniejszają importowe stawki celne.

Średnia stawka cła wynosi obecnie około 10 proc. Towary importowane z kraju, z którym Chiny posiadają umowę o wzajemnych taryfach preferencyjnych podlegają stosownym stawkom preferencyjnym.

Import do ChRL surowców w celu produkcji towarów przeznaczonych na eksport nie jest objęte cłem ani podatkami importowymi, co podlega aprobacie władz celnych. Dodatkowo, od 2010 roku w ChRL znajduje się 16 Stref Bezcłowych (lub Stref Wolnego Handlu) oraz 60 Stref Przetwórstwa Eksportowego, które stanowią odrębne obszary celne. Towary importowane z zagranicy do Stref Bezcłowych oraz Stref Przetwórstwa Eksportowego nie są objęte jakimkolwiek cłem ani podatkami importowymi.

Zgodnie z aktualnym prawodawstwem Chin, importerzy lub ich pośrednicy, którzy sprowadzają towary wymienione w „wykazie towarów objętych automatyczną licencją importową” mają obowiązek ubiegać się z wyprzedzeniem o automatyczną licencję importową w Ministerstwie Handlu lub lokalnej Komisji Zagranicznych Stosunków Gospodarczych i Handlu. Towary importowane z pewnych regionów lub krajów takich jak Hong Kong, Korea lub Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) mogą być opodatkowane zgodnie z taryfami preferencyjnymi dotyczącymi określonych rodzajów towarów.

Cła eksportowe są nakładane na niewielką liczbę towarów, jak na przykład rzadkie minerały. W zależności od klimatu politycznego mogą występować znaczące różnice w nakładaniu taryf importowych i eksportowych w handlu z różnymi krajami. Począwszy od 1 stycznia 2006 roku, chińskie władze celne zakończyły pobieranie ceł eksportowych na tekstylia.

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Centrum likwidacji szkód powypadkowych

Miałeś wypadek albo stłuczkę i nie wiesz co zrobić? Nic straconego! Nasz zespół zajmie się Twoim ...
Polska - Pilzno 2021-10-21 Dodał: Omega Trucks Transport i logistyka, Pozostały sprzęt transportowy, Części i akcesoria samochodowe Zobacz ofertę

Kancelaria Radcy Prawnego Jarosław Baraniak

Kancelaria Radcy Prawnego Jarosława Baraniaka służy pomocą w zakresie usług prawnych. Każda spraw...
Polska - ŁÓDŹ 2021-10-18 Dodał: Jarosław Baraniak Doradztwo/consulting/edukacja Zobacz ofertę

Meble na Wymiar Olsztyn – Kuchnie na Wymiar – Szafy – Meble Kuchenne Olsztyn – Abpiwek.pl

Meble na wymiar Olsztyn - Abpiwek - Ilustrujemy spółkę abpiwek z Olsztyna. Montujemy wyposażenie ...
Polska - OLSZTYN 2021-08-31 Dodał: Dorota Klonowska Wyposażenie wnętrz, Meble, Produkcja mebli Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert