Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuOcena warunków prowadzenia działalności biznesowej w Chinach

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Anna Mackiewicz | 2015-02-25 13:39:40
chiny, certyfikaty, licencje

Ocena warunków prowadzenia działalności biznesowej w Chinach SPRAWDZIC

Obszar

Opis

Firmy chińskie

Firmy zagraniczne (w tym polskie)

Licencje Biznesowe

Rozpoczęcie działalności produkcyjnej wymaga uzyskania licencji biznesowej. Jej otrzymanie musi być poprzedzone przejściem przez kilkanaście typów kontroli i spełnieniem wielu warunków w zakresie bezpieczeństwa procesu produkcyjnego, ochrony ppoż. technologii produkcji, zabezpieczenia przez zdarzeniami losowymi etc. Spełnienie wszystkich warunków wymaga wysokich kosztów kapitałowych.

Wiele firm chińskich "obchodzi" te trudności poprzez deklarowanie prostej działalności wymagającej małej ilości pozwoleń. Po czym zasadnicza produkcja odbywa się pod "przykrywka" tak uzyskanych licencji. W takim stanie firmy funkcjonują nawet po kilkanaście lat. W jednej z prowincji władze oświadczyły wprost: te firmy to są "nasze dzieci". Wiemy o ich "niedociągnięciach”, ale musimy dać im dorosnąć.

Firma zagraniczna jest bardzo szczegółowo i rygorystycznie kontrolowana. Z definicji musi spełnić wszystkie wymagania do otrzymania Licencji.

Czas trwania licencji

Licencje Biznesowe ważne są rok. Coroczne wznawianie licencji daje możliwość władzom lokalnym stawiania nowych wymagań do spełnienia przez firmę.

Firmy lokalne, przy odpowiednich relacjach z władzami lokalnymi przechodzą ten proces łatwo

Dla firm zagranicznych nie jest to często proces automatyczny. Nowe wymagania np. pod pretekstem nowych wymagań bezpieczeństwa z ustanowionych przez Prowincje, zmuszają firmy zagraniczne do ponoszenia nieprzewidzianych dodatkowych kosztów.

Bezpieczeństwo produkcji

Przepisy bezpieczeństwa są bardzo restrykcyjne a w wielu przypadkach bardziej rygorystyczne niż w Europie

Firmy chińskie maja większą swobodę w interpretacji przepisów bezpieczeństwa. Łagodniejsza interpretacja rzutuje oczywiście na wysokość kosztów inwestycyjnych jak również kosztów operacyjnych

Firmy zagraniczne stanowią "wzorzec doskonałości". Musza reprezentować najwyższe standardy. Często lokalne władze prezentują firmy zachodnie władzom nadrzędnym, jako wizytówkę swojej pracy nad podniesieniem standardów bezpieczeństwa.

Budowa

Standardy budowlane są takie same dla wszystkich. Problem polega w ich interpretacji I egzekucji. Ma to szczególne znaczenie na obszarach oddalonych od dużych aglomeracji. Lokalne władze w takich sytuacjach mocno wspierają lokalnego inwestora poprzez mniej rygorystyczne podejście do audytów i zatwierdzeń projektowych. Odbiór projektu jest bardzo skomplikowany. Procedury odbioru nie są klarowne i transparentne. Brak wsparcia urzędników lokalnych w procesie odbioru inwestycji praktycznie uniemożliwia jej zamkniecie dokumentacyjnie.

Lokalne władze szczególnie na obszarach odległych od dużych aglomeracji mocno wspierają lokalnego inwestora poprzez mniej rygorystyczne podejście do audytów i zatwierdzeń projektowych.

Firmy zagraniczne są wizytówką dla władz lokalnych. W tych przypadkach firmy muszą spełniać wszystkie wymagania. Bez wsparcia urzędników lokalnych firmy zagraniczne są bezradne. Nie są w stanie wyegzekwować od władz terminów zamknięcia inwestycji.

Zatrudnianie pracowników

Koszty robocizny w Chinach rosną w dużym tempie. Koszty socjalne reprezentują do 40% kosztów robocizny.

Zatrudnianie pracowników bez umów jest nagminne. Oczywiście taka działalność obniża koszty operacyjne. Pracownicy lokalni nie składają zażaleń do biura pracy, gdyż wiedza, ze są na straconej pozycji.

Firmy zagraniczne są monitorowane przez lokalne biuro pracy. Pracownik chiński wie, że, jeżeli pójdzie z zażaleniem do biura pracy na firmę zagraniczna, to dostanie dobre wsparcie administracyjne do wygrania z firma zagraniczna.

Legalność sprzedaży

Sprzedaż towarów i usług jest obłożona podatkiem VAT 17% oraz winna być dokumentowana fakturą

Obroty nierejestrowany, bez watowy jest bardzo rozpowszechniony. Brak doliczenia VAT zmniejsza koszty do 17%. Jest to nagminny proceder obrotu bez watowego. Dostawcy materiałów otwarcie proponują dwie ceny - z faktura VAT oraz bez faktury VAT. Wiele małych i średnich chińskich firmy sprzedaje 60-80% sprzedaży bez faktur

Firmy zagraniczne w pełni stosują się do wymogów dokumentowania sprzedaży fakturą VAT.

Kontrole

Wielość przepisów i prawnych wymogów skutkuje wielością możliwych kontroli. W znacznej części obszarów (zwłaszcza budownictwo i bezpieczeństwo) przepisy chińskie są znacznie bardziej rygorystyczne niż przepisy europejskie.

W razie kontroli firmy wykorzystują złożoną siatkę powiązań w celu uniknięcia negatywnych konsekwencji. Nagminne są też praktyki korupcyjne, o których często pisze lokalna prasa chińska.

Firma zagraniczna jest bardzo szczegółowo i rygorystycznie kontrolowana. Z definicji musi spełnić wszystkie wymagania do otrzymania Licencji. Różnego rodzaju kontrole są prowadzone często i regularnie. Wielu kontrolerów wykazuje nieprzyjazne nastawienie do kontrolowanej firmy. Podczas kontroli często zadawane są pytania, które nie dotyczą przedmiotu kontroli, ale np. technologii produkcji. Odmowa udzielenia odpowiedzi na te pytania może skutkować negatywnym wynikiem kontroli.

Wsparcie finansowe (high tych)

Korzystając ze wsparcia władz lokalnych, firmy maja możliwości aplikacji o status umożliwiający im otrzymywanie dotacji. Np status high tych umożliwia dotacje do wsparcia działalności R&D. Odpowiednie obciążenie R&D kosztami umożliwia firma otrzymanie mocnego wsparcia finansowego od lokalnych władz.

Firmy lokalne maja pełny przegląd możliwości otrzymania takiego wsparcia, jak również proces akceptacji takich dotacji dla firm lokalnych jest o wiele prostszy do przeprowadzenia

Teoretycznie firmy zagraniczne mogą również wystąpić o status np. high tech. Ale uzyskanie takiego statusu dla firm zagranicznych jest niezmiernie trudne do przeprowadzenia.

Wsparcie inwestycji (dotacje)

Urzędy lokalne maja wiele tytułów, które mogą wykorzystać dla wsparcia inwestora. Fundusze ekologiczne, energetyczne, umożliwiają lokalnemu inwestorowi wybudować firmę przy bardzo niskim udziale własnym. Znaczna ilość tych funduszy jest dostępna tylko na rozwój firm chińskich.

Istnieje znaczna siatka bezpośrednich powiązań pomiędzy lokalnym biznesem a władzami lokalnymi. W ramach tych powiązań następuje przepływ informacji o dostępnych możliwościach wsparcia rozwoju firm. Uzgadniane są także decyzje o "warunkach" wsparcia.

Firmy zagraniczne nie mają często dostępu do informacji o takich możliwościach, a nawet jak próbują takie wsparcie dostać, to jest ono udzielane w mocno zawężonym wymiarze.

Praktyki prowadzenia biznesu

Oprócz przepisów w Chinach istnieją elementy praktyk prowadzenia biznesu. Praktyki te to niepisane zwyczaje, które są tolerowane przez urzędy

Prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem takich praktyk ułatwia prowadzenie działalności. W przypadku firm lokalnych działanie na zasadzie praktyk jest rzadko kwestionowane

Firma zagraniczna, jako " wzorzec doskonałości " musi bardzo uważać, żeby nie zostać posądzona o łamanie prawa