Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuProcedura uzyskania zezwolenia na import produktów spożywczych do Chin

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Daniel Matusiak | 2015-12-22 09:40:12
polska, chiny

Władze chińskie stosują szereg wymogów dotyczących importu, certyfikacji, etykietowania oraz pakowania towarów. Oprócz ogólnych informacji, należy zaznajomić się ze szczegółowymi wytycznymi odnośnie konkretnego produktu. Dodatkowym utrudnieniem jest czasochłonność procedury uzyskania zezwolenia oraz często odmienne interpretacje przepisów wśród chińskich urzędów.

Zamiast wstępu:

Władze chińskie stosują szereg wymogów dotyczących importu, certyfikacji, etykietowania oraz pakowania towarów. Oprócz ogólnych informacji, należy zaznajomić się ze szczegółowymi wytycznymi odnośnie konkretnego produktu. Dodatkowym utrudnieniem jest czasochłonność procedury uzyskania zezwolenia oraz często odmienne interpretacje przepisów wśród chińskich urzędów. Przepisy dotyczące niektórych produktów (np. rybołówstwa) przygotowywane są przez poszczególne ministerstwa, instytucje, oraz władze poszczególnych prowincji w związku z czym są bardzo obszerne i nie są zebrane w jednym miejscu. Każda firma, która będzie chciała eksportować do Chin produkty spożywcze, powinna się kontaktować także z biurem AQSIQ w miejscu gdzie mają trafić produkty spożywcze, z prośbą o udostępnienie stosownych przepisów. Ogólne wymagania dot. poszczególnych grup towarowych znajdują się w tabeli na końcu dokumentu.

Jednocześnie należy dodać, iż bezpośredni eksport do Chin jest w zasadzie niemożliwy. Bardzo ważne jest znalezienie wiarygodnego chińskiego importera, na którym spocznie większość obowiązków podczas kontaktów z lokalnymi władzami. Należy też pamiętać, że zwyczajowa praktyka danego urzędu będzie mieć pierwszeństwo przed prawem pisanym.

Struktura administracyjna dotycząca kwestii żywnościowych

 

Dla eksportera najważniejszy jest pion AQSIQ

1.

Generalny Urząd Nadzoru Jakości, Inspekcji i Kwarantanny Chińskiej Republiki Ludowej (AQSIQ) jest ministerialnym organem podległym bezpośrednio Państwowemu Komitetowi Bezpieczeństwa Żywności Chińskiej Republiki Ludowej. Odpowiada on za kontrolowanie jakości, metrologię, kontrolę wjazdów i wyjazdów towarów, kontrolę wjazdów i wyjazdów zwierząt i roślin, bezpieczeństwo żywności, certyfikację i akredytację, określenie standardów, a także egzekwowanie prawa administracyjnego.

 

 

Główne zadania:

· A1 Ocena ryzyka i potwierdzenie norm kontrolnych. Jeżeli przesyłka jest po raz pierwszy wysyłana do Chin a brakuje odpowiedniego standardu, eksporter musi ubiegać się o zezwolenie Ministerstwa Zdrowia,

· A2 Inspekcja zagranicznych producentów zanim zaczną eksportować produkt,

· A3 Rejestracja zagranicznego eksportera,

· A4 Wydanie zezwolenia na wejściową kwarantannę zwierząt i roślin.

 

Każdy eksporter powinien złożyć aplikację do AQSIQ, poprzez stronę internetową http://ire.eciq.cn/entire. Pozytywne zaopiniowanie wniosku kończy się nadaniem własnego kodu rejestracyjnego (11 cyfr). Rejestracja jest ważna na 4 lata. Otrzymanym numerem należy się posługiwać podczas kontaktów z chińskimi instytucjami. Przed nadaniem numeru - na koszt eksportera - inspekcję zakładów wytwarzających produkty spożywcze pochodzenia zwierzęcego wykonuje CNCA, czyli Urząd Certyfikacji i Akredytacji ChRL. Z reguły corocznie przeprowadzana jest dodatkowa inspekcja.

Oprócz formularza aplikacyjnego należy dostarczyć następujące dokumenty:

· Zezwolenie na prowadzenie działalności, kod przedsiębiorstwa, dane pośrednika

· Kopie formularzu oraz inspekcji podstawowej

· Zaświadczenie o jakości i bezpieczeństwie

· Informacje na temat związanych z bezpieczeństwem żywności departamentów lub stanowisk w danym przedsiębiorstwie

· Rodzaj eksportowanego dobra i miejsce jego przechowywania

· W przypadku gdy dany podmiot importował już coś w ciągu ostatnich dwóch lat należy dostarczyć informacje o importowanym rodzaju dobra i ilości.

· Zaświadczenie o kontroli własnej i jej kopia

 

Szczegółowych informacji nt., produktów spożywczych dopuszczonych do eksportu do ChRL oraz procedur certyfikacyjnych udziela Główny Inspektorat Weterynarii (ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa tel. 22 623 20 89, fax. 22 623 14 08).

2.

AQSIQ nadzoruje 35 Inspekcji Wjazdów, Wyjazdów i Kwarantanny (CIQ), których biura znajdują się w 31 prowincjach Chin. W skład CIQ wchodzi także ponad 200 biur lokalnych w całym kraju, z ponad 30.000 pracowników pracujących w centrach dystrybucji towarów w portach morskich, portach lądowych i lotniczych.

Główne Obowiązki CIQ:

· C1 Rejestracja lokalnego importera,

· C2 Przyjmowanie wniosków o import (załączniki: umowa, rachunek za transport oraz dokumenty i certyfikaty dotyczące świadectwa zdrowia, itp.)

· C3 Kontrola chińskiej etykiety zgodnie z normą GB7718-2011 (do etykietowania paczkowanych środków spożywczych) bądź normą GB13432 (do etykietowania paczkowanych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia).

· C4 Inspekcja i kwarantanna w porcie wejściowym zgodnie z chińskimi normami.

Podmioty chcące eksportować produkty do Chin są zobowiązane do wysłania do CIQ specyfikacji technicznych, próbek produktów oraz dokumentów od odpowiednich polskich instytucji (przetłumaczonych na język chiński) dotyczących spełniania przez produkt wymagań sanitarnych oraz zdrowotnych a także dokumenty potwierdzające kraj pochodzenia.

3.

Istotnym wymogiem jest odpowiednie etykietowanie towarów. Napisy na opakowaniach w języku chińskim (uproszczonym – simplified Chinese), muszą odpowiadać szczegółowym wymogom określonym dla poszczególnych grup towarowych. W niektórych wypadkach wymagane jest, by etykiety były dwujęzyczne (j. chiński i j. angielski). Odpowiednie etykieta musi być naniesiona na towar przed jego wysyłką do Chin, ew. w strefie wolnocłowej. Na etapie projektowania etykiety eksporter powinien wymagać pomocy od chińskiego importera albo agenta.

Chińskie etykiety muszą zawierać:

· nazwę żywności (Food Name / name of the product)

· składniki i ich ilość lub proporcje (Quantitative and proportions of ingredients)

· waga netto (Net Weight)

· kraj pochodzenia (Country of Origin)

· data produkcji (rok / miesiąc / dzień) (Date of Production (Year/Month/Day),

· data przydatności (rok / miesiąc / dzień) (Expiration date (Year/Month/Day),

· warunki przechowywania (Store Condition)

· Nazwa dystrybutora i adres w Chinach (Distributor’s name and address in China)

· Nazwa producenta i adres (Name, address and contact details of the manufacturer)

· Kod produktu (Standard code of the product)

· Znak jakości (Mark of quality)

· Inne obowiązkowe informacje (Other compulsory information)

 

Chińską normą dla produktów paczkowanych żywności jest norma GB7718-2011 bądź normą GB13432 (do etykietowania paczkowanych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia). Przykład chińskiej etykiety naklejonej na butelkę francuskiego wina:

 

 

4.

Jeżeli towar jest wysyłany w opakowaniu drewnianym, to opakowanie to musi być zabezpieczone i certyfikowane zgodnie z międzynarodową normą ISPM 15.

5.

Główne powody niedopuszczenia produktów spożywczych do obrotu (od najczęstszego):

· Etykieta chińska nie spełnia odpowiednich wymagań,

· Laboratoryjne testy bezpieczeństwa i badanie sanitarne zakończyły się odrzuceniem produktu,

· Materiały spożywcze zawierają składniki, które pochodzą z obszaru epidemicznego,

· Eksporter nie dostarczył wymaganych certyfikatów,

· W produkcie znajdują się dodatki, które nie spełniają określonych norm,

· Brak daty produkcji na opakowaniu,

· Minął okres przydatności do spożycia,

· Składniki żywności zawierają niedozwolone substancje.

6. Dokumenty, które powinny zostać dołączone do wysyłanego do Chin produktu:

1) Umowa z importerem / Contract

2) Faktura / Invoice

3) List przewozowy / Packing list

4) Spis przewożonych towarów / Cargo manifest

5) konosament / Bill of lading

6) świadectwo pochodzenia / Certificate of origin

7) wzór chińskiej etykiety / Label sample conforming to Chinese regulations

8) kopie chińskich etykiet / Copies of label sample translated in Chinese

9) świadectwa icertyfikaty wymagane dla konkretnych produktów / Certifications required for specific products

11) świadectwo weterynaryjne / Sanitary certificate to export, które powinno zawierać następujące informacje :

*Produkty pochodzą od zdrowych zwierząt.

*Zakład spełnia wszystkie normy sanitarne i podczas wytwarzania produktów nie ma ryzyka roznoszenia/ przenoszenia chorób zwierzęcych.

*Zakład produkcyjny jest pod stałym nadzorem odpowiednich urzędów

*Produkty są bezpieczne i odpowiednie do spożycia przez ludzi

12) Świadectwo rejestracji firmy

 

7. Informacja nt. importu produktów rybnych i skór do Chin

WPHI Szanghaj otrzymuje także zapytania nt. możliwości importu produktów rybnych do Chin. Import taki jest w chwili obecnej niemożliwy. Strona polska zwracała się kilkakrotnie do właściwych władz chińskich, poprzez polską placówkę dyplomatyczną w Pekinie, z prośbą o przekazanie wymagań weterynaryjnych obowiązujących przy eksporcie produktów rybołówstwa na ww. wskazany rynek. Strona chińska do chwili obecnej nie przekazała takich wymagań tłumacząc, że nie istnieje jeden zbiór przepisów. Przepisy dotyczące produktów rybołówstwa przygotowywane są przez poszczególne ministerstwa, instytucje, prowincje i odnoszą się do różnych rodzajów produktów, w związku z czym są bardzo obszerne i nie są zebrane w jednym miejscu. Zgodnie z informacją uzyskaną od strony chińskiej, każda firma, która będzie chciała eksportować do Chin produkty rybne, będzie musiała skontaktować się z lokalnym biurem AQSIQ, gdzie docelowo mają trafić produkty rybne, z prośbą o udostępnienie stosownych przepisów odnoszących się do produktów będących przedmiotem eksportu. Strona chińska twierdzi, że jest to wymóg i standardowa procedura stosowana wobec innych państw europejskich.

Od 1 czerwca 2011 r. obowiązuje w ChRL regulacja odnosząca się do inspekcji i kwarantanny produktów rybnych importowanych do Chin, która wnosi wymóg okazywania wraz z importowanym towarem urzędowych świadectw zdrowia, bez których począwszy od 1 czerwca 2012 r. nie można eksportować żadnych produktów rybnych do Chin. AQSIQ prosił stronę polską o przygotowanie i przedstawienie do akceptacji wzoru certyfikatu. Strona polska przedstawiła taki dokument stronie chińskiej, ale od 18 maja 2012 r. AQSIQ nie odpowiada na polskie monity dotyczące ustalenia świadectwa zdrowia na produkty rybołówstwa. W chwili obecnej nie istnieje zatem żaden wzór świadectwa zdrowia ustalony pomiędzy polskimi a chińskimi służbami weterynaryjnymi. W chwili obecnej nie wydaje się, aby strona chińska chciała osobiście kontrolować zakłady rybne.

W chwili obecnej nie jest także możliwy import skór do Chin.

 

8. Informacje dodatkowe nt. produktów mięsnych

· Mięso musi pochodzić od zwierząt urodzonych i hodowanych na terenie RP

· Zakłady produkcyjne eksportujące mięso do Chin powinny spełniać normy sanitarne zarówno Polski jak i Chin

· Zwierzęta, których mięso przeznaczone jest na import do Chin nie powinno być poddawane ubojowi razem ze zwierzętami niespełniającymi wymogów sanitarnych Chin

· Mięso przeznaczone na import do Chin nie powinno być przetwarzane razem z mięsem nie spełanijącym wymogów

· W trakcie transportu mięsa nie powinno przekraczać granice trenerów skażonych

· Temperatura wewnątrz bloku nie powinna być wyższa niż 18 stopni C

· Po umieszczeniu mięsa w kontenerze powinien on być zamknięty i zaplombowany pod nadzorem lekarza weterynaryjnego

· W przypadku mięsa nazwa produktu i numer indentyfikacyjny powinny być również umieszczony na opakowaniu wewnętrznym

 

 

 

 

ZADANIA AQSIQ

ZADANIA CIQ

A1

A2

A3

A4

C1

C2

C3

C4

PRODUKTY MIĘSNE

On the Entry Permission list

Raw

Cooked

√ or ×

WARZYWA

×

Tomato,

Eggplant,

Chili

×

×

OWOCE

On the Entry Permission list

×

×

×

Grain & Cereal

On the Entry Permission list

×

×

×

PRODUKTY MORSKIE (SEAFOOD)

On the Entry Permission list

live

√ or ×

NABIAŁ

×

Liquid milk √

Milk powder

Needs quota

AKOHOLE (w tym wina)

X

×

×

Snack Food

×

×

 

Tabela przedstawiająca chińskie wymogi odnośnie poszczególnych grup produktowych

 

Typ produktu

Nazwa certyfikatu

Zaświadczenie wymagane do uzyskania świadectwa

Przeznaczenie

Organ wymagający

Produkty rolne I spożywcze

 

(All Agricultural and Food Products)

Quarantine Inspection Permit (QIP)

Information regarding the content, volume, and physical characteristics of the shipment.

General Import Certificate

AQSIQ

Mleko i produkty mleczne

 

(Milk and Milk Products)

AMS Export Sanitary Certificate

Product has been heat treated and conforms to processing requirements of country.

Sanitary Certificate

AQSIQ

Nabiał na pasze
 

(Dairy Products for Feed)

APHIS Export Health Certificate

Certifies that the Poland is free of animal diseases such as rinderpest, foot and mouth disease, and contagious bovine pleuropneumonia.

Health Certificate

AQSIQ

Owoce, warzywa, orzeszki I produkty leśne

 

(Fresh Fruits & Vegetables, Tree Nuts, & Forest Products)

Phytosanitary Certificate

Varies by product. Certifies product is free of quarantine pests.

(Note: For apples, the shipment must also show proof that cold treatment was applied.)

Plant Health

AQSIQ

Owoce, warzywa, orzeszki

 

(Fresh Fruits & Vegetables, Tree Nuts)

Certificate of Origin

Varies by product. State Chamber of Commerce or other official body certifies product originates from China-approved growing sites.

Product Origin

AQSIQ

Fresh Fruits & Vegetables, Tree Nuts

Certificate of Origin

Varies by product. State Chamber of Commerce or other official body certifies product originates from China-approved growing sites.

Product Origin

AQSIQ

Drób i produkty mięsne (Poultry & Meat Products)

(1) FSIS Export Health Certificate

Certifies quality and safety of products.

Food Safety

AQSIQ

 

(2) Meat Quarantine Import Permit

Import permit that concerns the importer only.

Import Control

AQSIQ

Drób

Automatic Registration Form

Import permit that concerns the importer only.

Import Control

MOFCOM

Wieprzowina

H1N1 Certificate

Certifies pork is free of H1N1

Animal Health

Pork

Produkty przetworzone

(Processed Products)

Certificate of Origin

Varies by product. State Chamber of Commerce or other official body certifies product originates from China-approved growing sites.

Product Origin

AQSIQ

Pasza dla zwierząt

(Animal Feed)

(1) Imported Feed and Feed Additive Registration Regulation

Control imported feed and feed additives and to protect animal production safety.

(Note: Quarantine entry registration should be done by AQSIQ)????

Animal Feed

(1) Imported Feed and Feed Additive Registration Regulation

Skóry, wełna I mrożone owoce morza

(Hides/Skins/Wools and Fresh/Frozen Seafood)

Animal Quarantine Certificate

Certifies products are free from rinderpest, foot-and-mouth disease, classical swine fever, swine vesticular disease, African swine fever, and contagious bovine pleuropneumonia.

Animal Health

AQSIQ

 

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Podłogarnia | Podłogi Olsztyn | Panele | Drzwi

Podłogarnia to Lider sprzedaży i montażu drzwi i podłóg w Olsztynie. Posiadamy najlepszy team mon...
Polska - OIsztyn 2021-09-22 Dodał: Sebastian Nowak Wyposażenie wnętrz, Drzwi i okna, Meble Zobacz ofertę

Agencja Reklamowa Olsztyn | Studio Reklamy | Agencja Marketingowa | Reklama Olsztyn

Agencja Reklamowa z Olsztyna oferuje profesjonalne usługi reklamowe dla firm z Olsztyna, jak i ca...
Polska - Olsztyn 2021-09-20 Dodał: Sebastian Wieczorek Media i reklama Zobacz ofertę

Work trousers Jordan

Composition of the material 65% polyester 35% cotton, weight 280. Reinforced knees with the possi...
Polska - WĘGRÓW 2021-09-15 Dodał: Paula Zdunek Media i reklama, Budownictwo, Produkcja mebli, Produkcja pozostałych maszyn, Produkcja metalowych wyrobów gotowych Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert