Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuCzego wymaga chiński fiskus

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Maria Ryszkowska | 2015-11-22 01:22:34
podatki

Charakterystyka systemu podatkowego w Chinach.

 

W Chinach funkcjonują 24 podatki, które można podzielić na 8 kategorii.

 

Kategoria podatku

Typ podatku

Krótki opis

Podatki obrotowe

Value Added Tax

Podatek od wartości dodanej

Consumption Tax

Podatek nakładany na towary konsumpcyjne produkowane i importowane. Towary eksportowane są zwolnione z podatku.

Business Tax

Podatek pobierany od usług polegających na transferze wartości niematerialnych i prawnych lub sprzedaży nieruchomości w ChRL

Podatki dochodowe

Enterprise Income Tax

Podatek pobierany od dochodów przedsiębiorstw (zarówno krajowych i zagranicznych)

Individual Income Tax

Podatek pobierany od dochodów indywidualnych

Podatki związane z zasobami

Resource Tax

Podatek pobierany od zasobów mineralnych i soli

Urban and Township Land Use Tax

Podatek pobierany od gruntów zajmowanych przez przedsiębiorstwa oraz od osób fizycznych (z wyłączeniem cudzoziemców i firm zagranicznych).

Podatki celowe

City Maintenance and Construction

Tax

Podatek lokalny ustalany w oparciu o kwotę podatku VAT

Farmland Occupation Tax

Podatek nakładany na obiekty położone na terenach rolniczych a nie związane z produkcją rolną.

 

Fixed Asset Investment Orientation

Regulation Tax

Podatek związany z dokonywaniem inwestycji

Land Appreciation Tax

Podatek od zysków ze sprzedaży ziemi bądź nieruchomości.

Podatki od własności

Housing Property Tax

Podatek od nieruchomości

Urban Real Estate Tax

Podatek stosowany tylko do zagranicznych przedsiębiorstw związany z nieruchomościami mieszkaniowymi

Inheritance Tax

 

Podatki związane z czynnościami

Vehicle and Vessel Usage Tax

Podatek pobierany od pojazdów i statków

Vehicle and Vessel Acquisition Tax

Podatek związny z kupnem samochodu

Stamp Tax

Opłaty skarbowe

Deed Tax

Podatek od czynności prawnych

Securities Exchange Tax

Jeszcze nie wszedł w życie (stan na styczeń 2015 r.)

Slaughter Tax

Podatek od uboju zwięrząt

Banquet Tax

Podatek związany z organizacją bankietów

Podatki rolnicze

Agriculture Tax

Podatek od produkcji rolnej

Animal Husbandry Tax

Podatek od hodowli zwierząt

Cła

Opłaty celne

Cła importowe i eksportowe

 

System podatkowy Chin nie charakteryzuje się prostotą. Należy jednak zauważyć, że pomimo różnych kategorii podatkowych przewidzianych w chińskiej ordynacji podatkowej, płatnik podatkowy rzadko ma obowiązek pokrycia wszystkich wymienionych wyżej danin. Obowiązek podatkowy wynika bowiem bezpośrednio z ustawy i musi być wyraźnie wskazany przez konkretny przepis. W praktyce, duże przedsiębiorstwa podlegają najczęściej pod 10 typów podatków, natomiast zdecydowana większość firm płaci 6 - 8 typów podatków. Dodatkowo, w celu szerszego otwarcia się na świat oraz wspierania napływu funduszy i technologii, Chiny udzielają licznych preferencji firmom i inwestorom zagranicznym oraz sukcesywnie zawierają międzynarodowe umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania i o ochronie podatkowej. Zawarto już takie umowy z 80 krajami, w tym z Polską.

Za podatek od dochodów przedsiębiorstw zagranicznych, podatek VAT i podatek konsumpcyjny odpowiedzialne jest State Taxation Bureau (Państwowe Biuro Podatkowe). Local Taxation Bureau (Lokalne Biuro Podatkowe) jest odpowiedzialne w szczególności, za podatek od przedsiębiorstw i podatek dochodowy.

OPODATKOWANIE PRZEDSIĘBIORST ZAGRANICZNYCH

Poniżej zaprezentowano rozszerzony opis najczęściej płaconych podatków przez firmy z udziałem kapitału zagranicznego.

Value Added Tax - Podatek VAT

Podatek od wartości dodanej (VAT) jest podatkiem nakładanym na towary przeznaczone do sprzedaży (w tym importowane produkty) lub świadczenie usług przetwarzania i naprawy w Chinach. Zgodnie z chińską ordynacją podatkową, przedsiębiorstwa posiadające siedzibę poza Chinami podlegają opodatkowaniu w przypadku, gdy przedsiębiorstwo zagraniczne świadczy usługi na terytorium Chin kontynentalnych wobec chińskiego podmiotu. Płatnicy podatku VAT są podzieleni na dwie kategorie - według przepisów ogólnych i tzw. mali płatnicy. Rozróżnienie to jest wynikiem pilotażowej reformy podatku VAT zainicjowanej 1 stycznia 2012 w Szanghaju. Celem regulacji było bowiem rozwiązanie problemu podwójnego opodatkowania towarów i usług przy jednoczesnym wsparciu rozwoju nowoczesnego sektora usług. Od 1 września 2012 roku, zakres regulacji został rozszerzony do ośmiu prowincji: Pekin, Jiangsu, Anhui, Fujian, Guangdong, Tianjin, Zhejiang i Hubei, a od dnia 1 sierpnia 2013 r reforma pilota VAT ma zastosowanie we wszystkich częściach Chin. Podatnicy, których roczny obrót przekroczy ustalony standard, są klasyfikowani jako płatnicy VAT na ogólnych zasadach. Wspomniane limity są zależne od wysokości obrotu, charakteru usług i miejsca jego świadczenia. Górna granica opodatkowania dla małych płatników to 5 milionów RMB. Stawka podatku VAT dla tzw. małych podatników wynosi 3 % obrotu, dla pozostałych VAT jest liczony jako procent od obrotu. Opodatkowanie na zasadach ogólnych jest obciążone 17% VAT-em. Stosowana jest również stawka zredukowana w wysokości 13 proc. i jest zastosowana np. do wody, grzejników, klimatyzatorów, gazu propan, gazu naturalnego, książek, czasopism, karmy dla zwierząt, maszyn rolniczych. Warto zwrócić uwagę, że wobec przedsiębiorstw zagranicznych większość lokalnych organów podatkowych ma tendencję do stosowania stawki podatkowej 17%, mimo braku wyraźnej regulacji w tej materii. Wywóz i sprzedaż niektórych towarów (np. antyków, środków antykoncepcyjnych, produktów rolnych, materiałów do prowadzenia badań naukowych) jest zwolniony z podatku VAT. Ponadto, niektóre produkty eksportowe mogą korzystać z preferencyjnych stawek z podatku VAT. Rząd centralny może bowiem stosować ulgi od podatku VAT celem pobudzenia eksportu. Wszystkie transakcje muszą być potwierdzone fakturami VAT, które następnie podlegają obowiązkowi weryfikacji przez odpowiednie biuro podatkowego w celu odliczenia podatku VAT w ciągu 180 dni od daty wystawienia.

Podatek konsumpcyjny (Consumption Tax)

Podatek konsumpcyjny jest nakładany na przedsiębiorstwa i osoby fizyczne zaangażowane w produkcję, przetwarzanie lub import towarów konsumpcyjnych w Chinach. Zakres opodatkowania obejmuje 11 niżej wymienionych pozycji. Wysokość stawki podatkowej liczona jest biorąc pod uwagę oprocentowane, objętość i inne specyficzne cechy.

 

Produkt

Stawki celne

Uwagi dodatkowe

1. Tytoń (4 skale jakości), tytoń pocięty

(50% 40% 25% 25%) i 30%

 

2. Napoje alkoholowe i alkohol
(1) alkohole białe zrobione ze zboża
(2) alkohole białe zrobione z ziemniaków
(3) alkohole żółte
(4) piwo
(5) inne
(6) alkohol ogólnie

 

25%

15%

240 RMB za tonę

220 RMB za tonę

10%

5%

 

3. Kosmetyki

30%

 

4. Produkty ochrony skóry i włosów

8%

Perfumowane mydło - 5%

5. Biżuteria, perły, jadeit i kamienie szlachetne
(1) Biżuteria złota I srebrna
(2) inna biżuteria,

 

5%

10%

 

6. sztuczne ognie

15%

 

7. Benzyna

(1) bezołowiowa

(2) z dodatkiem ołowiu

 

0.2 RMB za litr

0.28 RMB za litr

 

8. Diesel

0.1 RMB za litr

 

9. Opony samochodowe

10%

 

10. Motocykle

10%

 

11. Pojazdy samochodowe

3%,5%,8%

Stawka zależna od rodzaju samochodu oraz pojemości silnika

 

Stawkę podatku oblicza sie za pomoca dwóch wzorów

a. Podatek = ilość opodatkowanych towarów x stawka podatku
b. Podatek = ilość opodatkowanych towarów x stawka podatku dla danej jedostki (litr/tona)

Business Tax - Podatek od działalności gospodarczej

Chińskie prawo podatkowe rozróżnia podatek od działalności gospodarczej i podatek od wartości dodanej (tzw. VAT). Podatek od działalności gospodarczej ma charakter podatku obrotowego nakładanego na działalność w sferze usług (w tym komunikacji i transportu, budownictwa, finansów i ubezpieczeń, poczty i telekomunikacji, kultury i sportu, rozrywki) i dóbr niematerialnych (przeniesienia wartości niematerialnych oraz nieruchomości w Chinach). Wyjątek stanowią usługi naprawy i wymiany, które podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. W świetle ordynacji wyborczej przez świadczenie usług rozumie się usługi podlegające opodatkowaniu w Chinach, oraz te które umiejscowione są w Chinach. Jeżeli przedsiębiorstwo znajduje się w kraju europejskim i świadczy usługi na rzecz osoby lub przedsiębiorstwa w Chinach, podlega ona opodatkowaniu, związanym bezpośrednio z obrotem. Zgodnie z przepisami o podatku od działalności gospodarczej, na obrót składa się wysokość całkowitego wynagrodzenia i dodatkowych opłat otrzymanych przez podatnika za świadczenie usługi podlegającej opodatkowaniu. Dodatkowe opłaty są ściślej określone w przepisach wykonawczych w zakresie podatku przemysłowego i obejmują dodatki, kary, odsetki i inne należności, pokryte przez podatnika. Stawka podatku od działalności gospodarczej wynosi obecnie 5%. Dla przedsiębiorstw posiadających siedzibę Chinach wymagane jest złożenie oświadczenia o wysokości podatku. Dla przedsiębiorstw będących nierezydentami w Chinach, chiński klient jest zobowiązany do potrącenia podatku należnego od przedsiębiorstwa i wpłacenie go do odpowiedniego lokalnego organu podatkowego.

Enterprise Income Tax - Podatek dochodowy od osób prawnych

Obecną ordynację podatkową w Chinach regulują dwa dokumenty- „Ustawa Chińskiej Republiki Ludowej odnośnie podatku dochodowego od osób prawnych” oraz „Szczegółowe zasady odnośnie stosowania Ustawy” mające charakter rozporządzenia z mocą ustawy i obowiązujące od 1 stycznia 2008 roku. Dopełnieniem ordynacji jest również szereg przepisów wykonawczych wydanych przez Ministerstwo Finansów i Państwową Administracje Skarbową. Zgodnie z prawem chińskim wszystkie firmy, które uzyskały dochód w Chinach, podlegają opodatkowaniu, przy czym jego zakres i wysokość zależy od tego, czy przedsiębiorstwo jest krajowe czy zagraniczne. Aby uznać przedsiębiorstwo jako zagraniczne muszą być spełnione trzy warunki:

• przedsiębiorstwo jest spółką powstałą według prawa obcego (nie chińskiego) lub prawa z innego regionu podatkowego (np. z Hongkongu)

• rzeczywiste centrum zarządzania znajduje się za granicą;

• firma albo ma swój oddział w Chinach albo wygenerowała przychody z chińskich źródeł, bez prowadzenia działalności w Chinach.

Przedsiębiorstwo krajowe z kolei jest definiowane jako przedsiębiorstwo, które: zostało prawomocnie ustanowione w Chinach; lub jednostka, która została ustanowiona zgodnie z przepisami jurysdykcji zagranicznej, lecz którego faktyczne centrum zarządzania znajduje się̨ w Chinach.

Firmy zagraniczne podlegają̨ podatkowi dochodowemu od osób prawnych dla dochodu pochodzącego z Chin oraz dochodu pochodzącego spoza Chin, lecz związanego z ich placówkami w Chinach. Z kolei, przedsiębiorstwa krajowe są opodatkowane od dochodów uzyskanych globalnie. Przykładowo, przedsiębiorstwo chińskie będące w całości własnością̨ kapitału zagranicznego (Wholly Foreign Owned Enterprise - WFOE) jest zgodnie z ordynacją podatkową sklasyfikowane jako przedsiębiorstwo krajowe. Dlatego też, wszelki dochód, w tym dochód uzyskany za granicą, podlega podatkowi dochodowemu od osób prawnych w Chinach.

Standardowa stawka podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 25%. Stawka ta dotyczy przedsiębiorstw krajowych oraz zagranicznych. Wobec małych przedsiębiorstw typu low-profit (o dochodzie nie przekraczającym 300,000 RMB) stosuje się preferencyjną stawkę 20%. Spółki zlokalizowane w regionach zachodnich (Chongqing, Sichuan, Guizhou, Yunnan, Tybet, Shaanxi, Gansu, Ningxia, Qinghai, Xinjiang, Mongolia Wewnętrzna i Guangxi) są z kolei opodatkowane 15% stawką, podobnie jak przedsiębiorstwa high-tech.

W świetle ordynacji podatkowej za dochody przedsiębiorstw rozumie się:

a) dochód z usług świadczonych w Chinach;

b) dochód ze sprzedaży zrealizowanej w Chinach;

c) dochód z cesji nieruchomości zlokalizowanych w Chinach;

d) dochód uzyskany z dywidend pochodzący z przedsiębiorstw zlokalizowanych w Chinach,

e) dochód z odsetek, dochód z wynajmu uzyskany z przedsiębiorstw zlokalizowanych w Chinach lub osób zamieszkałych w Chinach.

Podatek dochodowy od osób prawnych jest wyliczany za okres roku podatkowego w oparciu o rok kalendarzowy rozpoczynający się̨ 1 stycznia i kończący się̨ 31 grudnia. Jeżeli przedsiębiorstwo rozpocznie lub zakończy działalność́ w trakcie roku kalendarzowego, to faktyczny okres działalności takiego przedsiębiorstwa w bieżącym roku kalendarzowym zostanie potraktowany jako rok podatkowy. Jeżeli przedsiębiorstwo podlega likwidacji, wówczas okres likwidacji jest traktowany jako rok podatkowy. Podatek płacony jest rocznie lub kwartalnie.

Podatek od osób fizycznych (Individual Income Tax)

Podatek od osób fizycznych jest nakładany na dochody uzyskane przez osoby fizyczne takie jak dochody z pochodzące z wynagrodzenia, z produkcji, eksploatacji oraz dochody uzyskane przez indywidualne gospodarstwa domowe w związku z działalnością przemysłowa i handlowa. W Chinach obowiązuje progresywna stawka podatkowa z 7 poziomami od 3% do 45%, stosowana wobec dochodów z wynagrodzeń. Dla dochodów z produkcji i działalności przemysłowej i handlowej gospodarstw domowych stosuje się 5 progów podatkowych od 5% do 35%. Wszystkie inne dochody obciążone są podatkiem liniowym w wysokości 20%. Miesięczna kwota bazowa odliczenia od podatku w zakresie dochodu z wynagrodzenia została zwiększona od 1.09.2011 z 2000 RMB do 3500 RMB lub 4800 RMB dla obcokrajowca. Osoby fizyczne uzyskujące dochód w Chinach maja obowiązek uregulowania płatności podatkowych w terminie 30 dni po zakończeniu każdego roku podatkowego. Podatnicy, którzy mają dochód w wysokości ponad 120.000 RMB w danym roku podatkowym, składają zeznanie podatkowe w terminie 3 miesięcy po upływie każdego roku podatkowego.

Poziom

Dochód do opodatkowania (bez dodatkowych ulg i zwolnień)

Stawka w %

Dodatkowe zwolnienie (RMB)

1

1,500 RMB oraz niżej

3

0

2

między 1,500 RMB a 4,500 RMB

10

105

3

między 4,500 RMB a 9,000 RMB

20

555

4

między 9,000 RMB a 35,000 RMB

25

1,005

5

między 35,000 RMB a 55,000 RMB

30

2,755

6

między 55,000 RMB a 80,000 RMB

35

5,505

7

powyżej 80,000 RMB

45

13,505

Jak obliczyć podatek?

Pracujący w Chinach Pan Krzysztof zarabia 21.000 RMB miesięcznie. Kwotę do opodatkowania oblicza się:

miesięczny zarobek (21.000 RMB) – kwota wolna (4800 RMB) = Kwota do opodatkowania (16.200 RMB)

następnie:

Kwota do opodatkowania (16.200 RMB) x stawka podatkowa (25%) – dodatkowe zwolnienie (1.005 RMB) = Podatek do opłacenia (3045 RMB)

Resource Tax - Podatek od surowców

Podatek od surowców jest nakładany na podmioty w związku z wykorzystaniem zasobów naturalnych przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Zakres opodatkowania obejmuje siedem głównych kategorii produktów (ropy naftowej, gazu ziemnego, węgla, rudy żelaza, rudy metali oraz soli). Podatek od surowców jest obliczany w ramach aktualnego kursu wartości kruszców. Stawka podatku dla produktów naftowych i gazu ziemnego wynosi od 5% do 10% wielkości sprzedaży. W zakresie podatku od metali szlachetnych i soli kwota opodatkowana waha się od 0,3 RMB do RMB 60 za tonę, w zależności od rodzaju i lokalizacji surowców.

Land Appreciation Tax - Podatek od wzrostu wartości ziemi

Podatek od wzrostu wartości ziemi jest nakładany podczas przeniesienia praw do użytkowania gruntów państwowych, naziemnych budowli w odniesieniu do wartości różnicy jaka powstała w związku z użytkowaniem. Istnieją cztery progresywne stawki podatkowe- odpowiednio 30%, 40%, 50% i 60%, w zależności od wzrostu wartości nieruchomości. Płatnik jest zobowiązany do złożenia deklaracji podatkowej do właściwego organu podatkowego w terminie 7 dni od wykonania umowy nabycia nieruchomości.

Urban Real Estate Tax - Miejski i okręgowy podatek od użytkowania gruntów

Podatek miejski i okręgowy nakładany jest na użytkowników gruntów w miastach i okręgach administracyjnych, przemysłowych i górniczych. Podatek nalicza się w stosunku do jednostek, które korzystają z gruntów, na podstawie ich rzeczywistej, wykorzystywanej powierzchni. Kwota podatku jest ustalana na podstawie wielkości i położenia miast, odpowiednio od 0,6 do 30 RMB na m2. Podatek od użytkowania gruntów płacony jest w ujęciu rocznym.

Vehicle and Vessel Usage License Plate Tax - Podatek od używania środków transportowych

Podatek od używania środków transportowych jest nakładany na pojazdy i statki, które są zarejestrowane w Chinach. Istnieje sześć głównych elementów wchodzących w skład podatku w zależności czy pojazdów jest przeznaczony do przewozu osobowych czy towarów. Roczne stawki podatkowe wahają się od 36 do 5400 RMB w zależności od pojazdu, 3 - 60 RMB od tony w zależności od tonażu netto statku, lub 600 - 2000 RMB za metr jachtu. Podatek od środków transportowych płacony jest w ujęciu rocznym.

Stamp Tax – opłaty skarbowe

Opłaty skarbowe formalnie nie są podatkami w rozumieniu ordynacji podatkowej, jednakże przedsiębiorca zagraniczny musi brać pod uwagę ich rodzaj, wysokość przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej w Chinach. W zakresie opłat skarbowych, kwotę do zapłaty oblicza się na podstawie proporcjonalnych stawek w odniesieniu do ceny umowy lub na podstawie stałej kwoty należnej za wykonana usługę administracyjną. W Chinach, istnieją cztery proporcjonalne stawek opłat skarbowych, odpowiednio- 1 ‰, 0,5 ‰, 0,3 ‰ do 0,05 ‰. Dla umowy sprzedaży podlegająca opłacie skarbowej z mocy ustawy stosuje się proporcjonalna stawkę 0,3 ‰ wartości przedmiotu sprzedaży. W zakresie umowy leasingowej oplata wynosi 1 ‰ kwoty leasingu; dla umowy pożyczki- 0,05 ‰ kwoty kredytu. Oplata skarbowa jest ponoszona podczas dokonywania czynności cywilnoprawnej w formie znaczków skarbowych.

Deed Tax - podatek od czynności prawych

Podatek od czynności prawych jest związany z kupnem, sprzedażą, darowizną lub wymianą nieruchomości i jest płacony przez nabywców. Wysokość podatku jest obliczana na podstawie ceny transakcji. W przypadku darowizny i wymiany wysokość podatku jest ustalana przez organ podatkowy. Stawka podatku wynosi od 3% do 5%. Płatnik jest zobowiązany do złożenia deklaracji podatkowej w terminie 10 dni od wystąpienie czynności cywilnoprawnej i zapłaty podatku w terminie określonym przez organy podatkowe.

Agriculture Tax - Podatek od gruntów ornych

Podatek od gruntów ornych jest nakładany na podmioty, które korzystają z gruntów ornych dla celów budowlanych pozarolniczych. Średnia kwota podatkowa waha się od 5 do 50 RMB za m2, w zależności od prowincji. Płatność podatku następuje w ciągu 30 dni od dnia zatwierdzenia przez regionalny Wydział Administracji Gruntów w użytkowanie ziemi.

Podatek od dochodów dla osób fizycznych

Osoby zamieszkałe w Chinach podlegają podatkowi od dochodów. Zwykle cudzoziemcy pracujący czasowo w Chinach nie są uważani za mieszkańców Chin.

Opodatkowanie osób nie posiadających stałego miejsca zamieszkania w Chinach zależy od okresu ich pobytu w Chinach i od źródeł dochodów. Osoby przebywające w Chinach przez okres krótszy niż 1 rok płacą podatki tylko od dochodów uzyskanych z pracy w Chinach. Osoba może być zwolniona z opodatkowania jeśli: mieszka w Chinach przez okres krótszy niż 90 dni w ciągu roku kalendarzowego (jeśli jest obywatelem kraju mającego z Chinami układ o unikaniu podwójnego opodatkowania - przez okres krótszy niż 183 dni); dochód nie jest uzyskiwany z chińskiego przedsiębiorstwa lub organizacji.

Osoby nie mające stałego zamieszkania w Chinach lecz przebywające w Chinach dłużej niż jeden rok a mniej niż pięć lat, zobowiązane są do płacenia podatku tylko wówczas, gdy otrzymują dochody od osób, firm, przedsiębiorstw i innych organizacji gospodarczych wewnątrz Chin. Po sześciu latach opodatkowaniu podlegają wszystkie uzyskiwane dochodów. W stosunku do szefa i personelu kierowniczego biura przedstawicielskiego może mieć zastosowanie dodatkowo określona klauzula.

Stawki podatkowe różnią się w zależności od rodzaju dochodów. Dochody od poborów są opodatkowane progresywnie stawkami od 5 proc. do 45 proc. Jednorazowa wpłata 800 RMB (w szczególnych przypadkach 840 RMB) jest potrącana obywatelom Chin w każdym miesiącu. Mogą być również pobierane dodatkowe opłaty. Dodatkowe świadczenia socjalne przyznane przez pracodawcę są zwolnione od podatku od dochodów pod warunkiem, że są płacone w towarze lub zatrudniony płaci je z góry (wówczas otrzymuje zwrot kosztów od pracodawcy). Możliwe jest dodatkowe obciążenie wydatków w wysokości 3,2 tys. RMB osób mających stałe miejsce zamieszkania w Chinach, które otrzymują wynagrodzenia poza Chinami, jak również dla osób bez stałego miejsca zamieszkania w Chinach, które otrzymują wynagrodzenie w Chinach. Ma to zastosowanie w szczególności do emigrantów zatrudnionych w przedsiębiorstwach zagranicznych i biurach przedstawicielskich.

Dochody z handlu są opodatkowane z progresywną stawką od 5 proc do 35 proc. Tantiemy autorskie, dochody z usług, zyski kapitałowe ze sprzedaży praw użytkowania gruntu i budynków jak również odsetki, dywidendy i tantiemy są opodatkowane w wysokości 20% proc.

Od 2000 roku podatki dochodowe od wynagrodzeń potrącane są bezpośrednio pracownikom. Za potrącanie podatków z wynagrodzeń pracowników filii przedsiębiorstw zagranicznych odpowiada przedsiębiorstwo zagraniczne. Wymaganie potrącania stosuje się do wszystkich przedsiębiorstw zagranicznych w Chinach. Podatek od wynagrodzeń pracodawca wpłaca bezpośrednio do władz podatkowych.

Opodatkowanie biura przedstawicielskiego przedsiębiorstw zagranicznych

Mimo, iż teoretycznie biuro przedstawicielskie (RO) w Chinach nie może prowadzić działalności gospodarczej i być z tego tytułu opodatkowane, to w praktyce chińskie urzędy podatkowe część ich działalności klasyfikują jako przynoszącą dochód.

Istnieją dwa sposoby obliczenia zobowiązania podatkowego:

1) Metoda oparta o przychody

2) Metoda oparta o koszty

Metoda oparta o przychody jest możliwa do zastosowania tylko wtedy, kiedy informacje o nich są rejestrowane w RO w sposób satysfakcjonujący urząd skarbowy. W celu jej zastosowania konieczne jest ustalenie, czy źródło chińskich dochodów firmy macierzystej można przypisać do pracy wykonanej przez RO oraz stwierdzenie obecności zysków w przypadku braku informacji o wydatkach. RO płaci w związku z powyższym podatek od działalności gospodarczej oraz podatek dochodowy od osób prawnych. Ogólna stopa podatkowa od biura przedstawicielskiego jest równa 9,76 proc. wydatków jakie biuro ponosi każdego roku.

Metoda oparta o koszty jest preferowana przez chińskie urzędy skarbowe, które wymagają, aby RO wdrożyły metodologię obliczania kosztów. Jeśli księgi rachunkowe nie są prowadzone i nie można precyzyjnie określić kosztów działalności, przyjmuje się w praktyce jako podstawę do obliczenia zysków 10 proc. (lub więcej) wartości zawartego dzięki RO kontraktu.

Biuro przedstawicielskie przedsiębiorstwa produkcyjnego, sprzedające bezpośrednio swoje produkty na rynku chińskim, nie jest z reguły opodatkowane.

 

Chiny stosują trzyletni okres przedawnień podatkowych. Okres ten jest jednak przedłużony do pięciu lat jeśli niedopłata przekracza 100.000RMB. Aby powoływać się na okres przedawnienia należy być pewnym, iż informacje o wysokości należnych podatków właściwie odnotowano w Urzędzie Skarbowym, a także, że inspektor podatkowy miał tego pełną świadomość. Do oszustw podatkowych okresu przedawnienia nie stosuje się.

Jeżeli chodzi o tematykę podatków, nie tylko odnośnie do okresu ich przedawnienia, to - podobnie jak w wielu innych dziedzinach w Chinach – obok konkretnych przepisów regulujących tę materię, równie ważna jest praktyka stosowana przez miejscowy urząd podatkowy oparta na interpretacji konkretnych zapisów i formuł.

 


Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Centrum likwidacji szkód powypadkowych

Miałeś wypadek albo stłuczkę i nie wiesz co zrobić? Nic straconego! Nasz zespół zajmie się Twoim ...
Polska - Pilzno 2021-10-21 Dodał: Omega Trucks Transport i logistyka, Pozostały sprzęt transportowy, Części i akcesoria samochodowe Zobacz ofertę

Kancelaria Radcy Prawnego Jarosław Baraniak

Kancelaria Radcy Prawnego Jarosława Baraniaka służy pomocą w zakresie usług prawnych. Każda spraw...
Polska - ŁÓDŹ 2021-10-18 Dodał: Jarosław Baraniak Doradztwo/consulting/edukacja Zobacz ofertę

Meble na Wymiar Olsztyn – Kuchnie na Wymiar – Szafy – Meble Kuchenne Olsztyn – Abpiwek.pl

Meble na wymiar Olsztyn - Abpiwek - Ilustrujemy spółkę abpiwek z Olsztyna. Montujemy wyposażenie ...
Polska - OLSZTYN 2021-08-31 Dodał: Dorota Klonowska Wyposażenie wnętrz, Meble, Produkcja mebli Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert