Search Menu
A A A high contrast A A

Export Promotion PortalBPG Polska Audyt Sp. z o.o.

Company description
af
ar
bg
cz
de
dk
en
es
fi
fr
gr
hi
hr
hu
id
il
it
jp
kk
ko
lt
ms
nl
no
pl
pt
ro
ru
se
sk
tr
ua
uz
zh
Through membership in the international organisation - Kreston International - we have the experience and knowledge in solving problems in the junction of two or more countries, member of the European Union, as well as countries from behind of it. We recommend our advisory services to Polish companies operating outside the borders of our country, as well as to any foreign companies doing business in Poland.

BPG Poland specializes in: audit of financial statements prepared in accordance with Polish law and IFRS, HGB, US GAAP, as well as other accounting standards, tax advisory, ledger keeping, payroll and personnel, as well as related services for companies and enterprises with various status of business, as well as for natural persons.

BPG Poland provides comprehensive care and material support in finding optimal and individual solutions for each of our Customers.

Poprzez członkostwo w międzynarodowej organizacji - Kreston International - posiadamy doświadczenie i wiedzę w rozwiązywaniu problemów na styku dwóch i więcej krajów, członków Unii Europejskiej, oraz krajów spoza jej obszaru. Doradzamy zarówno polskim firmom, które działają poza granicami naszego kraju, jak też firmom zagranicznym, które prowadzą działalność w Polsce.

BPG Polska specjalizuje się w świadczeniu usług: badania sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z polskimi przepisami prawa i IFRS, HGB, US GAAP oraz innymi standardami rachunkowości, doradztwa podatkowego, audytu systemów informatycznych, prowadzenia ksiąg rachunkowych, usług płacowych i kadrowych oraz usług pokrewnych dla firm i przedsiębiorstw o różnych formach prawnych, jak też osób fizycznych.

Activity
Type
Services
Employment
From 10 to 50 people
Website
www.bpg.pl/en/
Legal form
Partnership
Primary markets of the interest
  • Sweden
  • Germany
  • Austria
  • USA
Legenda
- Primary markets of the interest
- Branches
- Purchasers from abroad
Company industries
Main industries
Marginal industries
Branches

BPG Consulting Sp. z o.o.
ul Plac Solny 20 PL 50-063 Wrocław
Poland
phone: +48-71 776 68 20
fax:+48-71 789 97 06
mail:bpg-wroclaw@bpg.pl
language:
Polski
Niemiecki
Angielski


Main industries of customers
Partner expectations
af
ar
bg
cz
de
dk
en
es
fi
fr
gr
hi
hr
hu
id
il
it
jp
kk
ko
lt
ms
nl
no
pl
pt
ro
ru
se
sk
tr
ua
uz
zh


We can use our knowledge to help your business in Poland and not only.


  • Poszukuje nowych możliwości biznesowych


Events in which I participate

Attached photos

bpg-gruppenfoto
5Address
Poland
Bonifraterska 17
Warszawa
00-203
Fax: +48-22 419 91 51
Phone: +48 22 419 91 50
E-mail: bpg-warszawa@bpg.pl
Regon : 015273887
EU VAT : PL5213218725