Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuSystem podatkowy w Chińskiej Republice Ludowej

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Maria Ryszkowska | 2015-11-22 03:26:06
podatki

W Chinach prawo oraz polityka podatkowa formułowana jest przez Ogólnochińskie Zgromadzenie Przedstawicieli Ludowych (OZPL). Regulacje i przepisy administracyjne opracowuje Rada Państwowa. Ministerstwo Finansów (MoF), Państwowa Administracja Podatkowa (SAT), Komisja Taryf i Klasyfikacji Rady Państwowej oraz Generalna Administracja Celna (GAC) wydają przepisy wykonawcze do ustaw podatkowych.

W Chinach prawo oraz polityka podatkowa formułowana jest przez Ogólnochińskie Zgromadzenie Przedstawicieli Ludowych (OZPL). Regulacje i przepisy administracyjne opracowuje Rada Państwowa. Ministerstwo Finansów (MoF), Państwowa Administracja Podatkowa (SAT), Komisja Taryf i Klasyfikacji Rady Państwowej oraz Generalna Administracja Celna (GAC) wydają przepisy wykonawcze do ustaw podatkowych.

W ramach obowiązującego centralnie prawa, ustawodawca przewidział możliwość stosowania lokalnych reguł, określanych przez OZPL na poziomie prowincji. Korzystają z tego miasta wydzielone: Pekin, Szanghaj, Tianjin i Chongqing oraz prowincja Hainan.

Poniższa tabela zawiera zestawienie ustawodawstwa dotyczącego podatków w Chinach

  Legislation Date of issue and issued by Effective Date
1. 1.Provisional Regulations of the People’s Republic of China on Value Added Tax Detailed Rules for Its Implementation 13 Dec. 1993, by State Council 25 Dec. 1993, by Ministry of Finance 1 Jan.,1994 1 Jan.,1994
2. 2.Provisional Regulations of the People’s Republic of China on Consumption Tax Detailed Rules for Its Implementation 13 Dec.1993, by State Council 25 Dec.1993, by Ministry of Finance 1 Jan.,1994 1 Jan.,1994
3. 3.Provisional Regulations of the People’s Republic of China on Business Tax Detailed Rules for Its Implementation Provisional Regulations of the People’s Republic of China on Enterprise Income Tax Detailed Rules for Its Implementation 13 Dec.1993, by State Council 25 Dec.1993, by Ministry of Finance 13 Dec.1993, by State Council 4 Feb.1994, by Ministry of Finance 1 Jan.,1994 1 Jan., 1994 1 Jan.,1994 1 Jan.,1994
4. Income Tax Law of the People’s Republic of China on Enterprises with Foreign Investment and Foreign Enterprises Detailed Rules for Its Implementation 9 Apr.1991, by the Fourth Session of the 7th National People’s Congress (NPC) 30 Jun.1991, by State Council 1 Jul.,1991 1 Jul.,1991
5. Individual Income Tax Law of the People’s Republic of China Regulations for Its Implementation 10 Sep.1980 passed by the Third Session of the 5th National People’s Congress and revised and re- issued by the Fourth Session of the 8th NPC on 31 Oct.1993 28 Jan.1994, by State Council 1 Jan.,1994 28 Jan.,1994
6. Provisional Regulations of the People’s Republic of China on Resource Tax Detailed Rules for Its Implementation 25 Dec.1993, by State Council 30 Dec.1993, by Ministry of Finance 1 Jan.,1994 1 Jan.,1994
7. Provisional Regulations of the People’ s Republic of China on Urban and Township Land Use Tax Detailed Rules for Its Implementation 27 Sep.1998, by State Council to be made by the People’ s Government at Provincial Level 1 Nov.,1998
8. Provisional Regulations of the People’ s Republic of China on City Maintenance and Construction Tax Detailed Rules for Its Implementation 8 Feb.1985, by State Council to be made by the People’ s Government at Provincial Level the year of 1985
9. Provisional Regulations of the People’s Republic of China on Farmland Occupation Tax Detailed Rules for Its Implementation 1 Apr.1987, by State Council to be made by the People’s Government at Provincial Level 1 Apr.1987
10. Provisional Regulations of the People’s Republic of China on Fixed Assets Investment Orientation Regulation Tax Detailed Rules for Its Implementation 16 Apr.1987, by State Council 18 Jun., 1991, by the SAT 1991 1991
11. Provisional Regulations of the People’ s Republic of China on Land Appreciation Tax Detailed Rules for Its Implementation 13 Dec.1993, by State Council 27 Jan.1995, by Ministry of Finance 1 Jan.,1994 27 Jan.,1995
12. Provisional Regulations of the People’s Republic of China on House Property Tax Detailed Rules for Its Implementation 15 Sep.1986, by State Council to be made by People’s Governments at Provincial Level 1 Oct.,1986
13. Provisional Regulations Governing Urban Real Estate Tax Detailed Rules for Its Implementation 8 Aug.1951, by the Central People’s Government Administration Council to be made by People’s Governments at Provincial Level 8 Aug.,1951
14. Inheritance Tax (to be legislated)    
15. Provisional Regulations of the People’s Republic of China on Vehicle and Vessel Usage Tax Detailed Rules for Implementation 15 Sep., 1986, by State Council to be made by People ‘ s Governments at Provincial Level 1 Oct.,1986
16. Provisional Regulations Concerning the Vehicle and Vessel Usage License Plate Tax Detailed Rules for Its Implementation 20 Sep.1951, by the Central Government Administration Council to be made by People’s Governments at Provincial Level 20 Sep.,1951
17. Provisional Regulations of the People’s Republic of China Concerning Stamp Tax Detailed Rules for Its Implementation 6 Aug.1988, by State Council 29 Sep.1988, by Ministry of Finance 1 Oct.,1988 1 Oct.,1988
18. Provisional Regulations Governing Deed Tax Detailed Rules for Its Implementation 7 Jul.1997, by State Council 28 Oct.1997, by Ministry of Finance 1 Oct.1997 1 Oct., 1997
19. Security Exchange Tax (to be legislated)    
20. Provisional Regulations Concerning Slaughter Tax (administered by local governments) 19 Dec.1950, by the Central Government Administration Council  
21. Provisional Regulations of the People’s Republic of China on Banquet Tax (administered by local governments) 22 Sep.1988, by State Council  
22. Provisional Regulations of the People’s Republic of China on Agriculture Tax Detailed Rules for Implementation 3 Jun.1958, by the 96th Session of the Standing Committee of the 1st NPC to be made by the People’ s Government at Provincial Level 3 Jun.,1958
23. The Rules of the State Council on Levying Agriculture Tax on Agriculture Specialities Measures for Its Implementation 30 Jan.,1994, by State Council to be made by the People’ s Government at Provincial Level 30 Jan.,1958
24. Animal Husbandry Tax: no national legislation If levied, rules should be made by the provincial governments concerned  
25. Regulations of the People ‘ s Republic of China on Import and Export Customs Duty 7 Mar.1992, by State Council; Second revision by State Council on March 18,1992 1 Apr.1992
26. Rules of Levying Customs Duty on Entry Passengers ‘ Luggage and Personal Postal Articles 18 May,1994, by the Customs Tariff and Classification Committee of the State Council 1 Jul.,1994
27. Law of the People’s Republic of China on Tax Administration and Collection Detailed Rules for Its Implementation 4 Sep.,1992, passed by 27th Session of the Standing Committee of the 7th NPC, and revised and re- promulgated by the 12th Session of the Standing Committee of the 8th NPC on 28 Feb.,1995 4 Aug.,1993, by the State Council 28 Feb.,1995 4 Aug.,1993
28. Supplementary Rules of the Standing Committee of NPC of the People’s Republic of China on Punishing Tax Evasions and Refusal to Pay Taxes 4 Sep.1992, by the 27th Session of the Standing Committee of the 7th NPC 1 Jan.,1993
29. Measures of the People’s Republic of China on Invoice Management Detailed Rules for Its Implementation 12 Dec.,1993, approved by State Council and issued by Ministry of Finance on 23 Dec., 1993 28 Dec., 1993, by the SAT 23 Dec.,1993 23 Dec.,1993
30. Resolutions of the Standing Committee of NPC of the People’s Republic of China on Punishing Any False Issuance, Forgery and/or Illegal Sales of VAT Invoices 30 Oct.,1995, by the 16th Session of the Standing Committee of the 8th NPC 30 Oct.,1995
31. Rules on Tax Administrative Appealing 6 Nov.,1993, by the SAT 6 Nov.,1993

Typy podatków

Obowiązujący obecnie w Chinach system podatkowy bierze początek od reformy podatków, przeprowadzonej w 1994 r. i podlegającej korekcie w latach następnych. Uwzględnia on otwarcie gospodarki chińskiej, dokonane na pocz. lat 80-tych XX w., oraz ekonomię „socjalistycznej gospodarki rynkowej”, promując szybki, zrównoważony i zdrowy rozwój gospodarki państwa.

W Chinach istnieje 25 typów podatków, które można podzielić na 8 kategorii – w zależności od ich natury i funkji:

- kategoria podatków od obrotu gospodarczego – należą do nich VAT, podatek konsumpcyjny (consumption tax) i podatek biznesowy (business tax)

- kategoria podatków od dochodów – CIT, PIT

- kategoria podatków od zasobów naturalnych – podatek od eksploracji i użytkowania zasobów naturalnych, podatek od użytkowania ziemi na terenach miejskich

- kategoria podatków od mienia – podatek od nieruchomości (własności domu, nieruchomości miejskiej), podatek od spadku (dziedziczenia)

- kategoria podatków specjalnych – miejski podatek budowlany i konserwacyjny, podatek od dzierżawy ziemi rolnej, podatek od inwestowania aktywów, podatek od wzrostu wartości ziemi

- kategoria podatków rolnych – podatek rolniczy, podatek od hodowli zwierząt

- kategoria ceł

- kategoria podatków innych – podatek od uzytkowania pojazdów i jednostek pływających, podatek od rejetracji w/w, podatek od usług pocztowych, opłata skarbowa, podatek od uboju zwierząt, podatek od organizacji bankietów

Organizacja systemu podatkowego w Chinach

 

SAT – Państwowa Administracja Podatkowa, jest na prawach ministerstwa i podlega bezpośrednio pod Radę Państwową. Zajmuje się legislacją podatkową oraz – wspólnie z Ministerstwem Handlu (MOFCOM) – tworzeniem przepisów wykonawczych, poborem i administracją podatków na szczeblu centralnym (CIT), administracją VAT (w imporcie i eksporcie) oraz podatkiem konsumpcyjnym.

Prowincjonalne urzędy podatkowe zajmują się poborem i administracją CIT, podatku konsumpcyjnego oraz PIT na szczeblu prowincji.

Schemat dystrybucji podatków wygląda następująco:

- na poziomie centralnym pozostaje 75% podatku VAT, 60% podatku CIT (100% CIT od przedsiębiorstw państwowych – banki, kolej itp.), 60% wpływów z PIT;

- na poziomie lokalnym zostaje dystrybuowane 25% wpływów z VAT, 40% z CIT i 40% wpływów z PIT.

Każda działalność gospodarcza w Chinach musi być zarejestrowana w SAT, lokalnym biurze podatkowym oraz administracji celnej (w przypadku importu i eksportu). Trzeba mieć świadomość, że interpretacja poszczególnych zapisów w prawie podatkowym zależy często od danego urzędnika i nawet w jednym mieście w dwóch urzędach może być różna.

VAT

Obowiązuje od 1994 r., płatnikami są wszystkie osoby prawne i fizyczne zajmujące się sprzedażą dóbr, świadczeniem usług, importem, przetwórstwem. Ustawodawca przewidział kilka wyjątków zwalniających z opodatkowania VAT-em, jak indywidualnie sprzedawana własna produkcja rolna, środki antykoncepcyjne, importowane przyrządy naukowe przeznaczone bezpośrednio do badań i edukacji, importowane materiały i urządzenia przekazane w darze przez rządy innych państw lub organizacje międzynarodowe, towary importowane bezpośrednio przez organizacje opieki nad niepełnosprawnymi na ich wyłączny użytek, działalność antykwaryczna.

Tabela stawek VAT:

Coverage of collection Rates*)
Exportation of goods (except otherwise stipulated by the State) 0%
1. Agriculture, forestry, products of animal husbandry, aquatic products; 2. Edible vegetable oil and food grains duplicates; 3.Tap water, heating, cooling, hot air supplying, hot water, coal gas, liquefied petroleum gas, natural gas, methane gas, coal/charcoal products for household use; 4.Books, newspapers, magazines (excluding the newspapers and magazines distributed by the post department); 5.Feeds, chemical fertilizers, agricultural chemicals, Agricultural machinery and plastic covering film for farming; 6.Dressing metal mineral products, dressing non-metal mineral products, coal. 13%
Crude oil, mine salt and goods other than those listed above, and services of processing, repairs and replacement. 17%

*)Stosowane są także stawki zmniejszone (4%) dla podatników wykonujących drobną działalność gospodarczą, osiągających niski roczny poziom sprzedaży (1 mln RMB dla produkcji lub usług, 1,5 mln RMB dla handlu hurtowego i detal.). Ta kategoria podatników jednak nie może odliczać VAT przy eksporcie.

Podatek konsumpcyjny

Płatnikami tego podatku, wprowadzonego w wyniku reformy z 1994 r., są podmioty (prawne i fizyczne) zajmujące się produkcją lub importem dóbr podlegających opodatkowaniu na terenie ChRL. Towary eksportowane nie podlegają opodatkowaniu tym podatkiem.

Początkowo tylko 11 kategorii produktów było objętych podatkiem konsumpcyjnym (m.in. pojazdy, papierosy, alkohol), sklasyfikowane jako dobra luksusowe.

Tabela stawek podatku konsumpcyjnego

Taxable items Tax rates (tax amount)
1. Tobacco (1) Grade A Cigarettes (2) Grade B Cigarettes (3) Grade C Cigarettes (4) Cigars (5) Cut tobacco 50% 40% 25% 25% 30%
2. Alcoholic drinks and alcohol (1) white spirits made from cereal (2) white spirits made from potatoes (3) yellow spirits (4) beer (5) other alcoholic drinks (6) alcohol 25% 15% 240 yuan per tonne 220 yuan per tonne 10% 5%
3. Cosmetics 30%
4. Skin-care and hair-care products exempt
5. Precious jewellery, pearls, precious jade and stones (1) Gold and silver jewellery (2) Other jewellery, pearls, precious jade and stones 5% 10%
6. Firecrackers and Fireworks 15%
7. Gasoline (1) Unleaded (2) Leaded 0.2 yuan per litre 0.28 yuan per litre
8. Diesel 0.1 yuan per litre
9. Motor Vehicle Tyres 3%; radial tyres exempt
10. Motor-cycles 3%, 10%
11. Motor cars 3%,5%,9%, 12%, 15%, 20% (zależnie od poj. silnika)

Podatek jest naliczany tylko raz, gdy towar został wyprodukowany lub sprowadzony z zagranicy, nie podlega odliczeniu, stanowi więc koszt dla przedsiębiorstwa. Płacony jest miesięcznie.Po reformie podatkowej w 2006 roku, rozszerzono zakres obowiązywania podatku konsumpcyjnego na energię i surowce naturalne, wyposażenie do gry w golfa (10%), luksusowe zegarki (20%), jachty (10%), jednorazowe pałeczki drewniane oraz podłogi z drewna (po 5%). W założeniach, celem reformy było m.in. zmniejszenie różnicy między zamożnymi i biednymi Chińczykami oraz ochrona lokalnych zasobów leśnych.

Podatek biznesowy

Płatnikami są podmioty prawne i fizyczne świadczące usługi podlegające opodatkowaniu, dokonujące transferu wartości niematerialnych, praw własności oraz sprzedaży nieruchomości.

Tabela stawek podatku biznesowego

Taxable items Tax rates
1. communications and transportation 3%
2. construction 3%
3. financial and insurance businesses 8%
4. post and tele-communication 3%
5. culture and sports 3%
6. entertainment 5%-20%
7. services 5%
8. transfer of intangible assets 5%
9. sales of immovable properties 5%

Opodatkowaniu tym podatkiem nie podlegają: publiczne instytucje opieki (żłobki, przedszkola, domy starców, szpitale, itp), usługi pogrzebowe i matrymonialne, usługi medyczne, działalność szkół, praca dorywcza studentów, usługi prac polowych, melioracyjnych i irygacyjnych, hodowla zwierząt, bilety wstępu do instytucji krzewienia kultury (w tym obiektów religijnych).

CIT

Od początku 2008 r. obowiązuje ustawa o „jednolitym podatku od dochodów przedsiębiorstw”, która zrównała stawki podatku dla chińskich i zagranicznych firm działających w Chinach. Stawka CIT wynosi 25%. Podatek jest obliczany od osiągniętych przychodów netto w roku finansowym, po odliczeniu zasadnych kosztów oraz strat. Jest to więc podatek od zysku. Płacony jeset rocznie lub kwartalnie.

Dopuszczalne są preferencyjne stawki np. dla przedsiębiorstw działających w specjalnych regionach autonomicznych – jeżeli tak stanowią przepisy uchwalone przez władze lokalne regionów.

Zwolnienia z CIT lub jego redukcje mogą też dotyczyć firm działających w dziedzinie zaawansowanych i nowych technologii, firm utylizacji i przerobu odpadów, nowopowstałych firm na terenach mniejszości narodowych, słaborozwiniętych obszarach, państwowe przedsiębiorstwa rolne itp.

PIT

Płatnikami są wszystkie osoby posiadające miejsce zamieszkania stałe lub czasowe (powyżej 1 roku) na terenie ChRL, uzyskujące przychody. Osoby przebywające krócej niż jeden rok w Chinach płacą podatek dochodowy tylko od dochodów uzyskanych w tym kraju.

Skala podatkowa podzielona jest na 9 przedziałów, stawki rosną od 5% do 45% , co 5 p.p. Kwota wolna od podatku wynosi 800 juanów miesięcznie, w niektórych przypadkach może dodatkowo wynieść 3200 juanów/mies.

W przypadku indywidualnych producentów (osoby fizyczne), skala podatkowa wynosi od 5% do 35%, z gradacją co 5 p.p.

Przychody z osobiście świadczonych usług, praw autorskich, tantiem, honorariów, dziarżawy nieruchomości, dywidend, oprocentowania oszczędności są opodatkowane stawką 20%.

Lista przychodów zwolnionych z opodatkowania jest długa i obejmuje takie pozycje jak, państwowe nagrody za osiągnięcia naukowe, kulturalne, działalność publiczną, sportową, oprocentowanie obligacji państwowych, zapomogi i zasiłki, renty wojskowe i wojenne, odprawy emerytalne służb publicznych, podstawowe emerytury, przychody uzyskiwane przez pracowników służb dyplomatycznych akredytowanych w ChRL, inne przychody określone w umowach międzynarodowych, w których Chiny są stroną.

Podatek od zasobów naturalnych (resource tax)

Płatnikami są podmioty działające w obszarze eksploracji zasobów naturalnych, włącznie z produkcją soli.

Tabela stawek podatkowych:

Taxable items Ta x amount per unit
1. crude oil 8-30yuan per ton
2. natural gas 2-15 yuan per 1000 cubic metres
3. coal 0.3-5 yuan per ton
4. other non-metal ores 0.5-20 yuan per ton or per cubic metre
5. ferrous metal ores 2-30 yuan per ton
6. non-ferrous metal ores 0.4-30 yuan per ton
7. salt (1) solid salt (2) liquid salt 10-60 yuan per ton 2-10 yuan per ton

Ustawa dopuszcza zwolnienie z podatku płatników dotkniętych klęskami żywiołowymi lub wypadkami w miejscach wydobycia surowców naturalnych.

Podatek od nieruchomości (własności domu, nieruchomości miejskiej)

Płatnikami są firmy (os. prawne i fizyczne, z wyłączeniem firm zagranicznych lub z kapitałem zagranicznym) zajmujące nieruchomości. Płatności są określane w zależności od zajmowaneh powierzchni oraz rejonu Chin.

Zwolnione z podatku są organy administracji publicznej, jednostki wojskowe, budynki kultu religijnego, parki, miejskie tereny publiczne, ziemia przeznaczona na produkcję rolną, hodowlę zwierząt, ryb, transport energii oraz system komunikacyjny.

Miejski podatek konserwacyjny i budowlany

Płatnikami są przedsiębiorstwa i osoby fizyczne (z wyłączeniem firm z kapitałem zagranicznym, firm zagranicznych i obcokrajowców), którzy równocześnie są płatnikami podatku VAT, podatku konsumpcyjnego i/lub biznesowego.

Stawki wynoszą 7% dla obszarów miejskich, 5% dla obszarów pozamiejskich oraz 1% dla pozostałych obszarów. Podstawą opodatkowania jest wielkość płaconego VAT-u, podatku konsumpcyjnego oraz podatku biznesowego.

Podatek od dzierżawy ziemi rolnej

Płatnikami są przedsiębiorstwa i osoby fizyczne (z wyłączeniem firm z kapitałem zagranicznym, firm zagranicznych i obcokrajowców), którzy zajmują ziemię rolną pod budownictwo inne niż dla celów rolniczych. Nakładany jest na należącą do państwa oraz gospodarstw spółdzielczych ziemię pod zasiew zbóż, pastwiska oraz nieużytki.

Zwolnienia przysługują za użytkowanie ziemi na potrzeby wojska, szkół, szpitali, systemów irygacyjnych, przesiedleń w związku z budową zbiorników wodnych, poszkodowanych w klęskach żywiołowych oraz uchodźców.

Podatek od inwestycji w środki trwałe

Nakładany jest na przsedsiębiorstwa i osoby firzyczne, które inwestują w środki trwałe na terenie ChRL (nie dotyczy firm z kapitałem zagranicznym, firm zagranicznych i obcokrajowców).

Tabela stawek podatkowych

Taxable Items Tax Rates
A .Infrastructure 1. State urgent projects 2. Projects encouraged by the State but restricted by the condition of transportation and energy 3. Office buildings, hotels and guest houses 4. Residential buildings (including commercial residential buildings) 5. Other 0% 5% 30% 0%,5%15%
B. Renewal and transformation projects 1. State urgent projects (same as infrastructure) 2.Other renewal and transformation projects 0% 10%

Podatek od wzrostu wartości gruntu

Płatnikami są podmioty (prawne i fizyczne) osiągające przychody z dysponowania oraz transferu praw do użytkowania ziemi należącej do państwa. Podatek bazuje na wzroście ceny gruntu związanego z obrotem nieruchomościami.

Tabela stawek podatkowych

Level Tax base Tax rates
1 That part of the appreciation amount not exceeding 50% of the sum of deductible items 30%
2 That part of the appreciation amount exceeding 50%, but not exceeding 100%, of the sum of deductible items 40%
3 That part of the appreciation amount exceeding 100% , but not exceeding 200%, of the sum of deductible items 50%
4 That part of the appreciation amount exceeding 200% of the sum of deductible items 60%

Podatek od własności nieruchomości mieszkalnej

Pobierany jest w miastach, stolicach powiatów, okręgach miejskich oraz dzielnicach przemysłowych i górniczych. Płatnikami są właściciele domów, jednostki zarządzające nieruchomościami, posiadacze hipotek, użytkownicy nieruchomości mieszkalnych (z wyłączeniem podmiotów zagranicznych i z kapitałem zagranicznym).

Stawki podatku wynoszą: standardowa 1,2% i 12% w przypadku przychodów z wynajmu nieruchomości.

Podatek nie obowiązuje nieruchomości należących do organów władza państwa, organizacji społecznych, wojska, nieruchomości mieszkalnych wykorzystywanych na potrzeby własne, organizacji religijnych oraz nieruchomości nieużywanych, przeznaczonych do rozbiórki.

Miejski podatek od nieruchomości

Płatnikami są wyłącznie przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego, firmy zagraniczne, które są właścicielami lub użytkownikami nieruchomości oraz posiadaczami hipotek.

Stawki wynoszą 1,2% od wartości nieruchomości oraz 18% w przypadku przychodów z najmu nieruchomości.

Podatek od środków transportu

Płatnikami są podmioty (prawne i fizyczne), będące właścicielami i użytkownikami pojazdów, statków i łodzi na terytorium ChRL ( z wyłączeniem przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym, firm zagranicznych oraz obcokrajowców).

Podatek zależy od liczby i/lub tonażu posiadanych środków transportu.

Ustawa wyłącza z opodatkowania tym podatkiem pojazdy rządowe, wojskowe, policyjne, pożarnicze, służby zdrowia, pojazdy inwalidzkie, małe łodzie rybackie, promy pasażerskie.

Podatek od użytkowania środków transportu

Płatnikami są wyłącznie przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego, firmy zagraniczne, które są właścicielami lub użytkownikami środków transportu.

Podatek zależy od liczby i/lub tonażu posiadanych środków transportu.

Nie podlegają opodatkowaniu pojazdy korpusu dyplomatycznego w Chinach.

Podatek od transferu dokumentów

Płatnikami są podmioty uczestniczące w transferze dokumentów związanych z obrotem gospodarczym na terenie ChRL. 88% tego podatku pochodzi z transakcji giełdowych i jest dystrubuowane na szczeblu centralnym, 12% pozostaje na szczeblu lokalnym.

Tabela podatkowa

Taxable items Tax rates (tax amount)
1. purchase / sale contracts 0.03%
2. processing contracts 0.05%
3. survey arid design contracts for engineering and construction projects 0.05%
4. construction installation and engineering contracts 0.03%
5. property, leasing contracts 0.1%
6. goods transportation contracts 0.05%
7. warehousing contracts 0.1%
8. loans contracts 0.005%
9. property insurance contracts 0.1%
10. technology contracts 0.03%
11. property title transfer documents 0.05%
12. business accounting documents (1) capital recording documents (2) other accounting documents 0.05% 5 yuan/piece
13. permits and licenses 5 yuan/piece
14. stock exchange 0.4%

Ustawa dopuszcza zwolnienia od podatku w przypadku transferu duplikatów dokumentów z już opłaconym podatkiem, dokumentów darowizn nieruchomości na rzecz skarbu państwa, dokumentów z opieki społecznej, dokumentów ubezpieczeniowych w rolnictwie, leśnictwie i hodowli zwierząt.

Podatek od aktów notarialnych

Płatnikami są te podmioty (prawne i fizyczne), które zbywają lub nabywają prawa własności do nieruchomości na obszarze ChRL.

Stawka podatku wynosi od 3% do 5%, określana przez lokalne władze prowincji.

Podatek rolny

Płatnikami są przedsiębiorstwa, rolnicze spółdzielnie produkcyjne, indywidualni producenci rolni osiągający przychody z rolnictwa.

Stawki podatkowe są zróżnicowanie terytorialnie (wysokość jest określana przez władze prowincji), ze średnią krajową wynoszącą 8,8% od produkcji rolnej. Jednak rzeczywiste obciążenie wynosi tylko 2,5%. Podatek ten płacony jest w naturze i rozliczany (nadwyżki) w pieniądzu.

Istnieje cała lista zwolnień od podatku rolnego, np.: przychody z działalności rolnej związanej z rewitalizacją nieużytków oraz powiększaniem ziemi uprawnej, przychody osiągane przez osoby zasiedlające nieużytki, przychody z nowopowstałych plantacji morwy, herbaty i owoców przemysłowych na terenach górskich, przychody w okresie klęsk żywiołowych oraz słabych plonów, przychody z produkcji rolnej w trudnym terenie, pozbawionym transportu itp.

Cła

Płatnikami są podmioty dokonujące transakcji importowych i eksportowych do i z Chin.

Taryfa celna importowa zawiera stawki podstawowe oraz preferencyjne. Stawki preferencyjne obowiązują kraje, z którymi Chiny posiadają umowy o preferencyjnych stawkach celnych (tzw. „most-favoured nations”). W handlu z Polską obowiązują stawki preferencyjne.

Zwolnione z cła są towary o wartości poniżej 10 juanów, materiały reklamowe oraz próbki handlowe nie posiadające wartości komercyjnej, przedmioty przekazane w darze przez międzynarodowe organizacje oraz rządy innych państw.

Importowane surowce, komponenty do produkcji, opakowania, wykorzystane przez podmioty zagraniczne do przetworzenia w Chinach z przeznaczeniem na eksport są także zwolnione z cła lub cło jest naliczane a następnie zwracane przy eksporcie przetworzonego towaru.

Od 1 lipca 2011 r. w Chinach zacznie obowiązywać nowy system ubezpieczeń społecznych z obowiązkiem opłacania składek na: podstawową emeryturę, podstawową opiekę medyczną, ubezpieczenie od wypadków przy pracy, fundusz bezrobocia oraz okres macierzyństwa. Spowoduje to dodatkowe obciążenia dla pracodawców, w konsekwencji należy spodziewać się stopniowego wzrostu cen (już obserwowanych) oraz spadku konkurencyjności chińskich pracowników na międzynarodowym rynku pracy.

 

Opracowanie:WPHI Pekin i WPHI Szanghaj na podstawie materiałów Państwowej Admintstracji Podatkowejoraz publikacji Dezan Shira & Associates a także materiałów własnych


Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Centrum likwidacji szkód powypadkowych

Miałeś wypadek albo stłuczkę i nie wiesz co zrobić? Nic straconego! Nasz zespół zajmie się Twoim ...
Polska - Pilzno 2021-10-21 Dodał: Omega Trucks Transport i logistyka, Pozostały sprzęt transportowy, Części i akcesoria samochodowe Zobacz ofertę

Kancelaria Radcy Prawnego Jarosław Baraniak

Kancelaria Radcy Prawnego Jarosława Baraniaka służy pomocą w zakresie usług prawnych. Każda spraw...
Polska - ŁÓDŹ 2021-10-18 Dodał: Jarosław Baraniak Doradztwo/consulting/edukacja Zobacz ofertę

Meble na Wymiar Olsztyn – Kuchnie na Wymiar – Szafy – Meble Kuchenne Olsztyn – Abpiwek.pl

Meble na wymiar Olsztyn - Abpiwek - Ilustrujemy spółkę abpiwek z Olsztyna. Montujemy wyposażenie ...
Polska - OLSZTYN 2021-08-31 Dodał: Dorota Klonowska Wyposażenie wnętrz, Meble, Produkcja mebli Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert